Hvorfor skjules grov terrorisering og voldtægt på danske skoler? – Med udgangspunkt i Borup Skole

Det vil fuldstændig eksplodere nu.

Jeg synes, det moralske kompas er fuldstændigt forskudt, når en lille pige på 8 år bliver voldtaget og tortureret gennem flere år uden at kontrolmyndigheder, inklusive skolelærere og pædagoger, samt politiet, griber ind. Mit syn på politiet har helt forandret sig.

Med de sager, der er kommet frem, er flygtningene og indvandrerne nu bevidste om, at de kan slippe af sted med alt. De kan dræbe, voldtage og torturere danske børn uden at blive stoppet.

Alle kontrolmyndigheder, inklusive skolelærere, pædagoger, politi og domstole, står bag dem i deres kriminalitet. De støtter dem fuldt ud og gør ingenting for at stoppe dem.

 

Konklusion

Mens dit barn voldtageres, tortureres og afpresses gennem årevis på din lokale skole er du den eneste der ikke ved noget. Alle Folkeskolelærerne, Pædagogerne, alle politisk ansvarlige i kommunen alle i forvaltningen og alle politikerne i byrådet og hele politiet er fuldt og helt bevist om hvad der sker og foregår med dit barn. Og de nyder hvorledes dit barn vrider og vender sig i smerte og rædsel.

Du er den eneste der holdes hen i hemmelighed. Først når dit barn er så presset at det frygter f.eks. at være gravid betror dit barn sig – måske til dig. Men hvis du klager eller gør indsigelse, bruger Folkeskolelærerne alle midler for at få dig meldt til politiet så du kan blive straffet for at tage dit barn i forsvar.

Folkeskolelærerne og Det politiske system hengiver sig helt til det der sker og står i den henseende på alle måder bag de kriminelle – og har selv med deres handlinger planlagt alt. Det sker helt bevist og planlagt – alt er planlagt og bevist. Og prisen betales af dit barn og dig.

I Baggrunden står politiet på lur – hvis du mod folkeskolelærernes forventning skulle opdage noget – hvis du på nogen måder forsøger at forsvare dit barn. Endsige hvis du på nogen måder forsøger at fjerne dit barn fra skolen. Da vil du straks blive angrebet og forfulgt af politiet – der handler på vegne af politikerne og folkeskolelærerne.

Politiet er der kun til stede i samfundet – og i den her sag – for at fremme kriminaliteten og angriber enhver der er imod kriminalitet. Det er det der er politiets opgave i samfundet.

Ligesom det er folkeskolelærernes og pædagogernes opgave at knuse og ødelægge dit barn fysisk og psykisk.

 

Uddybning af Konklusion

 • Grov terrorisering af de etnisk danske elever finder sted i de danske skoler.
 • Mange etnisk fremmede deltager i mangeårige voldtægter, totur og trusler mod små danske børn.
 • De små danske børn – helt ned til 9 år – der voldtages og tortureres har ikke nogen rettigheder på deres side. Folkeskolelærerne og Pædagogerne holder helt og holdent med de kriminelle flygtninge og indvandre i sagerne.
 • Den politiske ledelse er fuldt og helt beviste om hvad er foregår i skolerne. Og det er en nydelse for politikerne at observere hvad der sker mod de danske børn.
 • Regeringen, Folketinget og Kongehuset er helt beviste om hvad der sker i skolerne.
 • Skoleledelsen og Folkeskolelærerne er helt beviste om hvad der sker og er klartseende vidner på overgrebene mod de danske børn. Det er en stor nydelse for folkeskolelærerne og pædagoger at observere den rædsel de danske børn befinder sig under: i indvandrernes klør.
 • Folkeskolelærerne og Pædagoger nyder aktivt at terrorisere forældre der ikke findersig i overgreb fra indvandre.
 • Hvis en forælder ikke vil finde sig i trusler, vold og mobning totur og voldtægt mod sit barn i en skole melder folkeskolelærerne og skolens personale forælderen til politiet. Og den pågældende forældre straffes af politiet.
 • Politiet, kongehuset og regeringen har en stor og selvstændig interesse i at så mange etnisk danske børn som muligt udsættes for grov totur og voldtægt i skolerne. Det medfører traumer hos børnene – der senere i livet gør dem til tilhængere af en stærk og kraftig overvågningsstat.
 • Helt uden om skolesystemet blander politiet sig i sagerne. Og forsvare altid de kriminelle i sagerne. Ved konkrete at straffe forældrene til de børn det går ud over – hvis forældrene klager eller gør indsigelse. Eller ved at politiet udsteder generelle trusler ud i samfundet mod befolkningen der er imod kriminaliteten i skolerne.

 

 

Sagen fra Borup Skole rejser flere spørgsmål end den lukker.

Efterhånden som jeg læser om sagen og med alt hvad jeg i forvejen ved, så rejser den stadig flere spørgsmål end den lukker. Her er nogle af dem:

 

Hvorfor sker det her? Hvad er det der er galt?

 • Hvordan kan folkeskolelærere og pædagoger med stor nydelse iagttage, hvordan små danske børn voldtages og tortureres uden at sige noget om det? (End ikke engang fortæller det til forældrene).
 • Hvordan er det kommet dertil, at politiet, en institution der indtil for nyligt nød vores fælles tillid, nu arbejder fuldblods for de kriminelle? Og ensidigt arbejder på at terrorisere folk der er imod voldtægt og tortur af små børn?
 • Der er helt klart en dybere og mere grundlæggende dagsorden for det der er sket på Borup Skole. En dagsorden der vedkommer os alle og snart vil påvirke os alle. Hvad er den dybere og egentlige dagsorden?
 • Politiet, politiledelsen, er en af de myndigheder der har stor gavn af sager som denne. Da de børn, der i rædsel er blevet tortureret i skolen, vil tørste efter sikkerhed og i deres traumer blive store tilhængere af et overvågningssamfund. Hvor der tilflyder mere og mere magt til politiet.
 • Meget tyder derfor på, at børn i skoler i hele Danmark udsættes for terror og tortur (og at flygtninge og indvandrere er værktøjet) med henblik på at påvirke den samfundsmæssige udvikling i retning af mere kontrol og overvågning. Det sker helt bevidst. Derfor er spørgsmålet også, hvordan den danske regering og kongehuset deltager i styringen af denne udvikling?
 • Hvad er den bagvedliggende kraft i samfundet, der er parat til at lade små børn blive tortureret og voldtaget, bare for at styrke sig selv og opnå magt?
 • Da jeg hen over sommeren 2023 blev opmærksom på denne form for kriminalitet i andre lande, tænkte jeg, at det var godt, at det ikke skete her i Danmark. Jeg kunne jo se det ske i Korea, England (Grooming Gangs), Japan og USA (Trafficking). I alle tilfælde bliver kriminaliteten fuldt ud støttet af politiet. Men med det, der nu er kommet frem om Borup Skole og den stigende bevidsthed om, at det måske sker på alle danske skoler, under politiets beskyttelse – og skolelærernes og pædagogernes fulde bevidsthed – så synes jeg næsten, det er værre her i Danmark.
 • Jeg synes det moralske kompas er fuldstændig forskudt, når en lille pige på 8 år bliver voldtaget og tortureret gennem flere år uden at nogen siger noget om det. Mit syn på politiet har helt forandret sig.

Derfor er sagen interessant for dig

 • Sager som disse foregår i hele landet. På mange, mange skoler. Derfor er sagen interessant når du skal sende dit ban i børnehave, skole eller anden offentlig eller statslig uddannelsesinstitution.
 • Det er interessant for dig at følge med i sagen fra Borup Skole. Da den afspejler skolernes og myndighedernes holdning til voldsofrene, deres forældre og familier.
 • Vi vil komme til at se mere af den slags fremover.
 • Voldsofrene og deres forældre og familier i de her sager udsat for et enormt pres fra myndighederne: om at de skal holde deres kæft og ikke fortælle hvad der foregår.
 • De etnisk danske børn udsættes helt bevist for voldtægt og totur i skolerne. Det sker på direkte ordre fra Kongehuset og Regeringen. Skolelærerne, pædagogerne og politiet er kun ordrelydige soldater der søger for at voldtægten og toturen af de etnisk danske børn finder sted i skolerne.
 • Det er vigtigt for myndighederne at få lagt låg på de har sager. Så befolkningen ikke opdager hvor udbredt det der foregår er: at deres børn bliver voldtaget, tortureret, afpresset og truget til tavshed af kriminelle udlændinge i skolerne.
 • Ud over myndigheder har staten stærk støtte fra NGO’er og privatpersoner der deltager i statens ønske om voldtægt og totur af etnisk danske børn.
 • Politiet bruges som et aktivt våben for at få lagt låg på sager der kommer frem i lyset.
 • Forældre der klager over de etnisk fremmedes voldtægt og misbrug af deres børn bliver indfanget af politiet og slæbt i retten – hvor de modtager dom – faktisk for at være imod folkeskolelærernes dagsorden.
 • Det eneste du kan gøre som forældre er at stå frem i store grupper. Som enkeltperson er der alt for stor sandsynlighed for at du bliver smadret og ødelagt af myndighederne hvis du står frem som enkeltperson.
 • De voldskriminelle indvandrer og flygtninge vælger svage ofre der kommer fra en svag familie baggrund. På den måde har ofret ikke ressourcer til at forsvare sig hvis sagen skulle komme for dagens lys.
 • Skolesystemet eksisterer kun for at tjene penge ind i gabet på skolelærerne og det øvrige tilknyttede personale. Der for der voldtægt og totur af dit lille barn så inderlig ligegyldig for skolen. Hvis skolelærerne får mistanke om at du ved hvad der foregår, vil de gøre alt for at knuse dig. Det gør de for at sikrere deres egen forsatte økonomiske pengestrøm.
 • Mishandlingen af dit ban i skolen er beordret af lag over regeringen. Derfor er regeringen aldrig på din side i disse sager. Kongehuset har eksempelvis et stort ord at skulle have sagt i toturen og voldtægten af dit barn.
 • Myndighederne: skolelærerne, pædagogerne, skolelederen, politikerne og politiet mv. vil trods bedre vidende hævde at mobningen, voldtægterne og afpresningen af dit barn ikke finder sted. Toturen af dit barn sker nemlig helt bevist i skolerne. Derfor vil disse myndighedspersoner lade som om de ikke ser hvad der foregår. Det er helt bevist og på direkte ordre fra Regeringen og Kongehuset.
 • Når de kriminelle indvandrer i skolerne ser hvor godt det er gået for de kriminelle indvandre i Borup Skole vil de glæde sig og eksplodere i orgier af voldtægt og totur af etnisk danske børn. Derfor er det ekstra vigtigt at du holder godt øje med dit barn.

 

 

 

Film

 • Film fra Vejle Politistation: Politiets rolle i voldtægt og totur af danske børn i skolerne – Med udgangspunkt i Borup Skole 15/2-2024 – Følg linket og se filmen (Kræver muligvis medlemskab af Telegram)

https://t.me/Demonstrationsoverblik/15456

 

 • Film: Agedrup Skole i Odensei 24/2-2024

https://t.me/c/1693766281/1133

 

 • Film: Sjællandske Nyheder er en af de mest løgnagtige aviser i Danmark 19/2-2023

https://t.me/c/1693766281/1129

 

 • Film: Køge Politi truer nu de voldsramte danske børn og deres forældre på Borup Skole. Ringer personligt til hver enkelt og truer dem 19/2-2024.

https://t.me/c/1693766281/1128

 

 • Film: Hvad er den egentlige årsag til at flygtninge – og indvandrer frit og under politiets beskyttelse kan voldtage og torturerer de danske børn i skolerne? Hvor dybt stikker det?

https://t.me/c/1693766281/1113

 

 • Film: Hvad tænker forældrene til de voldtagende og torturerede børn på Borup Skole når de ser denne støtteerklæring til pædagogerne og lærerne på Borup Skole?

https://t.me/c/1693766281/1110

 

 • Film: Borup Skole – Hvordan kan nogen hædrer de mennesker

https://t.me/c/1693766281/1107

 

 • Voldtægt tæsk og totur på Borup Skole 17/2-2024

https://t.me/c/1693766281/1106

 

Borup Skole debatteres ivrigt på Reddit

https://www.reddit.com/

For alle os der er censureret på FB og YT kan Reddit være et godt alternativ.

Indledning til artiklen

Det er hurtigt gået op for mig – og sikket mange andre. At det er politikerne og det offentlige system meget imod at sagen om voldtægt og totur på Borup Skole er kommet frem i lyset. Det gælder alle i det politiske system: lige fra lokalt niveau op til folketinget.

Tirsdag den 13 februar 2024 har politiet så meldt ud at politiet med hele statsmagten i ryggen: solidt bakket op af folkeskolelærer, pædagoger, politikere i lokalmiljøet, folketingspolitikere og regeringen bakker fuldt og helt op om de voldskriminelle udlændinge.

At de voldskriminelle udlændinge forsat skal gå på skolen. Og de øvrige børn skal tvinges til at stille sig til rådighed for dem. Politiet vil tvinge forældrene i knæ.

Der kommer frem til den 15. februar 2024 en strid strøm af ord og udgydelser fra politikere og regeringsmedlemmer der skal få forældrene og befolkningen til at tro at der er styr på situationen. Og at de kan stole på folkeskolelærerne.

Men alt tyder på at politiets dramatiske trusler mod voldsofrene og deres forældre er den skinbarlige virkelighed. Der dækker over hvorledes folketingspolitikerne og regeringen rent faktisk ser situationen.

For mit vedkommende har denne sag helt og aldeles flyttet mit syn på politiet. Og i et hidtil uset omfang tydeliggjort at politiets hovedformål er at styrke kriminalitet i samfundet. Og på alle måder slå hårdt ned på enhver der ønsker at bekæmpe kriminalitet.

Normalt i den her slags sager går politiet meget direkte ind i sagen. Tager ud til forældrene og terrorisere dem til tavshed. Det har tilsyneladende ikke været muligt i nærværende sag. Da så mange forældre har været involveret i at stå frem om hvad der er sket.

Det er nemmest for politiet at optræde som terrorister når det er en bange enlig mor der har en lille datter. Og det er også det der er oplagt for voldsforbryderne. De vælger den slags ofre. På den måde er der et sikkert og trygt samarbejde mellem politi og de voldsparate cirkler blandt udlændinge og flygtninge der står bag kriminaliteten.

 

Voldsofrene

 

Borup Skole – flygtninge voldtog 8-årige pige

Den lille pige som flygtningene og indvandrerne voldtog, truede og torturerede på Borup Skole, var kun 8 år da flygtningene og indvandrerne begyndte at voldtage og torturere hende. For hun var 9 år da hun brød sammen og fortalte det sin mor. Og på det tidspunkt havde det stået på i et år (Det er bare et af de fakta i sagen der hemmeligholdes og forties i medierne.).

Nu ringer Politiet i Korsør personligt rundt til borgerne i byen og truede og terrorisere borgerne i Borup til ikke at oplyse hvem der står bag voldtægterne og overfaldet af pigen.

Føj for satan for et politi vi har.

For politiet er flygtningene og indvandene helte der skal beskyttes. En holdning som kongehuset, regeringen og folketinget deler.

” Små skolebørn voldtaget og udsat for overgreb af andre børn” Ekstra Bladet 12/2-2024, TikTok

https://www.tiktok.com/@ekstrabladetdk/video/7334660072682884385?_r=1&_t=8k3inoLrGgD

 

Borup Skole – Politiet truer voldsofrene

Den lille pige som flygtningene og indvandrerne voldtog, truede og torturerede på Borup Skole, var kun 8 år da flygtningene og indvandrerne begyndte at voldtage og torturere hende. For hun var 9 år da hun brød sammen og fortalte det sin mor. Og på det tidspunkt havde det stået på i et år (Det er bare et af de fakta i sagen der hemmeligholdes og forties i medierne.).

Nu ringer Politiet i Korsør personligt rundt til borgerne i byen og truede og terrorisere borgerne i Borup til ikke at oplyse hvem der står bag voldtægterne og overfaldet af pigen.

Føj for satan for et politi vi har.

Fro politiet er flygtningene og indvandene helte der skal beskyttes. En holdning som kongehuset, regeringen og folketinget deler.

(Jeg så det lige på en toktok video. Men nu kan jeg ikke finde den. 21/2-2023)

 

Jeg er dybt rystet over situationen på Borup Skole.

 

Hans egne børnebørn er blevet misbrugt og voldtaget af flygtninge og indvandrere på Borup Skole. Og nu tager han de syge svin i forsvar?

Men er det sandheden?

Kan han selv have solgt sine egne børnebørn til flygtningene?

 

(De – morfaren og pigens familie – må jo enten have været truet til tavshed eller være psykopater. Jeg tror det første.)

 

En morfar stiller sig åbent frem på TV og har nærmest mere ondt af de kriminelle flygtninge og indvandrere end af sit eget lille barnebarn. Hvorfor er der ikke nogen, der bemærker det og sætter spørgsmålstegn ved det? Jeg kan simpelt hen ikke forestille mig andet end at både ham og hele hans familie er blevet truet fuldstændig vildt af de der flygtninge og indvandrere.

Det er simpelthen fuldstændig vanvittigt, hvor sygt de der flygtninge kan finde på at true danske mennesker.

Uanset hvad afslører morfaren, at det både er hans børn (altså hans børnebørns forældre); og det lyder også til, at flere af hans børnebørns forhold i skolen er blevet påvirket. Og han mener ikke, at det hele skal frem. Da det bare vil skræmme folk (Sikke en barndom at have: hvor hele ens familie og slægt er under dybe trusler og voldsom vold fra flygtninge og indvandrere. Og at hele systemet: politi, skolelærere og pædagoger ensidigt er på de voldskriminelle indvandreres side.).

TV 2 har talt med morfaren til det barn, der ifølge lægejournaler er blevet udsat for voldtægt på Borup Skole i Køge Kommune. Han fortæller, at familien er chokeret, men efter omstændighederne har det godt.

”Morfar er bekymret for børn bag krænkelser”,  af TV 2 NEWS, Februar 2024

https://nyheder.tv2.dk/video/dXJuOnR2MjpjbXM6YnJpZ2h0Y292ZTp2aWRlbzo2MzQ2ODc2OTg4MTEy

 

Bemærkning til ovenstående på Telegram:

” That man must have surely been threatened by the relatives of the rapists! Damn coward! The invaders know very well that the Danes are generally afraid of them, that’s why they are the way they are! That’s why they don’t RESPECT and do what they want! This will change, when the Danes stop, ACT and say ENOUGH NOW! The politicians, the police protect them but, when the DANISH PEOPLE UNITE THEY WILL ALL BE ABLE TO ELIMINATE THEM, and DEMAND their government THAT the invaders should BE DEPORTED! then, many invaders will leave the country because they will know, that people stopped being afraid of them! Those invaders don’t mess with other foreigners because they know those people will defend themselves!!!”

 

Bemærkning til ovenstående fra en dansk bekendt:

Bekendte: ”Og sådan har det været læææænge

Men hvis en indfødt lavede det samme var de bag træmmer

Det er MENINGEN de skal optræde som de gør

Det er det de er bestilt til.”

Mig: ” Der var en kvinde der havde bestilt en dansk mand til at voldtage sig i en sm gruppe. Bagefter fortrød hun. Og fik ham smidt 4 år i  fængsel.”

Bekendte: ”Ja der er forskel på folk”

 

Mine tanker vedrørende sagen: ”Hjernevask af flygtninge og deres lande

Der er nogen, der siger, at de er endnu mere hjernevaskede end os. På grund af den måde, de tænker på. De holder jo sammen i klaner. Systemet underkuer eller knuser derfor bare den førende i: landsbyen, familien, klanen osv. Og så er alle de andre oppe at køre over det.

Det er jo det samme med os. Men fordi vi er mere individualistiske af natur, skal de (regeringerne) først til at oprette de klaner, vi skal hjernevaskes i.

Som f.eks. de forskellige protestorganisationer inden for AntiVax.

Når organisationerne først er oprettede, har regeringen (direkte eller indirekte) kontrol (eller tiltager sig det, på den ene eller anden måde) over de førende personer i bevægelsen.

Det er den måde, hele den vestlige verden bliver styret på. (Et kraftfuldt værktøj der ser nyt og glimmerende ud. Men som for eliten i virkeligheden er tusindvis af år gammelt.)

(Jf. Edward Bernays)”

 

 

Voldsforbryderne

 

Medierne” vil nu yderligere hemmeligholde sager som den på Borup Skole.

Terrororganisationen: ”Medierne” vil nu yderligere hemmeligholde sager som den på Borup Skole. Når små danske piger udsættes for voldtægt og sextotur af flygtninge og indvandrer må det i medierne ikke længere omtales som voldtægt.

Tværtimod skal de voldskriminelle flygtninge og indvandrer ydmygt lyttes til hvordan de selv vil beskrive det de har gjort. Og det de har gjort skal så beskrives i medierne som flygtningene forlanger.

Hvis en flygtning eller indvandre f.eks. tæsker en lille dansk pige med jernrør og voldtager hende og knipper hende med jernrør må det således ikke omtales som voldtægt i medierne: hvis flygtningen ikke selv ønsker det.

Dette er blevet presset igennem af forskellige – eksperter – der ikke har etnisk danske børns interesser for øje, disse dæmoner er nævnt i artiklen:

 • Monstret: Klinisk børnepsykolog Mimi Strange, direktør for JanusCentret,
 • Den diabolske organisation: Børns Vilkår.

Disse uhyrlige personer og organisationer er ligeglade bare ofrene er danske børn. De kriminelle flygtninge og indvandrer skal beskyttes for hver en pris.

 

TV 2: Nu fortryder de i sagen om Borup Skole

THOMAS RIBER-SELLEBJERG,22022024

https://www.bt.dk/krimi/tv-2-nu-fortryder-de-i-sagen-om-borup-skole

TV 2s chefredaktør Thomas Funding. Foto: im Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

 

Bemærkning til dette indlæg på Telegram:

 

”The media only receives orders from the government and it’s society that must not allow or agree to accept more violations by the invaders or this will continue! People should not allow support for these CRIMINALS for any reason.!!”

 

 

Den kriminelle voldtægtsfamilie nyder stor opbakning blandt eksperter og politisk offentligt ansatte – samt i regeringen.

Mens den kriminelle flygtninge- og indvandrerfamilie og dens unge nægter, at voldtægt har fundet sted, er ofret og hendes familie ikke i tvivl om, hvad der er sket.

Jeg synes, artiklen taler for sig selv, da den kriminelle flygtninge- og indvandrerfamilier i deres udtalelser alene tænker på sig selv og deres unge. Mens den danske familie trods den voldsomme og afskyelige kriminalitet møder flygtningeungen i sine udtalelser og eksempelvis ønsker hjælp til alle parter.

Efter min personlige opfattelse er den danske befolkning kommet alt for langt i sin forståelse af de tilkommendes kulturelle egenforståelse. Det kan efter min opfattelse ikke være rigtigt, at man skal sende sine små børn i skole, velvidende at de som danske skal stille sig til seksuel rådighed for flygtninge og indvandrere i form af voldtægt, tortur og afpresning.

Er vi virkelig som danskere kommet så langt, at vi accepterer dette?

Flygtningefamilien har mange – EKSPERTER – på sin side, såsom eksperten klinisk børnepsykolog Mimi Strange, eksperten Børns Vilkår samt eksperten Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet.

Desuden har flygtningefamilien massiv opbakning fra mange autoritære myndigheder, som Politiet (der ringer rundt og truer civilbefolkningen i Borup til at skulle holde med den kriminelle flygtningefamilie).

Flygtningefamilien kan også regne med massiv opbakning til voldtægt og tortur af små danske børn fra skolelærerne på Borup Skole, pædagogerne på Borup Skole, Skolebestyrelsen på Borup Skole samt politiske myndigheder som de politikansatte i Køge Kommune, Byrådet i Køge Kommune og borgmesteren i Køge Kommune.

Alle disse personer og myndigheder har velvilligt holdt deres mund om pigens lidelser og voldtægter samt holdt hånden over voldtægtsforbryderen, kun fordi de i kraft af deres politiske positioner samt stillinger i den offentlige sektor har ønsket pigen og hendes familie alt ondt.

Bemærk, hvordan folketingsmedlemmer og regeringsmedlemmer ikke udtaler sig i artiklen: det kan de ikke. For de har aflagt ed til bestemte holdninger – i bytte for de poster, de har – så de kan nemlig ikke gøre noget for os. De er alle ansatte og udpeget af højere organer – som de har aflagt ed til.

Således udtaler en person, der påstås at være ”dansk” minister: ”Mattias Tesfaye udelukker ikke, at der skal strammes op på ordensreglerne. Men den konkrete sag blander han sig ikke i.”

Det vil sige, at han i bedste fald vil stramme generelle regler, der skal gælde for alle børn. Regler, der slet ikke er nødvendige for de danske børn.

Denne Mattias Tesfaye vil ikke udtale sig om den konkrete sag. Hvor en udtalelse nemlig nemt kunne ramme dem, han i virkeligheden støtter: de kriminelle udlændinge.

Jf.:

Forældre til udskældt barn på Borup Skole ‘Det var ikke voldtægt’

FRANZISKA WEISS LAURITZEN ANDREAS ØSTERGAARD SEBASTIAN BJERRING JENSEN, 16. feb. 2024 – 20:48, BT DK

 

 

 

Skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsen på Borup Skole sidder på den moralsk høje hest

De gjorde nemlig, som de skulle: Hold deres kæft, da en lille dansk pige på 9 år blev voldtaget af kriminelle flygtninge og indvandrere. Og nu forlanger skolebestyrelsen, at alle forældrene og eleverne skal holde deres kæft.

Til gengæld roser skolebestyrelsen sig selv og kommunen: “Slutteligt skriver de, at man i bestyrelsen har tiltro til, at kommunen og andre instanser håndterer sagerne, som de skal håndteres, i samarbejde med skolens ledelse.”

Derfor indtager de nu den: “moralske høje hest” ved at forlange, at de øvrige forældre og forældrene til voldsofrene skal holde deres kæft og ikke omtale sagen.

Nu har de i skolebestyrelsen i to år været vidne til, at en lille pige på 9 år er blevet tortureret og voldtaget af kriminelle udlændinge. Og så føler de stadig, at de har den moralske styrke til at forlange, at ofrene skal holde deres kæft.

Sender besked til forældre: ‘Dybt tragisk’

Af Laura Bonvang. EB, 13 februar 2024

 

 

 

Skoleinspektøren

 

Pædagogerne og Folkeskolelærerne på Borup Skole

 

Satanistiske voldtægtsskolelærere og pædagoger er imod debatten

Se, hvordan de satanistiske voldtægtsskolelærere og pædagoger er imod debatten. Det er ikke kun på Reddit og online, at folkeskolelærere og pædagoger ønsker at promovere deres egen- og deres kriminelle flygtninges ret til voldtægt og tortur af danske børn. Skolelærerne har også kidnappet debatten i medierne og promoverer for fuld kraft voldtægt og tortur af danske børn i medierne. Enhver, der er imod skolelærernes og pædagogernes sygelige tankegang, svines nu til i medierne, der er helt på skolelærernes side.

Uvidenhed, selvpromovering og ekstreme udtalelser: Skolelederne kritiserer Christiansborg efter sager i Borup og Agedrup

https://www.altinget.dk

 

De politisk ansvarlige i Køge Kommune

 

På Køge Kommune står politikerne klar ved håndvasken

TikTok – kadija0806 Kadija-news🧘🏾‍♀️🇩🇰 – 2-13 –

https://www.tiktok.com/@kadija0806/video/7335056225169706273?_r=1&_t=8k5TXhrDLdI

 

 

 

 

 

De politisk ansvarlige i Folketinget

 

De politisk ansvarlige i Regeringen og Kongehuset

 

Poul Schmith, Kammeradvokaten og voldtægt og totur af eleverne i de danske skoler

1/3-2024

Poul Schmith/Kammeradvokaten tager sig af sagen med kriminelle flygtninges og indvandreres voldtægt og tortur af eleverne på Borup Skole. Poul Schmith/Kammeradvokaten har også fået sagen med skolelærernes voldtægt og trusler mod eleverne på skolerne i Rudersdal Kommune. I Rudersdal Kommune har Poul Schmith/Kammeradvokaten nemlig et godt forhold til borgmesteren. Man kunne spekulere i, hvad medlemmerne af regeringen og kongehuset modtager som returkommission for at overlade alle disse sager til Poul Schmith/Kammeradvokaten. For mig lyder det som om, at eliten i Danmark tjener rigtig godt på at tillade kriminelle flygtninge og indvandrere at torturere og voldtage små danske børn ude på skolerne. Samtidig med at eliten tjener penge, kører politiet rundt i lokalsamfundene og truer folk, der taler om sagerne. Så folk må ikke tale om sagerne og voldsforbryderne i sagerne, samt flygtninges og indvandreres voldtægt af små danske børn ude på skolerne, mens eliten gerne må tjene penge på sagerne.

https://poulschmith.dk/

 

Politiets rolle i terroriseringen af de små børn

 

Perspektivering til det øvrige Danmark – Mange sager

 

 

 

Perspektivering i Europæisk sammenhæng

 

Perspektivering i lyset af Højadlen, Kongehuset, Politiet og Ledelsen i Militæret – På europæisk plan

 

 

I samarbejde med politiet kidnappede Marc Dutroux små børn der skulle tortureres af medlemmerne af kongefamilierne i Europa og højtstående politikere, dommere og politifolk. Politiet brugte i et væk den ene og den anden undskyldning for at lade han slippe. Intet er så sygt og perverst som politiets arbejde i den her sag.

Der er samlet gener fra minimum 16 personer i torturkammeret. Men politiet har ladet dem alle slippe. Fordi de er kongelige og prominente personer.

Prins Charles er en af dem politiet har ladet undslippe. Hans Kongelige Højhed prins Charles, prins af Wales (Charles Philip Arthur George), jarl af Chester, hertug af Cornwall og Rothesay, jarl af Carrick, baron af Renfrew, Lord of the Isles, prins af Skotland (født 14. november 1948 på Buckingham Palace i London) er i sin egenskab af ældste søn af Elizabeth 2. og Prins Philip engelsk kronprins og første arving til den britiske trone, der foruden Storbritannien omfatter 15 øvrige lande i Commonwealth.

Det er det politi vi har.

https://www.youtube.com/watch?v=RBjOs-F2uSE

 

 

 

 

Fremtidsperspektiver i flygtninge- og indvandrekriminaliteten i skolerne i Danmark

Det er helt tydeligt at flygtninge og indvandrende af folkeskolelærerne og pædagogerne i de danske skolder undervises i at terrorisere de danske elever med totur og voldtægt. Folkeskolelærerne og pædagogerne viser med deres handlinger at flygtningene ikke behøver frygte at myndighederne ikke er på deres side.

Som vi ser på Borup Skole står folkeskolelærerne, pædagogerne, skolens ledelse, Skolebestyrelsen, De kommunalt ansatte, Byrådet og Borgmesteren, folketingspolitikeren, Regeringen og Kongehuset fuldt og helt på Flygtningenes side i forbindelse med flygtninge- og indvandrekriminaliteten.

Det er vanskeligt at det det som anden end en folkeskolebasseret undervisningskursus i totur og voldtægt af etnisk danske børn og unge.

Derfor må vi spørge os selv: hvor er det egentlig at styresystemet inden for staten vil hen med dette? Hvor er det egentligt at regeringen og Kongehuset ønsker at bevæge os hen med den omfattende ondskab i skolerne i Danmark?

En af de ting vi kan frygte, er at:

Flygtningenes Voldtægtstræning i skolerne er muligvis træning til flygtningenes militære overtagelse af Danmark? Det spillede en stor rolle i både den russiske revolution og ww2.

 

Fodnoter

 

———————————————————————————-

 

11 års tæsk på Agedrup Skole på Fyn

Det er nemlig ikke de kriminelle flygtninge og indvandrer selv der er skyld i at de tæsker andre – lyder det til at indvandrer mener. Derfor lyder det til at han også syndes at skolen skal tage mere ansvar.

Det lyder faktisk som om forholdene i skolen skyldes kulturelle forskelle. For mig lyder det som om forælderen har vanskeligheder med at sige nej til vold i skolen. Og først da journalisten leder ham i den retning, begynder han at kunne forklare sig i den retning.

Jeg har nok vanskeligheder ved at se for mig at en dansk forælder skulle stå og komme med en lignende forklaring.

Helt ærligt oplevede jeg klippet som kulturberigende bias i kulturberidernes favør.

Børn fik “11-årstæsk” i skolen – forældre kalder det en tradition

Det lyder til at forælderen: Chadi Zabalawi tager det stille og roligt. For hans søn har også selv været udsat for det.

Hun blev lagt ned på jorden, blev slået, og der blev skrevet grove udtalelser på hendes tøj.

af TV 2 NEWS, Februar 2024

https://nyheder.tv2.dk/video/dXJuOnR2MjpjbXM6YnJpZ2h0Y292ZTp2aWRlbzo2MzQ3MzA1Njg1MTEy

 

Uddybende om sagen

Søn blev lagt ned og fik 11 slag i 11 sekunder på sin fødselsdag

af Stine Hansen & Sanne Lau Pedersen

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2024-02-20-soen-blev-lagt-ned-og-fik-11-slag-i-11-sekunder-paa-sin-foedselsdag

 

———————————————————————————-

 

Børn i Borup og mink i medierne

DR, tabloid, 16 februar 2024

https://www.dr.dk/lyd/p1/tabloid/tabloid-2024/tabloid-boern-i-borup-og-mink-i-medierne-11162402075

(Tidsangivelserne er fra YouTube Udgaven:

Blåt Bælte journalisten Emilie Jäger, bliver kaldt konspirationsteoretiker på P1 Tabloid

TheDanishDionysus, 16. feb. 2024)

https://www.youtube.com/watch?v=iRkbuobwhSs

 

(6 minutter inde i Podcasten nævnes det at skolelederen på Borup Skole i 3,5 år har vist det her.)

(Meget interessant: 7 m og 20 sek inde i udsendelsen siger Sjællandske Nyheder at folk ikke vil tale med avisen. Men Kun med TV2. Jeg tænker det kun sker hvis mediet ikke har nogen troværdighed i befolkningn. (Det kunne jo være at lokale tidliger har forsøgt at gå til avisen – og er blevet fortiet eller stukket i ryggen))

(minutter 10.40 : “hvordan vi kommer til at behandle det her politisk, hvilke tiltag bliver der egentlig gjort…” det var jo det det koger op til , involverede individer sløres og sagen er politisk dvs. kommer til at gælde for alle.)

(Minut: 10:20 – Avisens mand konkluderer at de nationale mediers interesse forsvinder. Mens avisens lokale fokus forbliver. (Netop:  så de kan fokusere på at få en ny socialdemokratisk ledelse i skolen trumfet igennem – så sammen voldtægtslinje forsættes))

(M 10:25 – Avisen: Det her kommer til t tage lang tid og hvordan behandles det politisk. Så han håber på at det dør hen i de landsdækkende medier (Og så er magten tilbage hos de lokale gnomer – bl.a. de lokale journaliser: der fuldt og helt lyder til kun at holde med de kriminelle flygtninge og indvandrer. [forstår udmærket at lokalbefolkningen ikke ønsker at tale med avisen]))

(Minutter 12:00 – Avisen tager udgangspunkt i systemets synsvinkel. Og springer over de ting der interesserer folk. Sikke en ulækker avis.)

(Minut 13.00: Hvorfor hemmeligholdes de kriminelles racemæssige baggrund i medierne? Avis jonalisten siger rent ud at det ikke er noget han tænker over [nej netop – det hele på skolen går jo som han ønsker: han er sat på sagen som gatekeeper og for at styre udviklingen af sagen]. Han påstår også at det ikke er noget der fylder i beretningen fra kilderne [Nej klar. Det er jo under stærke trusler fra både skolen, avisen og politiet. Efter avis journalistens mening skal de voldkriminelle flygtninge- og indvandrekriminelle elever på skolen beskyttes. ] Journalisten tager i stærke og følelsesladede vendinger de kriminelle flygtninge og indvandrer på skolen i forsvar – for det er jo små søde pussenusse børn -)

(M 14.00: Hvorledes opstod avisjonalistens ide om at lyve og fortie om de kriminelle voldsgrupperingers racemæssige etnicitet på Borup Skole. Avisjournalisten brugerenhver syg undskyldning for ikke at skulle komme ind på forbrydernes racemæssige baggrund. Bl.a. at de ikke må blive afslørede. Og for avisen og avisjounalisten er det ikke det væsentlige i historien [Men det betyder jo meget for en stor del af den danske – og lokale befolkning – og de har så på grund af journalistens personlige og private præferencer ikke ret til at få noget at vide? – Sikke et sygt og løgnagtigt svin han er. Jeg forstår udmærket at lokalbefolkningen ikke gider tale med den avis])

(M 16.00: Blåt Bælte journalisten Emilie Jäger: Hvad er det der ikke bliver sagt spørger en borgerlig debattør? Hun får oplyst at det vil TV2 og Sjællandske Nyheder ikke oplyse. Emilie Jäger lægger altså en markant anderledes og mere borgervenlig vinkling på sagen. Emilie mener tilsyneladende i modsætning til SN, SM og TV2 at mediernes opgave er at give befolkningen mulighed for at være kvalificerede medborgere ud fra et datakorrekt grundlag. Så hellere for mange informationer om indvandrernes kriminalitet på Borup Skole end for få.)

(Løgneraviserne der omtales er: ”Sjællandske Nyheder. Sn.dk er en del af Sjællandske Medier og fælles hjemmeside for Sjællandske Medier A/S’ dagblade: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske.” – [Så dem skal i altså ikke købe eller støtte.])

(M 22.00: Avisjournalisten begynder nu at køre had mod journalister og privatpersoner der ønsker at kende de voldskriminelle skoleelevers racemæssig baggrund. Og påstår at det der kommer frem er: ”Konspiration”. Her svare Emilie faktisk noget interessant: for som hun siger, årsagen til at racespekulationerne bliver til en konspiration som avis journalisten påstår er jo at aviserne som SN, SM og TV2 ikke har fremlagt oplysningerne om de volds kriminelle skolebørns racemæssige baggrund – [Og ja det er jo i og for sig korrekt og meget tankevækkende at medierne er så hyklerisk og løgnagtige og frække nok til at kalde andre konspirator på baggrund af data de på fordækt vis lyver om og frækt og bedragerisk vis helt bevist ikke fremlægger.])

(M 24.00: Den løgnagtige og bedrageriske avis journalist nægter hårdnakket at racespørgsmålet spiller en rolle. Alle på avisen har deltaget i den debat. Og de er alle enige om at rasespørgsmålet ikke skal frem.)

(M 24.50: En person der heder Lau kender alt anderledestænkende fra befolkningen eller politisk ukorrekte medier for en – konspiration – Borgernes undren skal ikke bringes til torvs.)

https://www.dr.dk/lyd/p1/tabloid/tabloid-2024/tabloid-boern-i-borup-og-mink-i-medierne-11162402075

 

———————————————————————————-

 

Bullied Teen Takes Own Life 2 Days After Students Took Video of Assault at NJ School

| NBC New York, 9. feb. 2023, YT

(Bemærk I øvrigt hvorledes folk møder frem med mad til det protesterende skoleelever. Men polititerroristerne forhindre at børnene får manden.)

 

———————————————————————————-

 

Snart bliver din datter fanget og live streamet – mens hun bliver massevoldtaget i skolen

Jeg forventer at flygtninge og indvandre snart streamer deres voldtægter af danske småpiger i skolerne på Facebook og YouTube – under folkeskolelærernes og politikerens fuldgyldige billigelse – og under politiets beskyttelse

De optager allerede deres forbrydelser på video – og ligger det ud på internettet i hemmelige grupper. Men det behøver de tilsyneladende ikke fremover. Da politiet på alle måder støtter op om de kriminelle flygtninge og indvandre og deres handlinger. Da det er en fuldt ud naturlig del af deres kultur og natur.

I Sverige livestreamer flygtninge og indvandre allerede nu deres massevoldtægter.

Selv om Svensk politi står med et fuldt bevis på massevoldtægt optaget på film af de kriminelle flygtninge og indvandre selv gør de intet for at stoppe eller opklare eller straffe forbrydelsen.

https://www.tiktok.com/@british7874/video/7319633868246519048?_r=1&_t=8k5TyYcJocS

 

british7874 – https://www.tiktok.com/@british7874  (Jeg så videoen den 22/2-2024)

 

———————————————————————————-

 

En meget “tryg” og systembevarende for ældre på Borup Skole

En “forælder” (muligvis total fiktiv og opdigtet af Sjællandske Nyheder) er meget tryg ved situationen. Og det lyder til, at vedkommende med glæde sender sine børn til skole. [Man kunne jo nok med fordel spørge om, hvorfor netop han er så tryg?]

Han håber tilsyneladende på, at den store opmærksomhed vil gøre, at det ikke gentager sig på skolen. (Prøv at forestille dig at sende dit lille barn i skole og så – håbe – på, at der ikke sker mere.)

Jeg kan garantere for, at det her vil gentage sig i alle danske skoler nu: Når flygtningene og indvandrerne ser, hvor nemt flygtningene og indvandrerne i Borup Skole slap fra de mange voldtægter af danske børn og den omfattende flerårige tortur af de danske børn, så vil tilsvarende forbrydelser eksplodere på alle danske skoler.

Det vil være yderst promoverende for flygtningene og indvandrerne at vide og være fuldt og helt klar over, at de i sager som denne har total opbakning fra skolelærerne, pædagogerne og politiet.

 

 

SN Frygter langvarig splittelse efter en uge med lynchstemning 18. februar 2024

https://www.sn.dk/koege-kommune/borupsagen-frygter-langvarig-splittelse-efter-en-uge-med-lynchstemning/

 

———————————————————————————-

 

LA SOFFERENZA CREA CONSAPEVOLEZZA

Tutti gli organismi sovranazionali sono stati creati dall’élite globalista per aumentare la pressione repressiva sull’umanità.

Il loro unico scopo è far regredire spiritualmente l’umanità a livelli subanimali.

Paradossalmente, più la pressione da essi esercitata aumenta, più si aprono per gli esseri umani infinite possibilità di autoconsapevolezza. È accaduto con il movimento no vax: milioni di persone hanno compreso l’inganno pandemico e hanno reagito affermando la loro autodeterminazione di esseri dotati di dignità innata.

Sta accadendo ora con gli agricoltori e gli allevatori dei paesi UE, che hanno compreso che dietro all’assurda normativa UE c’è un piano di smantellamento delle loro attività di autoproduttori da sostituire con la produzione di cibo sintetico prodotto dalle multinazionali.

Nell’età oscura è la sofferenza a creare consapevolezza. Per il momento non c’è altra via. Non sprechiamola.

 

———————————————————————————-

 

Flygtninge gør hvad de skal i det danske skolesystem

Flygtningene har gjort præcis hvad de skal i de danske skoler – de gør deres arbejde. Nu slår politikerne til med stramme regler der skal ramme de danske børn – og kun de danske børn.

Minister om Borup-sag: – Ikke tilhænger af den slappe skole

Om en måned regner børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) med at have overblik over, om der er sket generel forråelse i skolerne.

”Minister om Borup-sag: – Ikke tilhænger af den slappe skole

Om en måned regner børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) med at have overblik over, om der er sket generel forråelse i skolerne.”

Af /ritzau/, jf. EB, Febuar 2024

 

———————————————————————————-

 

Selvmord på skole efter mobning

Protest fra elever og forældre mod mobning på skolen, der også har ført til selvmord. Skolelederen og skolebestyrelsen er passive og hævder, at der ikke foregår mobning på skolen.

Skolelederens passivitet er især bekymrende, da den ligner situationen på Borup Skole, hvor mobning også bliver ignoreret.

Outpouring of anger, tears over bullying at high school

NJ Spotlight News, 17. feb. 2023, YT

 

———————————————————————————-

 

Snart bliver din datter fanget og live streamet – mens hun bliver massevoldtaget i skolen

Jeg forventer at flygtninge og indvandre snart streamer deres voldtægter af danske småpiger i skolerne på Facebook og YouTube – under folkeskolelærernes og politikerens fuldgyldige billigelse – og under politiets beskyttelse

De optager allerede deres forbrydelser på video – og ligger det ud på internettet i hemmelige grupper. Men det behøver de tilsyneladende ikke fremover. Da politiet på alle måder støtter op om de kriminelle flygtninge og indvandre og deres handlinger. Da det er en fuldt ud naturlig del af deres kultur og natur.

I Sverige livestreamer flygtninge og indvandre allerede nu deres massevoldtægter.

Selv om Svensk politi står med et fuldt bevis på massevoldtægt optaget på film af de kriminelle flygtninge og indvandre selv gør de intet for at stoppe eller opklare eller straffe forbrydelsen.

@british7874

♬ original sound – British

british7874 – https://www.tiktok.com/@british7874  (Jeg så videoen den 22/2-2024)

Supplerende:

Facebook Live ‘broadcasts gang rape’ of woman in Sweden, 23 January 2017

https://www.bbc.com/news/world-europe-38717186

 

———————————————————————————-

 

Skadevirkningen af de falske “flag medier”

Belyst gennem skolesystemet og de falske terroroperationer.

Fantastisk udsendelse, der blandt andet hylder den bedste skuespiller inden for efterretningstjenesternes og politiets falsk flag-operationer.

Udsendelsen fortæller også om, hvordan det er lykkedes eliten at bruge skolesystemet til at få fat i livsglade, selvtænkende og lydige børn og i skolen forvandle dem til lydige væsner, der ikke tænker og ikke tør sige deres meninger.

Skolerne er ikke der for at uddanne børnene – skolerne er der for at få fat i pengene, der tilgår uddannelsessystemet.

Dette elsker staterne, der så bruger skolerne til at hjernevaske eleverne.

Systemet ønsker, at du bliver i systemet og er parat til at sikre dette ved at betale dig med en klækkelig løn. Det er dog ikke nok for systemet at sikre sig på den måde.

Derfor kommer de også efter folk med forskellige midler og virkemidler – især hvis folk er brillanter og dygtige (og især også hvis de tidligere har bevist deres egen værdi inden for systemet).

Udsendelsen viser også, hvordan efterretningstjenesterne samarbejder med domstole og politi om at komme efter folk, når mennesker arbejder på at afsløre dem i deres falsk flag-operationer.

Udsendelsen indeholder også en gennemgang af de falske “flag medier” og belyser, hvordan de falske “flag medier” skal forstyrre ved at gå ind og overtage de mennesker, der starter deres søgning. Så de personer aldrig når frem til søgningen efter den ægte sandhed.

‘ALTERNATIVE’ MEDIA ARE AS BAD AS MAINSTREAM

Gemma O’Doherty

First published at 04:56 UTC on February 5th, 2024.

https://www.bitchute.com/video/VdqIpQe7pOxt/

 

———————————————————————————-

 

Skolelærerne er også på internationalt plan ansatte som voldtægts- og torturbødler

Voldtægt og Tortur I skolerne er et globalt fænomen. I videopodcast dokumentaren tager en skolelærer nogle elever ud til stranden. De er der 20 minutter. Og i den tid voldtager skole læren en af skolepigerne så vildt at hun dør næste dag.

Det er af det sagte tydeligt at de øvrige skoleelever slet ikke er – pigens venner – hvad det ellers umiddelbart ser ud til. Men i virkeligheden måske skolelærers hemmelige venner – hvad jeg syndes det lyder til.

På den måde er sagen en international variant af hvad der sker på Borup Skole og hvad der for nydelig skete på skolerne i Rudersdal Kommune: Søholmskolens afdeling Bistrup i Birkerød samt Toftevang. Den Folkeskoleansatte truede også i sagen fra Rudersdal pigen til ikke at sige noget.

Præcis som i sagen fra Borup hvor folkeskolelærenet bistod de kriminelle flygtninge og indvandrere i at få de små danske børn til at holde kæft.

She thought she was going to the fair with her teacher but he took her elsewhere | Esmeralda Richiez

Jackie Flores, YouTube, 31. jul. 2023

https://www.youtube.com/watch?v=-5BXZ6N5xAc

 

———————————————————————————-

 

Historisk liste over folkeskolelærernes og pædagogernes forbrydelser mod Danmark

 

______________________________

 

 

 

UNGE HÅNER OFFER FOR VOLDTÆGT – B.T. – 23.  november  2006, 1. sektion, side 15

 

 

 

______________________________

 

 

 

Han ville myrde min lillesøster – B.T. – 21.  november  2006 – 1. sektion, side 8

 

 

 

______________________________

 

 

 

Hele vores familie er smadret – Ekstra Bladet – 1. juli 2006 – reportage, side 10

 

 

 

______________________________

 

 

 

Voldtægtsoffer er hårdt ramt – Sjællandske Næstved – 8. juni 2006

 

 

 

______________________________

 

 

 

20-årig blev gravid under voldtægt – 16:03 – 22. mar. 2006

 

 

 

______________________________

 

 

 

Voldtog, torturerede og dræbte 16-årig – 13:44 – 22. mar. 2006

 

 

 

______________________________

 

 

 

Black Soccer Players Gang Raped 15 Year-Old Girl – Report; Posted on: 2004-11-19 03:24:40

 

______________________________

 

 

 

Ingen hjalp offer for massevoldtægt – 19.  august  2003

 

______________________________

 

 

 

DE KNUSTE VORES LIV  – B.T. – 16.  december  2000 – 1._sektion, side 6

 

 

 

______________________________

 

 

 

Mærket for livet – Jyllands-Posten – 18 juni 2000 – Indblik side 1

 

______________________________

 

 

 

De har smadret min datters liv – B.T. – 3.  august  1997, 1._sektion, side 6

 

 

 

______________________________

 

 

 

Ville redde pige fra voldtægt – blev selv offer – B.T. – 6.  juli  1991 – 1._sektion, side 16

 

 

 

______________________________

 

———————————————————————————-

 

 

 

Index

 

Blåt Bælte journalisten Emilie Jäger, bliver kaldt konspirationsteoretiker på P1 Tabloid

TheDanishDionysus, youtube, 16 februar 2024

 

De 4 modige drenge fra Ry er frihedskæmpere og modstandsfolk.

http://danmarkforst.dk/4-modige-drenge-ry-frihedskaempere-modstandsfolk/

 

Folketingets åbning tirsdag den 3. oktober 2023

http://danmarkforst.dk/folketingets-aabning-tirsdag-den-3-oktober-2023/

 

Folkeskolen vil gøre danske børn til sexslaver – Folkeskolelærerne og politiet står bag, for det giver enorme fordele til systemet: Men hvorfor hemmeligholdes planen?

http://danmarkforst.dk/folkeskolen-vil-goere-danske-boern-til-sexslaver-folkeskolelaererne-og-politiet-staar-bag-for-det-giver-enorme-fordele-til-systemet-men-hvorfor-hemmeligholdes-planen/

 

Eliten i den vestlige verden er virkelig onde individer.

http://danmarkforst.dk/eliten-vestlige-verden-virkelig-onde-individer-2/

 

Fonseca ansætter sin muskelmand i Folketinget

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/fonseca-ansaetter-sin-muskelmand-i-folketinget/10129862

 

Forældre til udskældt barn på Borup Skole ‘Det var ikke voldtægt’

FRANZISKA WEISS LAURITZEN ANDREAS ØSTERGAARD SEBASTIAN BJERRING JENSEN, 16. feb. 2024 – 20:48, BT DK

 

I Irland arbejde bander i havnebyer på at drive børn sammen på havnen og læsse dem på skibe

http://danmarkforst.dk/i-irland-arbejde-bander-i-havnebyer-paa-at-drive-boern-sammen-paa-havnen-og-laesse-dem-paa-skibe/

 

Hvide slavekvinder blev brugt til avl med sorte slaver

http://danmarkforst.dk/hvide-slavekvinder-blev-brugt-til-avl-med-sorte-slaver-for-oeget-profit-tak-joeder/

 

Kvindelige folketingsmedlemmer med ild i fissen

http://danmarkforst.dk/kvindelige-folketingsmedlemmer-ild-fissen/

 

Politiet og Politikere giver os lov til at voldtage jeres kvinder og dræbe jer

http://danmarkforst.dk/politiet-politikere-giver-os-lov-voldtage-jeres-kvinder-draebe-jer/

 

Politikerne svigter dem der vil hjælpe mod indvandrekriminalitet

Ville redde pige fra voldtægt – blev selv offer

http://danmarkforst.dk/politikerne-svigter-hjaelpe-indvandrekriminalitet/

 

Population Replacement in Denmark

https://redice.tv/red-ice-radio/population-replacement-in-denmark-can-those-responsible-be-tried-for-treason

 

Pedrofile netværk kontrollere den vestlige verden

http://danmarkforst.dk/pedrofile-netvaerk-kontrollere-vestlige-verden/

 

She thought she was going to the fair with her teacher but he took her elsewhere | Esmeralda Richiez

Jackie Flores, YouTube, 31. jul. 2023

 

Så voldsom er kriminaliteten mod børn og Unge i Sverige. Hverken børnene eller deres forældre tør melde forbrydelserne

http://danmarkforst.dk/saa-voldsom-kriminaliteten-boern-unge-sverige-hverken-boernene-deres-foraeldre-toer-melde-forbrydelserne/

 

Så voldsom er mobning og forfølgelse af etnisk danske unge på skoler og uddannelsesinstitutioner

http://danmarkforst.dk/saa-voldsom-mobning-forfoelgelse-etnisk-danske-unge-paa-skoler-uddannelsesinstitutioner/