Stem på lokallisten Danmark Først - Danske Patrioter - Det nationalistiske Danmark

Liste L - Vejle Kommune & Region Syddanmark Bliv medlem af Facebookgruppen Danmark Først - Danske Patrioter - Det nationalistiske Danmark´s gruppeAlternative-Medier - Hvem kan du stole på taler sandheden, hele sandheden og kun sandheden ? De alternative medier vinder stigende indflydelse efterhånden som troværdigheden falder hos de etablerede regeringskontrollerede medier i Danmark, europa og USA. her er en introduktion til de alternative medier. Hvor du kan få relevante nyheder og synspunkter basseret på oprigtige data. Data og nyheder der i modsætning til de etablerede medier ikke basser sig på overvældende økonomiske og fysisk magtbrynde. Men derimod på ærlige data.

KV 2021 Vejle Kommune

Stem på lokallisten Danmark Først ( Liste L på stemmesedlen ) ved kommunalvalget  2021 i Vejle Kommune.

Region Syddanmark

Stem på lokallisten Danmark Først ( Liste L på stemmesedlen ) ved regionsrådsvalget 2021 i Region Syddanmark.

Danmark Først - Danske Patrioter

Det nationalistiske Danmarks parti

Liste L på stemmesedlen i Region Syddanmark
og i Vejle Kommune

Danmark Først – Liste L

  • Stærk opbakning til vores lokalsamfund og landdistrikter.
  • Politikere og offentligt ansatte ødelægger helt bevist vores landområder og lokalsamfund. Det skal stoppe. Og der skal i stedet støttes op om vores små lokalsamfund.
  • Et effektivt decentraliserende og forbyggende sundhedsvæsen.
  • Hår flygtningepolitik overfor kriminelle flygtninge og indvandre der misbruger vore tillid og ødelægger vores dejlige Danmark.

 

Bliv aktiv online på Facebook og VK.Com

Facebook: bliv medlem af Danmark Først – Danske Patrioter – Det nationalistiske Danmark´s gruppe på Facebook Du kan tilmelde dig her.VK.Com Danmark Først – Danske Patrioter – Gruppe på VK.Com. Du kan tilmelde dig her.Bliv ven med kandidat Karsten Holt Larsen på FacebookBliv ven med kandidat Karsten Holt Larsen på VK.Com

Politiske holdninger: