The rebellious staff of Pfizer

The rebellious staff of Pfizer Isn’t it a little strange that so many senior employees from Pfizer appear in the alternative media as heroes. First of all, I would describe these people as some of the most responsible. But now they are acting like heroes. But in...

Det oprørske personale i Pfizer

Det oprørske personale i Pfizer Er det ikke efterhånden lidt mærkeligt så mange højtstående medarbejdere fra Pfizer træder frem i de alternative medier som helte. Først for vil jeg beskrive disse personer som nogen af de mest ansvarlige. Men nu optræder de som helte....