Irland – Holocaustet mod befolkningen i Irland – Slaverriget og Udryddelsen af den irske befolkning

Du har nok hørt om den Irske kartoffel baserede befolknings udryddelse? Hele historien er imidlertid løgn. Sandheden er at Irland producerede mange forskellige landbrugsprodukter.

Virkeligheden er nemlig den at en stor del af den engelske militær blev sent til Irland for at stjæle og beslaglægge fødevarerne gennem en årelang periode. Den Irske befolkning blev bestjålet så meget at store dele af befolkningen døde af sult.

Det hele blev orkestreret af det engelske kongehus og Højadlen i England.

Da England blev presset så meget at de blev nødt til at give Irland friheden skulle bønderne i Irland give så meget for jorden at det først var i 1970 at beløbet var ved at blive betalt. De skulle betale så meget at det svarede hel indkomsten for jorden i de mange årtier.

Så folkemordet og forsøget på udryddelsen af befolkningen i Irland er nærværende og ikke fjern.

I dag har Irland stadig ikke sin frihed da alle i regeringen og alle betydelige ansatte i den offentlige sektor i Irland er MI5. Der har fuld kontrol over landet.

Historien er ikke kendt i Danmark. Da hemmeligholdelsen skal beskytte kongehuset i England og deres parasit allerede i kongehuset i Danmark [Husk at det er den internationale storjøde der har magten i England. Både dengang og nu.].

De der død af sult blev fornægtet af den katolske kirke. Der har tætte forbindelser til den Engelske regering. Og blev begravet i uindviet jord. Uden for kirkegårdene.

Medier, teaterstykker og anden kultur er ikke nogen tilfældighed. Men tjener parasitternes interesser i kampen mod Irlands og Europas befolkning. F.eks. skulle Netflix-serien ”Victoria” der handler som den so der er engels dronning i perioden indeholde en sene hvor Viktoria overrækker en medalje til den engelske Gentleman (Gentleman = betyder parasit der ikke selv arbejder – men ernære sig ved at snylte og nasse på andres arbejde) der står for slaverriget i Irland. I serien lyves der om – hans store arbejde med at rede den Irske befolkning fra sultedøden. Men sandheden er altså at han forestod holocaustet i Irland Men så meget lyver kulturen og medierne for at frelse parasitterne der har placeret sig i toppen af samfundet.

(Var du f.eks. klar over at alle slaver i det gamle Grækenland mindst en gang om året havde ret til at overvære teaterstykker? Dette tjente vedligeholdelsen af den officielle fortælling om samfundet. Som vi ser, er der ikke sket mange forandringer i de mellemliggende årtusinder)

Der er mange lighedstegn til det nuværende folkemord med Corona vacciner. Bl.a. at folk blev set som – døde enheder -. Så teknisk set var det ligegyldigt for systemet at folk faktisk var døde.

En stor overraskelse for dig er sikkert at det er den nuværende Irske regering der er den hårdeste fornægter af Holocaustet mod den Irske befolkning – og det skyldes at den Irske regering er total styret fra England via MI5.

I nedenstående vil fremstå forskellige kilder til selvstudium.

Kulturlivet er vigtigt for slavesystemet

I forhold til Irland: Hvor vigtig kulturlivet er for eliten i forhold til at kontrollere befolkningens perception. Hvor dronning Viktoria i Netflix serien gav medalje til den adelsmand der forestod folkemordet med den bemærkning at han havde reddet den irske befolkning. Det samme som i Grækenland Hvor slaver havde ret til at se teater mindst en gang om året

 

 

Kilder fra odysee

I Irland arbejde bander i havnebyer på at drive børn sammen på havnen og læsse dem på skibe

De mennesker der problematiserede indfangningen og kidnapningen af børn blev forfulgt og smidt ud af byen.

(Det er jo noget af det samme som her i Danmark hvor danske børn og unge der udsættes for indvandre kriminalitet selv forfølges af politi, skolelærere og pædagoger hvis de klager over dette, Som eksempelvis i Ry hvor en enkelt kriminel indvandrer gennem årevis terroriserede hele byen og de danske unge i byen. Konstant forsøgte de danske unge at få hjælp af Politi, skolelærere og pædagoger. Der dog alle hele tiden nægtede at hjælpe. Til sidst blev de danske unge så desperate at de forsøgte at stikke ild til indvandreren. Straks var politi, skolelærere og pædagoger over de danske unge der straks blev smidt i fængsel. Så vi bliver jo stort set heller ikke set som andet end slaver og svin af de kongetro myndigheder i vores eget land, Karsten)

Derfor turde landbefolkningen heller ikke tage deres børn med ind til byerne

Ofte var overdødeligheden under transporten på skibe enorm høj.

Jøderne kunne presse op til 700 børn ned i et skib der var designet til 200

Derved maximerede jøden sin profit

De små piger der kom ind på fabrikkerne, fik ofte håret i maskinen. Og blev derved skalperede (Jeg kommer til at rænke på at alle rygterne om skalpering foretaget af indianere har noget med dette at gøre? Rygterne kunne så kamuflere over de mange skalperinger på fabrikkerne?, Karsten)

Både sorte og hvide kunne eje hvide slaver

De hvide slaver blev oftest hårdest behandlet. Da de ikke repræsenterede så høj en værdi som de sorte slaver ( Måske blev prisen holdt kunstigt nede. Grundet et ønske om folkemord mod hvide mennesker? Karsten)

Direkte slaveri blev formelt afskaffet på papiret. Men blev afløst af gælds- og renteslaveri)

Og slaveri ved hjælp af lønpres og prispres

Det tager f.eks. kun få måneder at afdrage den reelle pris for et hus. Mens det tager flere år at afdrage hele huset. Som rentebaserede lån.

(Det at historien om hvid slavehandel undertrykkes giver enorme spændinger mellem sorte og hvide. Hvor de sorte føler sig stærkt forurettede. Fordi deres rolle som slaver overfortælles i den historiske beretning. I stedet for at begge parter ser klart på hvem der står bag, Karsten)

The Zio-run White Slave Trade, Charles Giuliani,  truthhertzradio, 13. februar 2023

 

Kilder fra YT

Hvide slavekvinder blev brugt til avl med sorte slaver – For øget profit – Tak Jøder…

Avlen blev til sidst forbudt fordi de jødiske slavehandlere så det som en konkurrence.

Der vises billeder af de irske slavere i små bure (8 minutter og 12 sekunder inde i udsendelsen).

Mellem 1650 og 1699 blev flere irre solgt som slaver end afrikanere.

Der var ikke nogen straf for at dræbe en Irsk slave.

De Irske slaver blev mødt med tæsk, voldtægt og mord.

Selvom de engelske soldater blev tilskyndet til at dræbe irlænderne, vandt lukrativiteten ved slavehandlen.

Først i 1849 forbød den engelske regering handlen med irske slaver.

The TRUTH About Irish Slavery – History Of The First Slaves Brought To America – History In Minutes – @historyinminutesofficial – YT – 6. mar. 2023

Er der nogen der tror på at det er foregået uden at kongehusene – herunder det danske kongehus – har fået deres rigelige andel af overskuddet?

Araberen fangede fiskerne på hundredvis af både.

Mens vi får fortalt at England kontrollerede havene. Hvordan kan det så være slavehandlerne fik frit spil? Jeg er ret sikker på at kongehusene fik deres store og fede andel af overskuddet på handel med hvide slaver. Og af både handlen med sorte og hvide slaver blev håndteret af jøder.

Det hjalp ikke at fiskerne blev hjemme og ikke turde tage ud og arbejde. For byerne blev også stormet af de arabiske – jødisk kontrollerede – slavehandlere.

Det fremhæves at herskerne i modtagerlandene blev rige af deres andel – mens det overhoved ikke nævnes at kongelige og militærfolk i Europa fik noget ud af det – hvilket jeg mener (At eliten i Europa var ind over).

Et eksempel på at kongehusene og militæret har var ind over mener jeg er at de arabiske slavehandlere slog sig op på øen Lundy ved den engelske kyst. Meget tæt på den engelske by Bristol. Der var et knudepunkt for jødisk slavehandel med afrikanere.

Det mener jeg er set sikkert bevis på at både slavehandlen med hvide og sorte var koordineret af jøderne. Samt at kongehusene og militæret i Europa fik deres store og fede økonomiske andel af slavehandlen.

Det ar fra Lundy der blev fanget slaver i Irland og Island.

I udsendelsen blev det gjort til noget lækkert og lidt frækt at Lundy og Bristol lå så tæt på hinanden. Det blev lagt ud som en sød hævn over europæerne – der jo handlende med afrikanerne- . Men nej: det er overhovedet ikke tilfældet; det det viser er at europæerne overhoved ikke havde noget med det at gøre. Men at det hele blev koordineret af jøderne og de europæiske kongehuse – og at de parter også delte hele fortjenesten mellem sig.

Der tales beroligede om at vi jo ikke bliver oplyst så meget om slavehandlen. Men det er jo det hele drejer sig om. Hvorfor ønsker udsendelsen at underdrive dette? Fordi eliten (parasitterne i Europa) ikke ønsket at få dette omtalt? Fordi det var dem selv der stod bag. Og tog hele fortjenesten.

Konklusion: selv om udsendelsen har mange gode informationer bærer den tydelig MI5´s slimende fingeraftryk

The Barbary Pirates & England’s White Slaves – The History Chap -YT – 23. feb. 2023