Når statistik holdes hemmelig. Hør dokumentarudsendelsen.

Statistik for den forholdsvise kriminalitet racegrupper imellem ?

Der er nogle tal vi aldrig hører i statistikker. Det er tal for den forholdsvise kriminalitet mellem racegrupper. F.eks. forholde mellem sort mod hvid kriminalitet – og omvendt. Eksempelvis indenfor bestemte områder som voldtægt. Hvor mange procentvis hvide kvinder angribes af sorte mænd – overfor hvor mange sorte kvinder der angribes af hvide mænd osv. Det vil være politisk meget interessant tal. Hvor der kan være mange tusinde procent forskel. I de angelsaksiske verden er sådanne tal meget udbredte som argumentation i den politiske argumentation.