Det har været noget af en mediemæssig oplevelse som bosiddende i Vejle Kommune at opstille til kommunalvalget og regionalvalget. Og lidt af en øjenåbner hvis man fejlagtigt troede at medierne på nogen måde følte sig forpligtet til at oplyse befolkningen om deres valgmuligheder.
Så snart jeg besluttede mig for opstilling til byrådet rettede jeg henvendelse til jyske medier v/VAF. Den jeg talte med mente jeg først skulle vise noget ved at samle stillerne. Hvilket jeg sagtens kunne se det rimelige i.
Da jeg havde samlet stillerne gik jeg igen til jyske medier v/VAF. Men det var ikke længer nok at hav samlet stillerne. Nu skulle stillerlisten afleveres til kommunen.
Stillerlisten blev afleveret til kommunen. Og igen gik jeg til jyske medier v/VAF. Nu var det ikke nok at have afleveret stillerlisten til kommune. Nu skulle den godkendes af kommunen.
Jeg ventede så tålmodigt på den dato hvorfra kommunens jurister kunne se på en godkendelse. Den dag foretog kommunens jurister og jeg en foreløbig gennemgang af stillerlisten. Det ser ud til at alt er i orden. Det skulle ikke være noget problem. Jeg går igen tålmodigt til jyske medier v/VAF. Denne gang taler jeg med den VAF journalist der står for det kommunale stof i Vejle Kommune. Han knalder vredt røret på: med en bemærkning om at det vil de først kikke på den dag hvor muligheden for at opstillingen kasseres af valgbestyrelsen overskrides.
Jeg må sige at det overrasker mig efterhånden noget. For hvis det var en fast regel i det hus. Så kunne de jo have sagt det straks.
Efterfølgende taler jeg med journalister fra jyske medier der fortæller at den regel har de aldrig hørt om.
Jeg har også i perioden haft henvendt mig til VLR med min opstilling. Og også med et par lokale historier: som jeg ved er gode. Men har aldrig hørt mere til noget af det.
Jeg henvender mig også til Jyske Medier v/VAF vedrørende min opstilling til region sydanmark. Her er jeg godkendt og har endda fået et listebogstav. Det viser virkelig noget. Her skal jeg have mange stillere. Hvoraf mange er indsamlede i områder hvor folk kender mig og ved hvad jeg står for. Det viser noget. Men det har ingen interesse hos VAF.
Jeg henvender mig nu til VAF for at forhører mig om deres Facebookpolitik vedrørende 112 – kriminalstoffet som Jyske Medier til bl.a. min fortrydelse har fjernet debatmuligheden for. Personen fatter dog interesse for min syn på retstilstanden i Dagen Vejle Kommune. Og anbefaler mig at gå til VAF´s journalist for kriminalstof.
Den pågældende er helt vild og mener at det er en virkelig god historie. Det er jeg også selv klar over. Jeg har længe forsøgt at gøre noget ved kriminaliteten i Vejle Kommune og opland. Men ingen tør stå frem. Så det kommer aldrig i medierne. For mederne mangler førstehåndsvidner. Ingen tør stå frem. Journalisten har dog kun et minut: før et redaktionsmøde. Her vil journalisten fremlægge det fortalte. For vedkommende er meget interesseret. Og vil tage historien med på redaktionsmødet.
I løbet af nogen tid modtager jeg dog en SMS hvor vedkommende journalist udsætter sagen. For jeg har talt med forskellige af vedkommendes kollega om min opstilling. Og så vil de ikke gøre noget ved det før den og den dato er overskredet. Og så vil de kontakte mig: hvis de finder det relevant;
Jeg bliver ærlig talt sur. Jeg ringer journalisten op og forholder vedkommende hvordan hun kan droppe en god historie fordi jeg har talt med journalister der arbejder med helt andre områder om helt andre ting. Jeg må sige vi kommer op at skændes. Og samtalen bliver kort.

Det er Jyske Medier ganske givet blevet sure over. Om aftenen har det i hvert faldt ændre deres facebookpolitik. Så undergrupper ikke kan fremtræde direkte i deres debatter til artiklerne. For mit vedkommende betyder det at “Vejle Kommune Først” og “Jylland Først” ikke som organisationer kan tage direkte del i debatten.

Jeg kan i hvert fald sige at jeg føler mig dårligt behandlet af VAF og journalisterne på VAF.
Der har i mit arbejde med indsamling af stiller til kommunalvalget og regionalvalget været et emne som folk selv kom ind på. Faktisk det eneste emne ud over hvad jeg lå op til. Og det var den ringe kvalitet af de lokale medier: især VAF og VLR. Det fra København; det dur bare…
Det forholdt jeg mig passiv og lyttende til. Det vil jeg ikke gøre fremover.

Med venlig hilsen
Karsten Holt Larsen, oktober 2013