RASMUS PALUDAN, DET DANSKE RIGE TAKKER DIG, DET DANSKE RIGE SALUTERE DIG FOR DIN KAMP MOD FORRÆDDERENE I VORES MIDTE.