REGIONSVALG 2021

Region Syddanmark

Eliten i den vestlige verden er onde mennesker

Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte følgevirkninger deraf der så opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det værste med alle onde midler. For dem er samfundet; og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.

Regionrådsvalg 2021 – Region Syddanmark

 • Stærk opbakning til vores lokalsamfund og landdistrikter.
 • Politikere og offentligt ansatte ødelægger helt bevist vores landområder og lokalsamfund. Det skal stoppe. Og der skal i stedet støttes op om vores små lokalsamfund.
 • Et effektivt decentraliserende og forbyggende sundhedsvæsen.
 • Hår flygtningepolitik overfor kriminelle flygtninge og indvandre der misbruger vore tillid og ødelægger vores dejlige Danmark.

Korrupte og kriminelle politikere fra de landsdækkende partier sidder tungt på Regionsråde i Region Syddanmark. Og har i samarbejde med korrupte ansatte i Region Syddanmark har de seneste 4 år kastet Region Syddanmark ud i voldsom turbulens til skade for sundhedsvæsnet og vores lokalsamfund. Det har blandt andet ført til overskrifter som: ”HVER TREDJE SKRÆK-LÆGE ER UDENLANDSK”. Derudover tænker politikere og ansatte i det politiske system på sig slev frem for på befolkningen. Tunge udgifter som kostbare politikerrejser til politikerne – og vederlag til politikerne er noget politikerne i det nuværende regionsråd prioritere højt. Politikerne bær ikke tage af kassen for at fornøje sig selv. I stede bør ressourcerne og tiden se på at få skabt liv og vækst i de områder af Region Syddanmark der lider under den voldsomme centralisering af de politiske systemer og den deraf følgende misrøgt af vores lokalområder. Danmark Først ( Liste L ) ønsker derfor at der kommer andre boller på suppen Region Syddanmark. Derfor stiller vi op til Regionsrådsvalget i Region Syddanmark.

Politik program for Danmark Først i Region Syddanmark

 • Stop for gratis sundhedsvæsen til kriminelle udlændinge. Kriminelle udlændinge kan rejse frit ind i Danmark og begå kriminalitet. Kommer de kriminelle udlændige til skade i forbindelse med udøvelsen af kriminalitet får de ovenikøbet gratis behandling i sundhedsvæsnet i Region Syddanmark. Det skal der sættes en stopper for.
 • Stop for kriminelle udenlandske læger. Kriminelle udenlandske læger tildes stillinger i sundhedsvæsnet i Region Syddanmark. Her forsætter de udenlandske læger deres kriminalitet mod patienterne i det danske sundhedsvæsen. Hvilket fører til avisoverskrifter som: ”HVER TREDJE SKRÆKLÆGE ER UDENLANDSK”. Det er helt og aldeles uacceptabelt og skal stoppes.
 • Sundhedspolitik: Sundhedsvæsnets økonomiske midler og øvrige ressourcer skal alene komme den etnisk danske befolkning til gode. Kriminelle udlændinge skal ikke fremover kunne modtage gratis behandling på sygehusene i region Syddanmark. Desuden skal enhver ekstraudgift i forbindelse med udlændinge og etnisk fremmede bortfalde. Indlæggelse af etnisk fremmede har vist sig at medføre kraftige sikkerhedsmæssige – og arbejdsmiljømæssige gener for danske patienter og personale. Derfor skal etnisk fremmede fremover indlægges på særlige sikrede hospitaler der med fordel kan indrettes i tidligere sikrede bygninger; som særlige sikkerede sindssygehospitaler og nedlagte kaserner.
 • Respekt for befolkningen: Politikerne i regionsrådet skal stoppe med, på vejene af forvaltningen, at opretholde et kolossalt pres for centralisering: Tvært imod er der et kolossalt behov for decentralisering og privatisering i respekt for lokalsamfund og landbefolkning.
 • Opbyggelig kultur: Danmark og Region Syddanmark skal være en smuk og grøn landsdel. Hvor byerne står til den omgivende natur. Det gøres op med det nuværende politiske ønske, om at gøre Jylland til et uhyrligt betonhelvede efter socialistisk/østtysk forbillede. Der skal lyttes til befolkningen ved indretning af Jylland. Gamle huse og kulturværdier skal respekteres og bevares. Muligheden for retslig forfølgelse af de, der har medvirket til de hidtidige omfattende ødelæggelser af gamle huse og kulturværdier i Jylland undersøges. Og enhver, også kommende mulighed herfor, skal gribes. Lov, også fremtidig lovgivning, med tilbagevirkende kraft, skal i den forbindelse udnyttes.
 • Retspolitik: Det erkendes at Politiet gennem flere år, ikke har været sin opgave voksen. Det resulterer i accelererende kriminalitet i Jylland. Det er ødelæggende, også for lokalsamfund. Det erkendes, at dette i udstrakt grad skyldes ugidelighed hos Politiet. Regionsrådet skal aktivt lægge pres på Politiet for om muligt, at få politiet til at passe sit arbejde. Sideløbende hermed efterlyses muligheder for at privatisere retshåndhævelsen i Jylland. Sådan at f.eks. lokalsamfund ved frivillig kollektiv indbetaling til private virksomheder, kan øge retssikkerheden i sit område – også gerne på tværs af kommunegrænsen. Der skal af det egentlig politi udskilles et specialiseret færdselspoliti. Her kan personalet også være videreuddannede P-Vagter og Vagter. Og personalet kan være helt eller delvis privatiseret.
 • Udlændingepolitik: Danmark Først ønsker ikke kriminelle flygtninge, kriminelle indvandrere og kriminelle udlændinge i Region Syddanmark. Sådanne søges uopholdeligt motiveret og tilskyndet til, at overføre sig til andre lande. Nærliggende f.eks. København, Sverige eller Tyskland – eller allerhelst længere væk, således at grænseoverskridende kriminalitet mindskes i Jylland.
 • Miljøpolitik: Christiansborg Slot skal ikke bruge Jylland og Fyn som atomlosseplads.

 

Middelklassen og det private initiativ skal styrkes

Det er i hvert fald rigtigt at den private middelklase er under pres. Ikke bare økonomisk. Men som vi ser her bliver ideer også stjålet med arme og ben af politikere og offentligt ansatte. Kun det der udspringer af offentligt ansatte må blive til noget. Hvis der ikke sker noget står vi overfor en udryddelse af middelklassen på linje med den vi har set i USA. I realiteten er det en udryddelseskrig vi er midt i. Bondestanden og familielandbruget er allerede ødelagt. Der er ingen forskel på hvad kommunisterne gør og hvad de danske offentligt ansatte gør. De balgvedliggende kræfter er ens. Også i Vejle Kommune og i Region Syddanmark
Karsten Holt Larsen, Kandidat Danmark Først, danmarkforst.dk

Citat: “Det kommunale opgavetyveri er i fuld gang i Københavns kommune. Hvis hårdtarbejdende bønder kommer på en god idé og vil lave en lille forretning ud af det, så står den rødgrønne adelige klasse på Københavns Rådhus klar til at presse deres egne kommunale virksomheder frem med vold og magt.”

(Kilde https://kapitalenslakajer.blogs.berlingske.dk Når adelen tager bøndernes levebrød AF ALEX VANOPSLAGH 7. NOVEMBER 2017 17:59 )