En julefortælling fra Christiansborg Slot – Julenat på slottet efter Folketingets åbning 2021

Råb som: ”mordere”, ”satanister” og ”pædofile” runger over slotspladsen og regner ned over de forhadte og stinkende satanister, pædofile og kommunister fra folketinget da de i forbindelse med folketingets åbning tirsdag den 6. oktober 2020 vandre frem og tilbage mellem Holmes Kirke og Christiansborg Slot. Turen blev derfor på ingen måde det triumftog som satanisterne i Folketinget havde forudset – Tværtimod. Men til gængæld skulle folketingspolitikernes had og hævn mod befolkningen snart blive hård og sød.

Efter hundred tusindvis af døde og lemlæstede blev Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021 dog en noget bedre oplevelse for folketingspolitikerne end folketingets åbning tirsdag den 6. oktober 2020 var blevet det. Det skal vi hører om i denne julefortælling; så her er er historien om hvordan det gik til.

Folketingets hævn – begyndelsen

Udadtil vidste folketingspolitikerne ikke nogen vrede eller overraskelse på selve åbningsdagen 2020. Men snart skulle de spredte data dog vise at der bag folketingspolitikernes rolige men forlorne masker kogte det vildeste raseri og had til den etnisk danske befolkning.

Allerede få dage efter antydede et gensvar fra MF, DF Morten Messerschmidt hvad folketingspolitikerne planlagde. Der var et stort, sort had mod befolkningen fra samtlige medlemmer af folketinget – men det var Morten Messerschmidt der gav hadet retning og satte ord på.

Befolkningens hårde medfart til de satanistiske medlemmer af folketinget på selveste åbningsdagens var nemlig faldet folketingspolitikerne tungt for brystet – og skulle hurtigt få følger. For ved åbningen 2021 ønskede politikerne ikke nogen gentagelse af det had mod folketingets medlemmer der skete på åbningsdagen i 2020.

Folketingspolitikernes blodhævn mod den danske befolkning startede med hadske udgydelser i læserbreve og kronikker fra folketingspolitikerne rettet mod urolige elementer i befolkningen: polititiske dissidenter og politisk anderledestænkende blev voldsomt lagt for had af de landsdækkende politiske partier og medierne. Et had der snart ville koge over til mord og folkedrab mod den danske befolkning.

På den måde blev folketingets åbning 2020 en katalysator for det had der altid havde ulmet i folketinget mod den danske befolkning. Efter åbningen fik befolkningen således det først indblik folketingets sande raseri og had mod befolkningens frihedskamp. Det skete da MF, DF Morten Messerschmidt lod sit had mod den danske befolkning koge over i en hadsk og spydig – og også løgnagtig kronik. Men snart skulle politikerens hævntørst føre til egentlige pogromer, drab og forfølgelser af grupper og enkeltpersoner i Danmark.

Nedslagtning af dyr og mennesker i Jylland

Morten Messerschmidts hadskrivelse skulle blive startskuddet til en tiltagende mere blodig og dødbringende spiral af vildt had og rå vold mod befolkningen fra folketingspolitikerens side. Noget der havde været forberedt mange år i forvejen. En spiral af vold hvor både regeringen, folketingets partier og helt ned til det enkelte folketingsmedlem blev tildelt imperial magt til at anvende politi, militær, hjemmeværn og fødevarestyrelsen i den voldelige kamp mod befolkningen.

I første omgang sendte galningene i regeringen militæret, politiet og fødevarestyrelsen over for at dræbe besætningen hos landmandsfamilier i Jylland. Mens de stakkels bønder og landmandsfamilier der gennem generationer havde slidt og slæbt på de årtusinder gamle agre grædende blev tvunget til at se på at grinende og spydige politifolk, brovtende militærfolk og ligegyldige og sjuskede medarbejdere fra fødevarestyrelsen på den mest sadistiske og brutale måde aflivede dyrene.

Myndigheder og folketingspolitikerne ønskerede nemlig ikke bare på længere sigt at skade landet. Men ønskede allerede på kort sigt at tilføje befolkningen og landmandsfamilierne den maksimal psykiske traume og smerte.

I andre lande hvor det kommunistiske kupforsøg var under udvikling dræbte politikerne også husdyr til fødevareproduktion. Men her i Danmark ville de madglade og altædende folketingspolitikere først finde ud af hvorledes dette kunne lade sig gøre således at det kun var befolkningen der sultede ihjel. Mens folketingspolitikerne samtidig ville leve i sus og dus og kunne æde sig tykke og fede i befolkningens påsyn.

Snart var den åbenlyse sadisme mod husdyr dog ikke længere nok for folketingspolitikerne der hastigt ønskede at se menneskeblod fra danske mennesker. Længe havde folketingspolitikerens allierede i England (politikerne i England) ladet sig bringe blodofre til politikerne i England i form af små kristne piger og drenge som politikerne kunne tortere og voldtage. Og lige så længe havde folketingspolitikerne ønsket muligheden for det sammen i Danmark.

Snart udviklede virkeligheden i Jylland sig som i de vildeste sener fra bogen ”Den danske borgerkrig 2018-24” – af Kaspar Colling Nielsen. Enheder fra militæret, hjemmeværnet og G4S suppleret med frivillige fra folketingspolitikernes venner og familier – og også mange folketingspolitikere personligt – omringede små lokalsamfund i Jylland hvor de brutaliserede befolkningen med sult, voldtægtsorgier, totur og drab.

I de byer hvor der var slagterier eller fødevarevirksomheder blev befolkningen gennet ind i fabrikshallerne og slagtede. Noget som folketingspolitikerne havde ladet sig inspirerer af ved at studere hvorledes deres forfædres i de onde blodlinjer som kommunister udførte udryddelse af hvide mennesker i Ukraine og Rusland under den russiske revolution.

Folketingspolitikerne ønskede ikke kun at den danske befolkning af militæret og politiet blev dræbt med køller og henrettet med pistoler. Danskerne fortjente efter folketingspolitikerens opfattelse den mest bestiale og smertefulde død. Her var hvad der skete under den russiske revolution igen et forbillede for folketingspolitikerne. I Rusland blev mere end 60.000.000 hvide mennesker – mænd kvinder og børn torteret ihjel. Nu ønsker folketingspolitikerne en gentagelse i Danmark.

Ved hjælp af racismeparagrafferne havde folketingspolitikerne forhindret en retvisende debat af den russiske revolution – og en klarlægning af hvem der stod bag. Den danske befolkning var derfor nu efter mange årtiers tung censur fuldkomment naive og forsvarsløse. Alt var gået efter planen. Danskerne kunne ikke se at de nu stod overfor den samme trussel som menneskene i Rusland havde stået overfor i den russiske revolution.

Folketingspolitikerne forlangte derfor af politiet og militæret at danske mennesker skulle dræbes som hvide mennesker var blevet det under den russiske revolution. Danske mennesker skulle bindes til borde og have hældt kogende vand over hovedet. Mennesker skulle have skåret hul i kroppen og et ræb bundet fast i et træ skulle da bindes til en af menneskets indvolde. Derefter skulle det danske menneske piskes til at løbe rund om træet ind til mennesket havde trukket indvoldene ud af sig selv og døde af det.

Når selv de mest forhærdede sadister, satanister og pædofile blandt medarbejderne i politiet og militæret ikke længere slog til i toturen af danske mennesker blev deres bøddel og totur rolle overtaget af kvindelige folketingspolitikere. Dette blev altid optaget på video og til stor moro og underholdning fremvist på storskærme opsat på Christiansborg Slot for folketingsmedlemmer og embedsmænd fra ministerierne på Christiansborg Slot.

Tikkerlovgivning sikre politikerne lækkert mamse i mavsen

Det havde længe været et problem for folketingspolitikerne og medlemmer af kongehuset at små selvstændige kunne finde på at være næbede og svare igen når politikerne og kongelige personer kom ind på cafeer og restauranter og forlangte gratis mad og drinks.

Men blodorgiet mod den danske befolkning giver i folketingspolitikernes øjerne mange fordele. Bland andet at den giver den faktiske respekt og passende underdanighed som Søren Pape Poulsens respektlovgivning aldrig helt aftvang befolkningen.

Sammen med kendte, kongelige og adelige: som eksempelvis Baronesse Caroline Fleming var også folketingspolitikerne blevet trætte af genstridige småhandlende der vædrede sig ved at give dem gratis tøj og mad. Men dette muggeri fra de handlendes side var slut nu.

Efter at rygterne om blodsudgydelserne i Jylland begyndte at cirkulere var det som om de små erhvervsdrivende i København også var blevet mere medgørlige. Der var ikke længer nogen vranten renden til medierne når den adelig person eller en højtstående politiker forlangte gratis mad.

Ny Pædofillovgivning beskytter folketingspolitikerne – og deres familier

Folketingspolitikerne havde længe med misundelse set til mens den politiske elite i USA og England stadig mere åbenlyst kunne indfange, voldtage og tortere børn. Mens politikerne i Danmark foreløbig var nødt til at holde sig tilbage fra åbenlyst at gøre det samme. Dog havde raffineret lovgivning på området sikret at børn af- og familiemedlemmer til folketingsmedlemmer, advokater og bankfolk ikke kunne rammes med juridisk straf for pædofili.

Nu fik militærenhederne på togter i Jylland ordre til at små blonde kristne børn skulle indsamles og bringes til kældrene under Christiansborg Slot. Der blev aldrig sagt hvorfor. Men alle viste hvorfor. Det særligt betroende hverv med at bringe børnene fra Jylland til København blev givet til Horsens Politi – under overopsyn fra jurister fra anklagemyndigheden ved Horsens Politi. Der skulle tilse at børnene nåde urørte og jomfruelige over til folketingspolitikerne – trods tilstædeværelsen af de menige betjente fra dansk politi.

Med blodorgierne mod befolkningen i Jylland håbede folketingspolitikerne inden alt for længe at have vundet magt nok til at kunne træde frem for befolkningen i deres eget sande jeg – uden masker. Politikerne var ganske enkelt blevet trætte af hele tiden at skulle rejse til tophemmelig lydtætte bunkers i Israel hver gang de fik trang til at voldtage, dræbe og tortere små kristne europæiske børn.

Politisk aktivist voldtaget og tortureret til døde i fængslet

Gennem mange årtier havde den politiske aktivist Karsten Holt Larsen kæmpet for Danmarks frihed; med sin datadrevne politiske aktivisme baseret på sandhed og fakta havde Karsten været et svært tårn i øjet på de ondskabsfulde og løgnagtige folketingspolitikere. Især så politikerne i VKO-partierne Karsten som en nemesis. Da Karsten i et væk var over den massive løgn som VKO-politikerne smurte befolkningen som ørene med.

Flere gange havde VKO politikerne fra deres lumre og fugtige skjul fået politiet til at chikanere Karsten. Engang var det næsten lykkes at få skovlen under ham. Da tosserne i Danske Folkeparti pressede politiet og efterretningstjenesterne til at sigte Karsten fordi han var imod at gøre Jylland til atomlosseplads. MF, DF Søren Espersen var gået ned til efterretningstjenesten og – som den tosse han er: havde Søren råbt og skreget om at de skulle tage over og sigte Karsten. Til sidst havde PET givet efter for Søren Espersens tossesnak og fundet på noget at sigte Karsten Holt Larsen for.

Men ark; også denne gang mislykkes folketingstossernes anslag mod Karsten Holt Larsen. Der – mod alle odds – igen klarede frisag.

Folketingspolitikerne og ledelsen i Dansk Folkeparti kunne dog som et plaster på såret glæde sig over at Søren Espersen ved sin henvendelse til PET og Politiet havde fået ødelagt en masse at Karstens muligheder i erhvervslivet ved at få stoppet hans sikkerhedsgodkendelser indenfor forretningsområder der interesserede Karsten.

Folketingspolitikerne havde naturligvis derved også ødelagt den værdiskabelse og de arbejdspladser som Karsten kunne have skabt i samfundet. Det anså folketingspolitikerne og ledelsen i Dansk Folkeparti som en meget lille pris at betale for på det personlige plan at have fået ødelagt rigtig meget for Karsten; samlet set noget meget glædeligt for folketingspolitikerne og ledelsen i Dansk Folkeparti.

Men nu var det så endelig lykkes. Efter at have haft flere teams med hundredvis af ansatte i politiet til i årevis at kulegrave tusindvis af Karsten Holt Larsens læserbreve, kronikker, opslag på Facebook og sociale medier. Havde politiet ved hjælpe af denne heroiske indsats og kampkraft fundet to små ubetydelige sætninger der med lidt god vilje og juridisk hokuspokus kunne tolkes som værende racistiske.

Under retssagen forekom politiets fremlæggelse og tolkning dog mere og mere forvrænget og latterligt. Faktiske blev det rent ud sagt at hvis der kun havde været dette ene ville det muligvis ikke engang være ført til andet end en bøde der muligvis kunne godskrives. Her faldt der dog med det – tilfældige forsyn – en stor rund og blød appelsin – i politiet´s turban. Som en gave til politiet fra de usynlige hænder.

Karsen Holt Larsen havde nemlig rettet telefonisk henvendelse til Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K) og beklaget sig over at etnisk danske unge blev torteret, voldtaget og tæsket: mens dette blev filmet og lagt ud på internettet. Dette fik dog Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K) til at gå amok og rette henvendelse til Horsens politi med påstande om at Karsten havde truget ham (Samtidig havde den godmodige og godtroende Karsten ikke beskyttet sig med aflytningsudstyr – hvilket ellers altid er en god ide ved enhver form for kontakt med en politiker).

Dette udløste en dom til Karsten Holt Larsen på en måneds fængsel. En dom der skulle afsones fra den 15. december 2020. Så Karsten måtte holde jul og nytår langt fra familie og venner i en kold fængselscelle – samtlige med at folketingspolitikere gassede sig ved tanken om Karsens skæbne. Men politikerne i folketinget skulle få mere endnu at glæde sig over: en skæbnens julegave til Folketingspolitikerne.

Kort efter sin indsættelse i fængslet blev Karsten nemlig overfaldt og hold fast. Fik hældt kogende eddike over hovedet og i ansigtet. Mens Karsten hylede og skreg af smerte, blev han tæsket med læderbælter og samtidig voldtaget igen og igen. Toturen og voldtægten forsatte i flere timer – selv flere timer efter Karstens smertefulde og brutale død.

Fængselspersonalet var gennem den forudgåede eftermiddag før ugerningen mod Karsten ligesom tilfældigt trukket tilbage fra den fængslesfløj hvor Karsten sad i fanget. Inden det havde fangevogterne dog etableret skjult videoovervågning af hele fængselskomplekset. Og videoklippene der viste Karstens grelle skæbne blev kort efter hændelsen fremvist til underholdning for den konservative folketingsgruppe i folketinget på Christiansborg Slot. Hvor de rædselsvækkende og blodige sener i videofilmen hissede de tilstedeværende folketingspolitikere fra Det Konservative Folkeparti til forstærket fanatisk had og blodtørst mod den danske befolkning.

Intet kunne sammenlignes med folketingspolitikernes stille glæde og indre fryd da rygterne om Karsten Holt Larsens brutale og smertefulde død ramte avisoverskrifterne. Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K) mødte overalt i Christiansborg Slots haller og sale stiltiende og samtykkende beundring- og anerkendelse i blikkene fra de øvrige folketingspolitikere. Flere af de øvrige politikere gik med glæden lysende ud af øjnene hen til Flemming hvor de med fremstrakte arme greb taknemligt og hjerteligt om begge hans bløde og feminine hænder og mens de med taknemlighed i blikket granskede Niels Flemming Lærkeborgs sjæl; der blev aldrig udvekslet ord – men ak, ord ville jo også kun være så ganske overflødige.

Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K) viste han havde gjort det rigtige. Og viste også i sit stille sind at han havde gjort det eneste rigtige – det som hans politikersjæl havde budt ham. Han viste at Søren Pape Poulsen havde gjort det helt rigtige ved at gennemføre respektlovgivningen: den lovgivning der muliggjorde at folketingspolitikere, politikere, medlemmer af de landsdækkende partier og offentlig ansatte – samt ansatte i medierne kunne begå uendelig med kriminalitet – mens befolkningen ville få hårde fængselsstraffe ved blot det mindste pip om hvad der foregår.

Glædelig tur til og fra Holmes Kirke og Christiansborg slot 2021

Folketingspolitikerne var nu fast besluttede på at få en god og hyggelig folketingsåbning i år 2021. Og der blev ikke sparet nogen forholdsregler for at opnå dette.

Flere bydele blev omringet af særlige paramilitære enheder fra militæret, politiet, fødevarestyrelsen og hjemmeværnet, samt ikke mindst den private paramilitære virksomhed G4S. Der blev ikke sagt hvorfor de særlige sortklædte enheder befandt sig i bydelene. Men alle viste hvorfor. Forældre fra børnefamilier bosiddende i de pågældende bydele var blevet udkommanderet som tilskuere til folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021.

Her skulle de udkommanderede forældre knæle ned og på den måde udvise respekt for politikerne ved at kikke ydmygt ned i jorden og vende ansigtet væk når politikerne passerede. Forældrene ville gøre som de fik besked på. Elles viste de nemlig at deres børn med det samme ville blive tvangsvaccineret af de opstillede militær- og sikkerhedsstyrker hjemme i boligområderne.

Der var dog stadig nogle af forældrene som myndighederne følte sig usikre på. Men de var blevet gagged med en gag. Politichefen for Københavns politi var personligt mødt frem i en sexschop i Istedgade og beslaglagt lageret af gags. Da politiet i sidste øjeblik manglede 7 stk.

Hele seancen var blevet udtænkt af partibureaukrat Carl Christian Ebbesen, en høj betroet og værdsat allieret til partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF). En trofast satanist og kommunist der var betongfast og urokkelig støtte til Danmarks Kommunistiske regeringschef Mette Frederiksen.

Carl Christian Ebbesen var flere gange blevet gennemtrumfet opstillet i sikre valgkredse af partitoppen i DF. Men af en eller anden grund havde folk bare ikke lyst til at stemme på ham. Men da militærenhederne til gennemførelse af tvangsvaccinationer i tilfælde af uroligheder ved folketinget åbning var opstillede i samme boligområder som også var sammenfaldende med Carl Christian Ebbesens valgkreds, ville det vist blive ret sikket hvem folk – valgte – at sætte sit kryds ved til det næstkommende folketingsvalg.

Unge smukke hvide kvinder er folketingspolitikernes hovedfront i kampen mod Danmark

Hovedformålet med det kommunistiske kup i Danmark var som i alle andre lande: at dræbe så mange hvide mennesker som muligt.

Hvert sted væsnerne kom til magten, havde kommunisterne udøvet omvendt racehygiejne og hver gang haft fokus på at dræbe: de højeste, de smukkeste, de mest blonde, de mest intelligente, de stærkeste og de yngste. Det samme som folketingspolitikerne nu ville bruge coronavirusvaccinen til at gøre her i Danmark.

Folketingspolitikerne havde med et stort held brugt HPV vaccinen til det samme formål – og dermed invalideret mange unge smukke stærke hvide kvinder – der dermed blev forhindret i at stifte familier og føde børn. Der var også derfor at den kvindelige del af befolkningen var langt den vigtigste for folketingspolitikerne at sætte sit angreb ind mod. Fordi hver kvinde kun kunne få et begrænset antal børn – mens hver mand kunne få et ubegrænset antal børn: derfor fik væsnerne langt mere ud af resurserne ved at sætte angrebet ind med hovedfront mod den kvindelige del af befolkningen. Men det var slet ikke nok med HPV–vaccinen.

Mens mænd i teorien kan blive far til utallige børn, var det stærkt begrænset hvor mange børn hver kvinde kunne få. Derfor sætter folketingspolitikerne altid angrebet hårdest ind mod hvide kvinder. Det er der hvor de ressourcemæssig får mest ud af kampen. Hver hvid kvinde de forhindrer i at få børn – og hver kvinde de opmuntre til at få færre børn – f.eks. ved at få børn senere i livet – børn er en stor sejr for satanisterne og kommunisterne i folketinget.

Dronningen er en hylets til folket

Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Danmarks dronning havde i denne så svære tid udvist sin ubetingede loyalitet og støtte til Folketingspolitikerne og de kommunistiske kupmagere i Regeringen. Store dele af Margrethes familie var blevet massakreret af kommunisterne under dén russiske revolution. Og før det under den franske revolution. Og i tiden efter Tysklands nederlag i 1945 i Tyskland – hvor Tyskland var blevet omdannet til en stor under-åben-himmel-voldtægts-koncentrationslejr.

Kommunisterne i den danske regering var derfor meget søgende overfor hvorledes dronningen og kongehuset ville forholde sig da det kommunistiske kup blev blæst i gang af de første nedlukninger i det tidlige forår 2020. Men dronningen havde forholdt sig meget positiv overfor kommunisterne og havde for fuld kraft hjulpet med at lamme og underkue befolkningen i Danmark.

Dronningen stillede sig således straks på de kommunistiske kupmageres side. Desuden flygtede Prins Joakim som en forskræmt 4-årige pige hjem til Danmark fra sin militære udstationering i Paris. Så Kongehuset hverken kunne eller ville beskytte den danske befolkningen mod folketingetspolitikerens perversiteter og udskejelser. Dronningen var og blev en gave der blev ved med at give til folketingspolitikerne.

På selveste folketings åbningsdag 2020 havde dronningen vist sin vrede mod befolkningen da hun gjorde sin entre til Christiansborg Slot. Dronningen hverken hilste, vinkende eller smilede til befolkningen. Hun bare sprang vrissende op ad trappen og forvandt ind i slottet.

Morten Messerschmidt skammede sig på dronningens vegne over befolkning. I hans pianistiske og satanistiske øjerne var befolkningen: svinske, beskidte og utaknemlige dyr – som han i sin syge pianistiske hjerne skammede sig over.

De royale brudepiger

Hjertet svulmede i brystet på Pia Kjærsgaard her til folketings åbning 2021 hvor Dronningens elegante Rolls-Royce stille og værdigt gled op på siden af de udvalgte folketingsmedlemmer. Befolknings had råb fra 2020 var nu kun et fjernt – om end ubehageligt minde. I år var der kun grund til smil og glæde blandt de tilstedeværende folketingsmedlemmer, højadlen, bankfolk, advokater og højtstående embedsmænd. Og andet svinsk bærme der var blevet trommet sammen fra samfundets elite.

Dronningen steg ud af sin Rolls-Royce og vente sig smilende og vinkende om mod den tusindtallige udkommanderede skare af befolkningen der sidder knælende med nedslagne øjenlåg og væk vendte ansigter. De har som beordret alle mundbind på. Folk fra politiet og militæret overvåger nøje hver enkelt borger i forsamlingen. Og har stående ordre om selv i svageste tvivlstilfælde bare at smadre kraniet på folk med deres geværkolber.

Endelig kan folketingspolitikerne får det ønskede og værdige optog fra Holmens kirke til Christiansborg Slot som de savnede så forfærdeligt i 2020. Men nu skal der blive en tur med prompt og pragt: helt som i selveste Ludvig 15. Frankrig.

De kvindelige folketingspolitikere havde som en bedårende overraskelse udviklet en ny og smuk ceremoni. 5 værdige kvindelige folketingspolitikere var blevet udvalgt til at være særlig værdige. Og som fortjeneste for dette var de 5 blevet udnævnt til – royale brudepiger – og som sådanne skulle de bære dronningens slæb i positionen mellem Holmens Kirke og Christiansborg Slot.

Ingen af de udvalgte folketingspolitikere blev dog så grebet om hjertet og glad over værdigheden som Pia Kjærsgaard. Hun udtalte senere til Familie Journalen (Familie Journal er Danmarks store, hyggelige familieugeblad.) at hun ved udnævnelsen til Royal brudepige ved folketingets åbning 2021 følte det som solen skinnede lige ind i hendes hjerte og at hun dansede af fryd og glæde: at hun havde det som en kåd og nyforelsket 19-årige pige ved tanken om denne utrolige værdighed.

De øvrige 4 brudepiger gav nærmest sig selv: Inger Støjberg fordi hun med så stor behændighed og succes havde løget for befolkningen om at ville gøre noget ved flygtningekriminalitet. Mette Frederiksen fordi hun var hovedkvinden bag det kommunistiske kup i Danmark – beordret af de globale pædofile netværk. Og som en særlig ære var Søren Pape Poulsen blevet udnævnt fordi han have fået gennemført respektlovgivningen som muliggjorde for politikere og offentligt ansatte at begå enhver form for overgreb og kriminalitet uden at befolkningen kunne gøre noget ved det.

Som en helt særlig og ærefuld brudepige var dog også et andet ærværdigt medlem af Det Konservative Folkeparti: Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K). Ingen havde fortalt om hvorfor denne store ære var overgået Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K). Men alle viste hvorfor. Han var manden bag fængsel til Karsten Holt Larsen – en fængsling der nu indirekte havde ført til drabet på Karsten Holt Larsen.

Trods de store anstrengelser forløb det guddommelige optog dog ikke helt uproblematisk. Politiet havde nemlig overset at en af de udkommanderede forældres eneste barn: en lille pige på 4 år var dødssyg af kræft og kun var givet en måned mere at leve i. Faderen valgte derfor at gøre sig selv til martyr ved at fortælle sandheden: faderen rejste sig og råbte ad lungernes fulde kraft: ”vaccinerne er giftige og vil dræbe dine børn. Og den vil også sterilisere dig selv og dine børn…” mere nåede han ikke at råbe før en menig politibetjent fra Københavns Politi smadrede hans kranium med sin geværkolbe.

Tvangsvaccinationer skal der til

Sidst i november 2020 trådte nogle særegne skabninger frem på tv-skærmen i TV2’s nyhedskanal. Skabningerne oplyste at de var medicinske lægelige eksperter- og personale i sundhedsvæsnet i Danmark. Nu fremturede væsnerne med hårdnakkede påstande om at befolkningens truede dem. Væsnerne plirede med små plirende, runde og dybtliggende sorte øjne; Og når de talte, lød det som rotter der peb og skreg. Væsnerne virkede meget fremmedartede. Men på grund af racismelovgivningen turde ingen stille de relevante spørgsmål om hvem og hvad væsnerne egentlig var for nogen skabninger, hvad de ville og hvad deres formål var.

Men det grundlæggende problem var langt mere fundamentalt. Stadig flere mennesker i Danmark var nemlig blevet opmærksomme på at meget ikke var hvad det gav sig ud for at være. Og at endnu mere ikke var som det skulle være. Især statistiske tal for vaccinens giftighed, farlighed og invaliderende virkning var falske – og ved manipulation rensede for de tal der viste hvor farlige og usunde vacciner i virkeligheden er.

Længe havde en gruppe af mennesker i Danmark – og også i alle andre lande begyndt at studere historien i et nyt lys. Ud fra kilder de selv finder. Det havde åbnet folks øjne for visse aspekter af store begivenheder som den russiske revolution, den franske revolution – og hvad der skete i Tyskland og Østeuropa i de første år efter anden verdenskrig.

Det havde fået befolkningen til at stille de for folketingspolitikerne ubehagelige spørgsmål som: Var der en sammenhæng? Hvad var det egentlige formål bag disse store historiske begivenheder? Og kan der trækkes tråde frem til begivenhederne i det nutidige Danmark? Mange nåde til den konklusion at der er en sammenhæng. En sammenhæng der – med urgamle blodlinjer; som fortaber sig tusindvis af år ind i fortiden: rækker langt ind i begivenhederne i det nutidige Danmark.

I begyndelsen var disse politisk anderledestænkende – dissidenter – kun ganske få. Men på få år var deres antal eksploderet. Og deres antal kunne nu tælles i tusinder – og på verdensplan i hundrede af millioner. Selv om folketingspolitikere havde hele det statskontrollerede medieapparat i Danmark bag sig: et medieapparat der i praksis har ubegrænsede ressourcer fordi de financiers direkte ud fra overskuddet i verdens centralbanker og nationalbanker hvis formål det er årligt at udsuge hver enkelt nation for 6 procent af BNP.

(Væsnerne der ejer verdens nationalbanker og centralbanker er satanister. For dem er penge et lager for den energi der skabes ved menneskernes arbejde. Og banksystemet er således en blodsugerne system der suger energien ud af danske og europæiske menneskers arbejde og overføre denne energi til de globale satanistiske netværk – der i dagens verden operationaliseres sig via de globale pædofile netværk. Energien der blodsugers fra europæiske mennesker arbejde koncentreres til ledelsen af de globale dæmoniske og satanistiske netværk – især til de satanistiske højborge som Israel og Jerusalem.)

Alligevel var de politisk anderledestænkende blevet et stigende problem for folketingspolitikerne. Det skyldes at dissidenterne altid talte ud fra sandheden. Og derfor nemt kunne vinde enhver debat med selv den dygtigste og mest veltalende politiske løgner fra folketinget. Der for deres vedkommende var nødt til at bygge op på den tiltagende stak af løg og falskheder som politikerne i forvejen havde lagt under befolkningens tankefundament.

Folketingspolitikerne havde nu – – med epidemilovende og det medicinske diktatur – – det værktøj der skulle til for at bekæmpe modstanden. Men de mange udryddelser af millioner af husdyr, nedslagtningen af hele landsbyer og lokalsamfund i Jylland, kidnapning, voldtægt og totur af kristne danske børn – begået af folketingspolitikere. Havde på en eller anden måde ikke ført til den ønskede virkning for folketingspolitikerne.

Folketingspolitikerne sad tilbage med en uudgrundelig fornemmelse af at det hele ikke rigtig havde flyttet noget. Alle folk var ikke begyndt at komme politikerne smilende i mød på fortovet når de kom gående – fordi eksesserne havde dræbt og udryddet al modstand. Tværtimod var folk begyndt at gå over på modsatte fortov når de så en folketingspolitiker eller et medlem af et politisk parti.

Men med løgnen om at der findes en pandemi baseret på coronavirus – endsige at der overhovedet findes virus, så havde folketingspolitikerne det våben der skulle til. Nu kunne man med usynlige og falske påstande om sygdom, død og farlighed gå ud og pin pointe både enkeltpersoner og meget små grupper af mennesker til isolation og udryddelse i medicinske koncentrationslejre. Nu kunne de politiske dissidenter for alvor bekæmpes effektivt.

Med undskyldning i TV2 lægernes falske udsagn og falske vidnesbyrd om trusler fra befolkningen kunne forfølgelsen af befolkningen nu finde sin undskyldning og raffineres og forfines endnu mere.

Folketingspolitikerne beordrede medicinske koncentrationslejre opført og anviste lejrenes ledelse til at placere børnefamilier med flere børn i sideliggende værelser. Den sikrede ro – og sikrede mod oprør – når politifolk fra dansk politi skulle udpege små kristne børn der skulle høstes og bringes over til folketingspolitikerne i kæderne under Christiansborg Slot.

Når politiet tog et barn fra en søskendeflok, viste forældrene nemlig at samtlige deres øvrige børn ville blive tvangsvaccinerede med den dødelige og invaliderende såkaldte: coronavirus vaccine; hvis de gjorde modstand. De to sideboende familier viste også at det samme ville blive tilfældet med deres børn hvis de ikke hjalp med at holde ro på den familie der havde fået fjernet et barn.

På den måde havde myndighederne fra dansk politi, dansk militær og den danske fødevarestyrelse sikret sig mod oprør og optøjer i de medicinske koncentrationslejre. På trods af den voldsomme høst af små kristne børn der blev bragt over til folketingspolitikerne i kældrene under Christiansborg Slot.

En samfund hvor partialitet belønnes

Mens Pia Kærsgård ofte er blevet omtalt som folketingspolitikernes satanistisk dronning så er Morten Messerschmidt (en 80-årige person fanget i en 30-åriges persons krop) lige så ofte blevet omtalt som folketingets bestial. Men dagen efter den smukke åbningsceremoni af folketinget 2021 skrev Morten Messerschmidt en lang og hjertevarm kronik hvor han takkede det danske folk for at have udvist så stor respekt for folketingspolitikerne, regeringens ministre og kongehusets medlemmer ved åbningen af folketinget 2021.

Juleaften på slottet

Således kunne folketingspolitikerne glæde sig til den næste store samlende begivenhed: Juleaften på slottet og i Holmes Kirke år 2021. Hvor om natten folketingspolitikerne igen ville samles i Kirken for at dræbe et kristent barn. Folketingspolitikerne ville slibe deres negle skarpe og spidse og med de skarpe og spidse fingernegle prikke huller i barnet og derpå at suge det rædselsslagne barn tomt for blod og følgende stege og æde barnet.

I de medicinske koncentrationslejre i Jylland havde en kristen mor allerede født det udvalgte barn. Nu skulle det ofres som et symbol på folketingspolitikernes loyalitet og troskab mod de globale pædofile netværk som folketingspolitikerne er ansatte af.

Ceremonimestren for julenat højtideligheden i Holmens Kirke er Jakob Ellemann-Jensen – der i de gedulde samtaler bland folketingspolitikerne kælendent går under navnet: den store dæmon. Og med Søren Pape Poulsen som ærescermonimester som belønning for sin særlige lovgivning – respektlovgivningen – der muliggør ustraffet kriminalitet blandt folketingspolitikerne selv – og benhårde straffe i fængsler og i medicinske koncentrationslejre til enhver borger der på nogen som helt måde påpeger folketingspolitikerens kriminalitet, satanisme, dæmonisme, ondskabsfuldhed, pædofili og had.

En højtidelige stemning bredte sig bland de forsamlede folketingsmedlemmer i Holmens kirke. De havde dræbt det kristne barn og drukket dets blod. Og glædede sig nu til de efterfølgende højtideligheder planlagt i samarbejde mellem de to æresceremonimestre Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann Jensen.

Folketingspolitikerne havde lyttet til vandrørene og opdaget at selveste Chefredaktøren fra Vejle Amts Folkeblad Mogens Gregers Husted Madsen med sine berømte talegaver ville blive en af de centrale personer i højtidelighederne. Og de skulle ikke blive skuffede.

Chefredaktør Mogens Gregers Husted Madsen trådte med fornemme skridt og iklædt et højtideligt ansigtsudtryk ind blandt de forsamlede folketingspolitikere. Og sagde med klar og melodisk ryst:

”På denne højtidelige aften og i denne højtidelige nat vil min tale tage fundament i vores fælles motto. I det motto der betyder så meget for jer folketingspolitikere, os meidefolk, advokater, embedsmænd i centraladministrationen, ejendomsmæglere og andre af os samfundsparasitter og samfundssnyltere og parasitter i eliten. Ja det motto som i kender og elsker – som vi alle elsker og som jer bekendt og mig bekendt lyder: ”Hvorfor gøre sig selv fortræd, når man kan gøre andre fortræd?”

I folketingspolitikere takker os medier for vores deltagelse i kampen mod den danske befolkning. Men det er os meidefolk, både journalister og andre ansatte i medierne der har meget at takke jer folketingspolitikere for.

Her vil jeg særlig rose at i har fået ram på Karsen Holt Larsen – som nu heldigvis er blevet dræbt i fængslet. Men som ansatte – og her kan jeg trygt udtale mig på vegne af alle og samtlige ansatte i vejle Amts Folkeblad – har vi gennem mange år bekæmpet Karsten Holt Larsen. Vi har nægtet ham optagelse af læserbreve der omhandler lokale emner. Vi har skrevet ondsindede og løgnagtige artikler om ham – uden at give ham mulighed for gensvar.

En af de teknikker vi har anvendt, er at skrive artikler om Karsten Holt Larsen og så ringe til ham for gensvar men lægge på før han når at tage telefonen. Eller lade som om vi ikke kan hører at han er i den anden ende af telefonen. Derefter kan vi så sige at vi har forsøget at give ham taleret. Men at det ikke er lykkedes at træffe Karsten Holt Larsen. Det er bare nogen af de ting vi har fundet på.

Efter nogen tid lå Karsten Holt Larsen naturligvis mærke til dette. Og nægtede at udtale sig til os i Vejle Amts Folkeblad op til kommunalvalgene og regionalvalgene. Men så sendte vi jo bare journalister ud der fortalte ham at de arbejder for andre aviser. Det fik Karsten Holt Larsen til at udtale sig til dem og så kunne vi bare trykke artiklen alligevel.

Journalistik er mange ting; ligesom politik er mange ting. Men et er sikkert: vi meidefolk og jer politikere står sammen i kampen mod den danske befolkning. Vi er alle værdsatte medlemmer af de globale dæmoniske og satanistiske pædofile netværk: hvor her i Danmark som vi jo alle ved Jacob Ellemand Jensen er den høje repræsentant for den globale ledelse i vores internationale dæmoniske pædofil netværk.

Men her vil jeg som repræsentant for mig selv og som repræsentant for samtlige medarbejdere og ansatte ved Vejle Amts Folkeblad udtale en varm og dybtfølt tak til vores allesammens kære Niels Flemming Lærkeborg Hansen – som er den vi alle indirekte kan takke for at Karsen Holt Larsen ikke mere er iblandt os – men blev: som han fortjener, dræbt i et fængsel. Det minder os om vores fælles og vigtige kamp mod enhver der vil noget godt for Danmark og for den Danske befolkning. Sagen med Karsen Holt Larsen viser at denne kamp nytter noget og at den kan vindes.

Vi selv, både jer politikere og os mediefolk er ikke hvem folk tror vi er:

 • Vi er livslange skuespillere. Vores rolle, der bliver os givet af de dæmoniske netværk vi tjener, tjener altid vores sag.
 • Vi bliver en del af eliten ved at sværge os til sagen om folkedrab mod hvide mennesker. Og vi vinder i agtelse – og stiger i vores samfundsmæssige positioner ved at kæmpe den sag.
 • Vi vinder vores gensidige troskab og tillid ved vores deltagelse i de globale pædofile netværk.

Det der er vanskelig for folk at forestille sig at vi i eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde mennesker. Vi i eliten er ikke bare psykopater der vil have folks penge; og så er der nogen afledte følgevirkninger deraf som opleves som ondskab. Vi i eliten er virkelig onde individer. Der vil danske og europæiske og alle andre mennesker det værste med alle onde midler. For os er samfundet og det vi gør. Og alt hvad vi gør. Bare værktøjer til at gøre befolkningen ondt. Være onde mod dem. Dræbe dem. Og udrydde dem.

Folk tror det er tilfældigheder og ingen sammenhæng når farvandet mellem Norge og Grønland anvendes til atomlosseplads – farvande der ellers i årtusinder har leveret fødevare til menneskene i Nordeuropa, når atomkraftværker og bilfabrikker placeres langs de reneste og smukkeste floder. Når grundvandet under Grindsted og tusinder af andre steder i Danmark forurenes så menneskene ikke længere kan drikke det. Men nej. Der er også os i eliten der står bag. For at ødelægge verdenen for menneskene i de kommende årtusinder. Som vores urgamle blodlinjer i årtusinder har gjort før os.

Ofrene for denne kriminalitet er vores blodofre, Ofrene for flygtninge- og indvandrekriminalitet er også vores blodofre på det satanistiske alter vi beder ved. Sådan ser vi det og sådan er det. Men alle der udfører vores bud, handler ikke af egen kraft. Men er også vores ofre og handler på vores bud.

Selv om vi alle er lige og frie i kampen mod Danmark og den danske befolkning føler jeg alligevel et overvældende behov for at fremhæve og takke nogle få udvalgte medlemmer af vores ærede folketing.

Først og fremmest dig Kristian Thulesen Dahl: du er vores ubestridte leder af vores falske opposition i Danmark. Kære Kristian Thulesen Dahl: helt egenhændig knuste du VKO-partierne og det borgerlige Danmark og Dansk Folkeparti selv. Og overførte alle stemmerne til Mette Frederiksen. Ikke at vi ikke er det samme. Og det derfor kan være lige meget hvad befolkningen stemmer på. Men det er alligevel en strategisk fordel at koncentrere alle vores ressourcer i en hånd. Det styrker også befolkningens falske indtryk af at der overhovedet findes en opposition.

Du Kristian Thulesen Dahl har formet et politi og et militær i eget billede. Du har sørget for at politiet ikke hjælper borgerne. Tværtimod er hver eneste ansatte i politiet – helt fra hver eneste menige betjent til den højeste politiofficer parate til at dræbe hver et menneske, hver et husdyr, hver et kæledyr i hele Danmark: på blot den mindste formodning af ønske herom hos en folketingspolitiker. Et sådan veltrimmet politi har krævet et årtiers langt arbejde fra din side. Enhver ansat i politiet har i dag et inderligt had til den danske befolkning. Og en stor og forbilledlig kærlighed til os folketingspolitikere.

Og for det kan vi takke dig for kære Kristian Thulesen Dahl – Tak. Tak min ven – min søn. Du er som en søn for mig: og hvis jeg havde haft en søn, skulle han være som dig. Du er Danmark´s Benedict Arnold.

Det samme med militæret. Der ikke tøvede et sekundet da vi bød dem at dræbe mennesker, husdyr og kæledyr i Jylland. Ikke et sekund tøvede hverken politiet eller militæret. Naturligvis siger vi Rigspolitichef Thorkild Fogde alt tak for sine blodige og satanistiske gerninger baseret på løgn og bedrag. Naturligvis siger vi Forsvarschef general Flemming Lentfer alt tak for sine blodige og satanistiske gerninger baseret på løgn og bedrag.

Men vi ved jo alle vores kære Kristian Thulesen Dahl at det er dig der med mange, mange års minutiøs planlægning bag kulissen har forvandlet politiet og militæret til blodtørstige og vampyriske organisationer der i dag uden tøven beviseligt – som vi jo allerede har set – vil dræbe ethvert dansk menneske hvis blåt en af jer satanister i folketinget eller en af os satanister i medierne udtrykker det mindste hentydning om at det er vores ønske. Alt ønsket af ledelsen i de globale storbanker – der jo også stod bag den russiske revolution – og hvis ledelse er den øverste jordiske dæmon og som vi tjener som de byder os i vores satanisme og i vores tilbedelse af satan og den globalistiske dæmon.

Jeg er klar over at Noa Redington i private og velfortjente samtaler jer imellem har rost dig Kristian Thulesen Dahl for dit epokegørende politiske arbejde som falsk opposition. Og jeg kan fortælle dig at han også uden for din hørevidde kun har haft rosende ord tilovers for dig. Jeg ved at du er et personligt idol for ham. Og det vil jeg vedstå at du også er for mig. Tak Kristian Thulesen Dahl. Noa Redington er ikke den eneste der elsker dig. Vi elsker dig alle. Vi takker dig alle. Tak for dine uvurderlige tjenester til vores kommunistiske og satanistiske sag.

Som Noa Redington vil også jeg Chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad Mogens Gregers Husted Madsen sværge dig Kristian Thulesen Dahl evig troskab. Og jeg vil stille en af Vejle Amts Folkeblad´s mest løgnagtige og usympatiske journalister: Journalist, Maria Søgård Jørgensen til din fulde og betingelsesløse disposition i kampen mod den danske befolkning. Og ikke bare det. Hele personalet på Vejle Amts Folkeblad er til din- og de øvrige folketingspolitikeres fulde og frie disposition. Overalt i landet kæmper hundredvis af medier, journalister og øvrige mediefolk nu skulder ved skulder med dig og de øvrige folketingspolitikere for at knuse og dræbe den danske befolkning.

Og så til dig kære Søren Pape Poulsen. Du har med din respektlovgivning umuliggjort enhver relevant kritik fra befolkningen af os folketingspolitikere, embedsmænd, ansatte i domstolene og naturligvis er vi mediefolk glade for at det også er blevet forbudt at kritisere os journalister og mediefolk. Enhver af os kan nu med loven i hånd forlange enhver borger vi udpeger arresteret og smidt i fængsel uden andet end en skueproces i retten som vi altid er sikker på at vinde.

Nu til dig: Morten Messerschmidt, du svigtede ikke da folket på selve åbningsdagen for folketinget 2020 så håb om at kunne genvinde sin frihed. Dine velskrevne ord flammede elitens had mod befolkningen til nye højder og vores had smældedes af dig sammen til en mægtig ild af flammende had mod danske mennesker. En ild der nu har dræbt millioner af uskyldige danske mennesker, husdyr og kæledyr. Et had der nu har knust al opposition. Og resulteret i at vi uimodsagt kan forlange gratis mad i samtlige cafeer og restauranter i hele Danmark. Vores taknemmelighed mod dig er evig.

Ja så har vi jo dig kære Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen (MF, K). Jeg mangler ord for min taknemlighed overfor dig. Vi ved alle hvad du har gjort. Og hvor stort et irritationsmoment du ved dine handlinger har flyttet fra vores hjerter – en sten i vores sko har du fjernet – du har for altid fjernet den person der har rystet vores træ. Vi er dig alle evigt taknemlige. Kom her min søn. Kom til mig og lad mig som symbol på evig troskab og taknemmelighed trykke begge mine hænder med dine i en hjertelig og hjertevarm gestus af taksigelse bevidnet af alle. Vi er i Vejle Amts Folkeblad dig al tak skyldig og dig personligt hengivende for denne din store tjeneste.

Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape Poulsen, Morten Messerschmidt og sidst men bestemt ikke mindst Niels Flemming Lærkeborg Hansen: samtlige medlemmer og ledelsen i vores globale pædofile netværk takker jer: samtlige medlemmer og ledelsen i vores globale pædofile netværk saluterer jer…”

Pludselig hævede chefredaktøren stemmen og råber med fyldig og messende stemme: ”SATAN ER VORES STORE SATAN OG HAN VIL VINDE VORES DÆMONISKE OG SATANISTISKE KAMP FOR OS. OG VI MEDARBEJDERNE I MEDIERNE OG JER POLITIKERE OG EMBEDSMÆND I DET POLITISKE SYSTEM ER SATANS DÆMONISKE OG PÆDOFILE KAMPFÆLDER OG SOLDATER HER PÅ JORDKLODEN I DANMARK OG OGSÅ PÅ DEN GANSKE JORDKLODE VI ER HINANDENS TRO SATANISTER I KAMPEN MOD DANMARK OG I VORES HADEFULDE KAMP MOD MENNESKENE.”

Folketingsmedlemmerne brød ud i jubel ved chefredaktørens kloge og vise ord. Nogle fik endda tårer i øjnene – rørte af de sataniske ord. Og mange folketingsmedlemmer gik frem og trykkede redaktørens hænder i varm taknemmelighed. Ordene i talen var som tænkt af folketingspolitikerne selv. Og med folk som Chefredaktør Mogens Gregers Husted Madsen på plads i medierne ville det blive nem sag for folketingspolitikerende at knuse den danske befolknings sjæl og dræbe danske mennesker med giftige vacciner.

Folketingspolitikerne viste med sig selv at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionalbestyrelsesmedlemmer i alle de landsdækkende folketingspartier i hele Danmark også stod bag dem: folketingspolitikerne, i disse tanker og i det sataniske og pædofile verdenssyn der inficerede folketingspolitikerens syge og fordærvede hjerner og at samtlige politikere og medlemmer af de landsdækkende politiske partier var inficeret med samme virus af satanisme, ondskab og pædofili. Og at politikerne i samarbejde med de ansatte i medierne nu havde den magt der skulle til for at kunne knuse og dræbe den danske befolkning.

Men nu nærmede klokken sig 03.00 om natten denne julenat og folketingspolitikerne belavede sig med varmt overtøj på at træde ud i den kolde disede julenat for at bevæge sig over slotspladsen og ned i de dybe mørke kældre under Christiansborg Slot. Hvor medarbejdere fra Horsens Politi stod klar med nye forsyninger af små kristne børn fra de medicinske koncentrationslejre i Jylland – stadige jomfruelige – trods tilstedeværelsen af menige politifolk fra Horsens Politi – da jurister fra anklagemyndigheden i Horsens Politi havde overvåget de menige betjentes omgang med børnene under transporten fra de medicinske koncentrationslejrene i Jylland til de mørke kældre undre Christiansborg Slot i København.

Og således blev det atter en glædelig og tryg jul blandt folketingspolitikerne på Christiansborg Slot.

Sjip, Sjap, Snude – Så er denne politiske julefortælling ude.

Du kan læse mere på hjemmesiden:

 • Important message from ken o’keefe, First published at 22:34 UTC on June 2nd, 2018.

The only way to change our world is to sever the head of the beast…

 • Årsagen til at vores fjender ønsker at gøre os syge med vacciner: det er noget i retning af som i en krig er det ønskeligt for en fjende at såre en soldat fremfor at dræbe ham. Fordi det kræver mange flere ressourcer at tage sig af den sårede soldat end en dræbt soldat. Derfor ønsker vores fjender at gøre vores folk syge med vacciner.

Hør mere her:

Solar Storm: Milking Us Dry with a Sick Society (12-13-20)

Kyle talks about how masks are making people sick, the vaccines will make everyone sicker, and it is all by design.

http://www.renegadebroadcasting.com/solar-storm-milking-us-dry-with-a-sick-society-12-13-20/#more-22805
 • Om arbejdsmetoderne hos løgnersprøjten Vejle Amts Folkeblad se eksempelvis artiklen:

” Lokal nationalist dømt for racisme og trusler mod politiker”, Vejle Amts Folkeblad, Vejle, lørdag den 29 august 2020. Side 2.

 • Om dansk politis intense venskab og nære samarbejde med voldelige terroristgrupper fra venstrefløjen:

“Antifa Chaos in Copenhagen, Danish Police Concede”, Oct 17, 2019, redice.tv Se også Karsten Holt Larsen’s kommentar til dette: “Censorship against Red Ice TV and the role of the Danish Police”, King of Denmark TV, youtube.com

 • Folketingspolitikerne I Danmark og Europa har rådighed over satanistiske grupper i politiet der på forskellig vis kan terrorisere udvalgte enkeltpersoner. Blandt andet udsættes kvinder der er imod indvandrekriminalitet mod kvinder for sexterror af politiet. Hvor politiet kommer ud og bruger deres politistave til at sexterrorisere den kvindelige politiske aktivist:

“Wanted to Help Gang Rape Victims: Targeted by Taxpayer Funded Far-Left Pressure Group & Harassed by Swedish Police”, redice.tv, Oct 22, 2019

 • Penge fra staten finansierer i overflod de politiske partier:

”Partierne bliver rigere og rigere: “Nu har vi rigeligt””, altinget.dk, Daniel Bue Lauritzen og Ninna Gøbel Rønberg | 22. december 2017 kl. 6:25

 • I dag lever folketingspolitikerne deres helt eget liv blandt de øvrige medlemmer af de globale pædofile netværk. Men kampen mod satanister og pædofile i det politiske system er også blevet global. I dag kæmper et hastigt antal stigende antal mennesker – der på verdensplan allerede tæller snesevis af millioner af mennesker – mod de globalistiske satanister i de globale pædofile netværk:

‘Is that such a bad thing?’: Trump willing to help QAnon conspiracy theorists ‘save the world’ from cannibals and paedophiles, independent.co.uk, Justin Vallejo, New York, Thursday 20 August 2020 00:31

Hun søger sandheden om otte millioner forsvundne børn og tror, at Trump kan redde dem, /nyheder.tv2.dk.

En af de værste misbrugere af børn er Joe Biden der gennem de globale pædofile netværk er en tæt samarbejdspartner til folketingspolitikerne.

 • I dag har den officielle medicinalindustri tætte familiære bånd til den internationale narkotikahandel. Hekseprocesserne var i virkeligheden udryddelsen af det der var konkurrenterne til det der i dag medicinalindustrien baseret på panteret medicin. Oprindelig blev op mod 12.000.000 kloge, mukke og stærke europæiske kvinder (Kloge kone og trolde med forstand på naturmedicin) torteret ihjel i krigen mod naturmedicin – (heksejagterne) i middelalderen (Der derfor ikke var tilfældige udslag af folkelig overtro og frygt – tværtimod – blev masserne forførte af en usynlig hånd der udgjordes af forfædrene til dem der i dag ejer medicinalindustrien). Og i dag opretholder medicinalindustrien sit pres mod naturmedicinen i en skjult krig mod naturmedicin og folk der interesserer sig for den:

Blitz: Witch Hunts Were a Gynocide Against Herbal Healers (1-14-20), Thanks judeo-Christians for torturing massive amounts of European women and then sacrificing them to your god, Moloch. This was totally not “satanic” at all. Damn idiots. What they were really doing was taking out the competition to the early medical mafia, ruled over by the priestly patriarchy., renegadebroadcasting.com

 • Se de voldsomme forbrydelser folketingspolitikerne ønsker at begå mod den danske befolkning:

Europa: The Last Battle

Verdens sande historie. Foruden hvilken vi ikke lærte af fortidens fejl, er fordømt til at gentage dem. Og HER beskrev vi disse fejltagelser. Vi lærte af dem. Sådan var det: Siden midten af det 20. århundrede har verden kun hørt en side af den mest forfærdelige krig i menneskets historie. I løbet af de 75 år, der nu er gået, er der kun hørt en enkelt fortælling om den store konflikt. Denne over forenklede fortælling ignorerer fuldstændigt de foregående årtier med kritisk historie op til 2. verdenskrig, ignorerer vigtige oplysninger fra de faktiske krigsår, og direkte fremstiller løgn efter løgn efter løgn. Vi lever i dag i verden af sejrede af den krig, og uden et objektivt, rationelt og afbalanceret syn på vores historie er vi dømt til at gentage fejlene.

Director: Tobias B. (as Tobias Bratt)

Stars: Winston Churchill, Adolf Hitler, Oswald Mosley

 • Så voldsomt er folketingspolitikernes had mod hvide mennesker:

Hellstorm

En dokumentar, der fortæller historien om det de sejrene stadig ikke ønsker, at du skal vide om vores nyere historie. Lær den frygtelige sandhed om voldtægt, tortur, slaveri og massemord, der blev påført det tyske folk af de allierede sejrede i World Word II.

Director: Kyle Hunt

Writers: Thomas Goodrich, Kyle Hunt

 • Sådan samarbejder folketingspolitikerne I de globale pædofile netværk:

Under the sign of the scorpion, by Jüri Lina (Author)

Denne bog giver forbløffende oplysninger om frimurerens hemmelige rolle i international politik, om de blodige omvæltninger i Frankrig i 1789 og i Rusland i 1917. Forfatteren afslører tilstedeværelsen af mørke frimurerkræfter bag kulisserne (både Lenin og Trotsky var høje- rangering frimurere under overholdelse af Det Internationale Frimureråd). Forfatteren forfølger historien om den kommunistiske ideologi fra Illuminati i det 18. århundrede til Moses Hess og hans disciple Karl Marx og Friedrich Engels.

 • Mange politisk anderledestænkende og mange politiske aktivister dræbes af politiet:

Nick Spero

Nick Spero´s dybdeborende og datadrevne journalistik er forbilledligt for enhver alternativ journalist der ønsker at grave sig ned i metapolitik og de bagvedliggende årsager.

Nick Spero bragte det ultimative ofre for sin journalistik før han blev så stort et problem for systemet at han blev dræbt at engelsk politi.

Nick Spero døde af lungebetændelse efter at have været i ICU i et par dage. Nick var kendt for sine godt undersøgte og indsigtsfulde shows, især ved at afsløre højreorienteret opposition. Han vil blive meget savnet.

Tak for alt hvad du gjorde, Nick.

 • Sådan sår og høster politikerne det had som får hvide mennesker til at dræbe hinanden efter politikernes ønsker:

The Solar Storm: Thomas Goodrich – The Harvest of Hate at the End of WWII

Kyle taler med Thomas Goodrich om sin nye bog Sommer, 1945: Tyskland, Japan og høsten af had, der dækker den forfærdelige sadisme, der blev frigivet ved det besejrede Tyskland og den næsten besejrede japaner.

 • Få et indblik i den særegne og forvrængede verden som folketingspolitikerne færdes hjemmevant i:

THE BIG PICTURE OF CHILD TRAFFICKING – PIZZAGATE AND BEYOND

This is a compilation of all of the child trafficking exposes we have done to date. Please share!

Goyim Goddess, First published at 06:36 UTC on September 5th, 2020. bitchute.com

 • Hendes søn bliver tæsket og ydmyget på sociale medier: ‘Det er forfærdeligt’

TRINA NIELSEN, 16/11-2020 eb. dk,

https://www.bt.dk/samfund/hendes-soen-bliver-taesket-og-ydmyget-paa-sociale-medier-det-er-forfaerdeligt
 • Reflektor # 2 Lyver Politiken om volden i Danmark?, 2. sep 2020, Nye Borgerlige
 • Retssystemet er plumråddent, 6. august 2018, dkdox .tv

Indvandrere ydmyger svenske unge: Tvinges til at kysse fødder og drikke urin

No-Go Zone: Sweden’s Violent No-Go Zones & Young Swedes Targeted For “Humiliation Crime”, Feb 19, 2020

https://redice.tv/red-ice-radio/no-go-zone-swedens-violent-no-go-zones-and-young-swedes-targeted-for-humiliation-crime
 • Jeg var ikke klar over at der er blevet udlevet mobiltelefoner til eliten op til Corona løgn lockdown for at kunne advare og evakuere eliten hvis befolkningerne gør oprør. De folk der står på den liste, er de største forrædere i danmarkshistorien.

Ole Dammegård og Mads Palsvig taler om udfordringerne ved livet netop nu og de valg vi tager. 28 Oct 2020, Mads Palsvig,

 • Efter 25 år med psykopaterne fra Dansk Folkeparti står vi nu med et politi der har helt frie hænder til at forfølge politisk anderledestænkende. En magt som politiet nu misbruger voldsomt. De satanistiske galningene i Dansk Folkeparti ønsker dog endnu mere magt til politiet, og ønsker nu at politiet frit skal kunne terrorisere etnisk danske bare de ønsker at holde en stille og rolig fest. Det er tydeligt at det hadbasserede Dansk Folkeparti ønsker at vende hele sit had mod den etnisk danske befolkning. Og sætte politiet ind i den kamp.

EN AF DE BESTE OG MEST SIGENDE ARTIKLER JEG NOGENSINDE HAR LÆST: ”Det lovløse Danmark: …”politiet de kunne ik gøre mere end at skrive det ned”, politiet de kunne ik gøre mere end at skrive det ned” – Søndag 06. december – document.dk

 • Politiet skal uden varsl kunne nedtage hele hjemmesider uden forudgående prøvelse ved domstolene
https://www.facebook.com/watch/live/?v=269595721069446&ref=watch_permalink
 • Facebooks Politi, dkdox .tv,
 • Tidligere minister: Blev inviteret til orgier på Marienborg

Mandag d. 9. nov. 2020 – kl. 07:42

https://ekstrabladet.dk/
 • HERES WHAT THE VACCINE WILL DO TO YOU., RichieFromBoston, First published at 02:41 UTC on November 17th, 2020.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1467420766792240&ref=watch_permalink
 • Så gale og vanvittige er folketingspolitikerne. De ønsker kun at dræbe mennesker overalt i verdenen. Totale krigsforbrydere der er hvad de er. Både mod Danmark og mod den øvrige menneskelighed:

Nick speaks with “Al Fatah” about her website, her personal experiences in Libya, how her thoughts on Muammar Gaddafi changed, the revolution and the Western “liberation”, Libyan rebel war crimes, what has resulted in the region, and much more.

http://www.renegadebroadcasting.com/circus-maximus-al-fatah-light-libya-5-5-17/

Vi anbefaler

I det følgende anbefales en række kilder, der viser konsekvenserne af folketingspolitikernes satanisme og ondskab og derfor placerer sig særlig centralt i debatten:

______________________________

UNGE HÅNER OFFER FOR VOLDTÆGT – B.T. – 23.  november  2006, 1. sektion, side 15

______________________________

Han ville myrde min lillesøster – B.T. – 21.  november  2006 – 1. sektion, side 8

______________________________

Hele vores familie er smadret – Ekstra Bladet – 1. juli 2006 – reportage, side 10

______________________________

Voldtægtsoffer er hårdt ramt – Sjællandske Næstved – 8. juni 2006

______________________________

20-årig blev gravid under voldtægt – 16:03 – 22. mar. 2006

______________________________

Voldtog, torturerede og dræbte 16-årig – 13:44 – 22. mar. 2006

______________________________

Black Soccer Players Gang Raped 15 Year-Old Girl – Report; Posted on: 2004-11-19 03:24:40

______________________________

Ingen hjalp offer for massevoldtægt – 19.  august  2003

______________________________

DE KNUSTE VORES LIV  – B.T. – 16.  december  2000 – 1._sektion, side 6

______________________________

Mærket for livet – Jyllands-Posten – 18 juni 2000 – Indblik side 1

______________________________

De har smadret min datters liv – B.T. – 3.  august  1997, 1._sektion, side 6

______________________________

Ville redde pige fra voldtægt – blev selv offer – B.T. – 6.  juli  1991 – 1._sektion, side 16

______________________________