Retspolitiske udfordringer

 

Af Karsten Holt Larsen, 25. november 2001

 

Kære Anders Rytsel

 

Tak for VU’s og Venstres støtte til voldsofrene. www.MASSEVOLDTAEGT.DK tager helt klart parti for voldsofrene. Ingen tvivl om det. Det er glædeligt, at Anders Fogh Rasmussen ser det som en central opgave at forbedre retssikkerheden for almindelige mennesker.

 

Det er også hårdt tiltrængt med stramninger. I flere tilfælde har domme for grov vold nået et grotesk lavt niveau. For bare at tage to eksempler: I 1999 overfaldt en gruppe drenge en lille pige på Vejle banegård og udsatte hende for groft misbrug. Voldsforbryderne fik ikke nogen reel straf i byretten, hvorefter sagen blev anket. Her bliver straffen ”skærpet” til, at en af drengene fik 5 dagbøger à 100 kr. I Hjørring misbrugte en bande gennem måneder og år, op til 1995, to småpiger. Den eneste reelle straf for forbrydelsen var nogle få timers samfundstjeneste til en af drengene.

 

Spørgsmålet bliver nu, om simple stramninger af retsreglerne kan hvile i sig selv. Meget tyder på, at det ikke forholder sig således. For ikke så mange år siden var reglerne betydeligt strammere end i dag – også meget strammere end nogen af de forslag, vi ser fremsat i dag. Men domstolene nægtede konsekvent at efterkomme lovens krav. Der var også minimumsstraffe. Men så frikendte domstolene hellere voldsforbryderne.

 

Folketinget kunne dengang ikke beskytte befolkningen mod domstolene. Og måtte således, for ikke at blive til grin over for domstolene, sænke straffene betydeligt. Det blev begyndelsen til den retspolitiske glidebane, hvor domstolene har set sig mere og mere frit stillet til at lade voldsforbrydere slippe meget let og gerne uden straf for forbrydelserne.

 

Ud over selve de retslige paragraffer, som voldsmændene er sigtet efter, findes der et sæt af regler som muliggør lempelse eller fritagelse for straf. I dag tolker domstolene disse regler meget frit. Og kan næsten i alle tilfælde, heri, finde en undskyldning for at lade voldsforbryderen gå. Hvis ikke disse regler ændres, vil ethvert forsøg på at hæve straffen via skærpede straffe for de pågældende forbrydelser næsten med sikkerhed falde til jorden.

 

Bortset fra det rent juridiske aspekt findes der også et politisk. Det er vanskeligt at tolke de meget milde domme som andet end helt uacceptable for samfundet. Men det må også være et udtryk for, at domstolene opfatter denne type forbrydelser helt anderledes end den almindelige befolkning. I det lys kan det blive vanskeligt at komme uden om argumentet med at 68’erne har sat sig tungt på retsvæsnet og i dommersæderne. Det må der gøres noget ved, ellers kan det blive vanskeligt at gennemføre retspolitiske stramninger.

 

Også forskningsmiljøet omkring kriminalforskningen herhjemme må reformeres. Vi kender alle eksempler med Flemming Balvig, hvor han jonglerer med tallene og helt imod enhver faktisk kendsgerning kan påvise fiktive fald i kriminaliteten. Eller næsten værre endnu: Britta Kyvsgaard, såkaldt ”specialkonsulent” i Justitsministeriet. Snarere end videnskab har hendes analyser kunnet betragtes som spindoktoraktivitet, der skulle dække over Frank Jensens fallit som justitsminister.

 

Slapheden har også bredt sig til politiet. Under den meget sigende titel: ”I bund og grund er jeg doven” udtaler politidirektør Hanne Bech Hansen til ”Ud & Se”, juli 2001: ”Den sociale forståelse, som jeg fik gennem min far – som var oplagt socialdemokrat … har jeg stadigvæk … Den der forargelse, som nogen lægger for dagen over f.eks. utilpassede unge, kan jeg ikke deltage i.” – Det er ikke så sært, at kriminaliteten har fået lov at florere de seneste år.

 

Hvis ikke Frank Jensen var faldet helt igennem som justitsminister, ville mange menneskeskæbner og ødelagte liv allerede være blevet sparet på nuværende tidspunkt. Nu må vi alle yde et bidrag til, at tingene bliver bedre fremover.

 

Der er således mangfoldige opgaver at tage fat på i det retspolitiske område. Og vi er mange, der håber på væsentlige forbedringer i retstilstanden i de kommende år.

 

Denne artikel bygger på data fra Massevoldtægt.dk

 

Karsten Holt Larsen – Retspolitiske udfordringer – Massevoldtægt.dk – 25. november 2001