Ødelæggelsen af vores landområder og lokalsamfund er en helt bevist handling fra politisk side

Ser du også nedsmeltning oh ødelægges af områder der for nogen år siden var blomsterne og livfulde ? Dette sker ikke fordi lovområdet ikke længer dur. Men der derimod et helt bevist politisk ønske om at ødelægge Danmark som du kender det.