Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen MF, K, fik smidt Karsten Holt Larsen 30 dage i fængsel

 

  • Hvad skete der? Hvorfor blev Karsen kastet i fængsel?
  • Hvad er de samfundsmæssige implikationer af dommen mod Karsten Holt Larsen?
  • Hvilken betydning har domfældelsen af Karsten Holt Larsen for den tiltagende politikerlede i samfundet?

Umiddelbart betyder dommen mod Karsten Holt Larsen er kraftig svækkelse af retssikkerheden for den danske befolkning. Konsekvensen er at tilfældige og løse påstande fra folketingspolitikere kan få kastet almindelige mennesker i fængsel i op til 8 år. Uden mulighed for at blive ydet retfærdighed i retssystemet. Eneste måde borgerne i fremtidens Danmark kan undgå fængselsstraf er helt at undgå enhver kommunikation med ethvert medlem af folketinget.

Og hvis det er helt umuligt at undgå politikerne så må det på det kraftigt anbefales at borgeren sikre sin retsstilling ved at bære aflytningsudstyr til optagelse af lyd og også helst video. For at beskytte sig mod falske påstande fra politikken.

Denne her sag kunne nemt have gået endnu mere galt for mig. Under retssagen påstod politikken at episoden var foregået dagen før grundlovsdag. Og at politiet derfor var fulgt med ham rundt til sine taler på grundlovsdag.

Karsten Holt Larsen har førhen med stor glæde tager til grundlovsmøder (Blandt andet hos Det Konservative Folkeparti, Vejle). En af de få dage hvor alle politisk aktive glædes over hinandens samvær og samtaler – trods vid uenighed; men det er slut nu. Tænk hvordan det kunne være blevet fortolk hvis Karsten Holt Larsen dette år (2020) var mødt frem til et grundlovsmøde.

Karsten Holt Larsen vil derfor opfordre enhver der kærres sig om sit eget ve og vel til ikke fremover at komme til grundlovsmøder og for så vidt det overhovedet er muligt at undgå enhver omgang med enhver politiker.

Der er naturligvis al mulig grund til at tro at den valgte linje fra folketingspolitikerne – der i stadig højere grad bygger på had mod befolkningen – kun vil styrke den hastigt stigende politikerlede. Og også vil puste til det i forvejen ulmende had i befolkningen til politikerne.

Folketingspolitikerne har med dommen mod Karsten Holt Larsen lagt en klar linje mod befolkningen i Danmark – en linje der bygger på had og kontrol. Had og kontrol der understøttes af stenhårde langvarige fængselsstraffe i umenneskelige fængsler og i medicinske koncentrationslejre.

Her er bare nogle få eksempler på den skærpede lovgivning der skal sikre folketingspolitikerens muligheder at bedrive had og ondskab mod befolkningen:

 

  • Op til 8 års fængsel for ikke at være enig med en folketingspolitiker.
  • Op til 12 års fængsel for kritik af NATO.
  • Op til 12 års fængsel for at kritisere regeringen i tiden op til et folketingsvalg.

Domfældelsen har allerede haft indflydelse på Karsten Holt Larsens politiske virke. Og han har offentliggjort tekster der på forskelligartet vis belyser sagen. Lige fra det mere fagpolitiske. Til over i det mere kunstneriske og skønlitterære hvor Karsten nu bl.a. har ladet sig inspirerer til udgivelsen af et et politisk juleeventyr der for størstedelens vedkommende foregår i 2021.