Massevoldtægtens mørketal

 

Af Karsten Holt Larsen, 8. november 2001

 

Med udgangspunkt i artiklen -Kriminalitet: Danmark er tryggest- fra Jyllands-Posten den 13. juni 2001, 1. sektion side 4, vil vi nu se nærmere på mediernes formidling af statistik vedrørende antallet af massevoldtægter i Danmark. Artiklens statistik stammer fra ICVS – og Flemming Balvig står for den danske del af undersøgelsen. Med udgangspunkt i denne artikel vil vi derfor se på mediernes formidling af tal på området.

 

Først kan vi konstatere, at der i artiklen opnås en beroligende effekt – ved at tallene pakkes ind i et beroligende sprog. En effekt der imidlertid ikke holder til en nærmere granskning af talmaterialet. Ifølge undersøgelsen har 14 ud af 1500 kvinder været udsat for voldtægt, og ud af disse har 7% ifølge artiklen været udsat for massevoldtægt. Alt sammen ifølge artiklen ikke noget at være bekymret for.

 

Lad os imidlertid oversætte artiklens neutrale og beroligende procenttal til nominelle værdier. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af kvinder i Danmark i alt pr. 1. januar 2001: 2.704.893 kvinder (Statistikbanken – http://www.statistikbanken.dk ).

 

Vi kan nu, ved simpel hovedregning, beregne det nominelle antal danske kvinder, der har været udsat for voldtægt: (2.704.893 / 1500 * 14) = 25.245,668.

 

Det vil sige, at mindst 25.245 danske kvinder pr. 1. januar 2001 har været udsat for voldtægt.

 

Ud af disse 25.245 kvinder har 7% været udsat for massevoldtægt = (25.245 / 100 * 7) = 1767,15 kvinder.

 

Det vil sige, at mindst 1767 danske kvinder pr. 1. januar 2001 har været udsat for massevoldtægt.

 

Tallet er helt igennem bygget på den officielle analyses egne tal og forudsætninger, som de helt ukritisk er gengivet i Jyllands-Posten. Hvor den i øvrigt er lanceret som et udtryk for, at Danmark er et trygt land.

 

Ifølge Flemming Balvig rummer undersøgelsen ingen mørketal. Hvilket dog må undre enhver, der har bare et nogenlunde kendskab til Flemming Balvigs arbejdsmetoder. Således vil det være noget ganske nyt, hvis Flemming Balvig overhovedet ikke har skjult nogle tal i sin statistik. Alt taler derimod for, at virkelighedens tal er langt større.

 

Det eneste, der således kritiseres i artiklen, er befolkningens utryghed i forbindelse med kriminalitet. Den er ifølge artiklen helt ubegrundet. Selvom ca. 25% af befolkningen har været udsat for kriminalitet. Flemming Balvig får helt ukritisk spalteplads til at udtale: – Det er heldigvis meget værre i Holland – .

 

Med andre ord anmodes vi som danske statsborgere af Jyllands-Posten v /Flemming Balvig om at affinde os med den overvældende kriminalitet i Danmark ved at glæde os over, at mange flere mennesker udsættes for grov kriminalitet i Holland end i Danmark.

 

Artiklen må alt i alt siges at være et eksempel på, hvorledes befolkningen lulles i søvn med beroligende sprogbrug – samtidig med, at tusindevis af danske kvinder og børn udsættes for grov vold, massevoldtægt og mishandling af enhver art.

 

Et lyspunkt i artiklen er dog Flemming Balvigs indrømmelse af unøjagtigheden i de officielle tal, der normalt henvises til. I det, han på sine egne vegne lader artiklens officielle forfatter, Jesper Stein Larsen, udtale: – her er undersøgelsens resultater faktisk mere pålidelige end de anmeldelsesstatistikker, man normalt bruger – dvs. ICVS-undersøgelsen er mere nøjagtig end tallene i de danske anmeldelsesstatistikker.

 

Denne artikel bygger på data fra www.MASSEVOLDTAEGT.DK

 

Karsten Holt Larsen – Massevoldtægtens mørketal – Massevoldtægt.dk – 8. november 2001