Mange føler at der har været noget galt i valgkampen

Der har været svinlet med kommunevalget 2017 i Danmark. Det kan der ikke være tvivl om. Der har været pillet ved den bagvedliggende dagsorden. Og dem der har gjort det er folk der har kunnet finde ud af noget. Og nok også har haft nogen solide formelle magtpositioner i samfundet at arbejde ud fra. Det har gjort det nemt for dem på en forholdsvis rolig måde at sætte den politiske dagsorden uden at stå ærligt frem med det. Sådan at udvalgte emner ikke blev diskuteret i valgkampen.
Vi er nok mange der føler at der har været noget galt i valgkampen. At dagsorden har været helt fordrejet i forhold til hvad den burde være. At den dagsorden vi ønsker at blevet frastjålet os og ødelagt af medierne. Og at resultatet ville være blevet et andet hvis politikerene og befolkningens ønsker om emner ikke var blevet overtrumfet af mediernes ønsker om at undgå visse emner. Med andre ord har valgkampen være stærkt fordrejet for at undgå flygtningedebatten. Der er noget helt galt her. Hvis DF har underskrevet en sådan aftale – om at undgå eller dæmpe flygtningedebatten – så har det være helt uforsvarligt overfor den nationale fløj. Og som vi ser også en pris der bliver betalt af DF selv.

3 punkter til indikation

3 ting der giver kontrast på kommunalvalget i Danmark 2017:

 • Os på højrefløjen har aldrig stådet stærkere. Vi ar grupper med tusinder af medlemmer. Vi kan tale frit. Og flere partier anderkander vore rettigheder til at tale frit. Vi kan næsten bevæge os i samfundet som en fisk svømmer i vandt – det at være højrorenteret er ikke længer det handicap det engang var. Vi har fri adgang til data og kan frit indhente data og infomationer og tale med andre.
 • I alle andre lande buldre den nationalistiske højrefløj frem. Selv i Sverige og Tyskland. Det står i sig selv i grel modsætning til resultatet i kommunal valget i Danmark.
 • Vores folk har tunge formelle regerings poster i mange lande i Europa.

Vi plejer at kunne sætte den politiske dagsorden. Hvorfor har vi så ikke kunnet gøre det i kommunalvalget 2017 ?

Vi har aldrig nogen sinde haft så stærkt et udgangspunkt for at sætte den politiske dagsorden. Aligevel er det ikke lykkedes os at sætte den. Der er noget glat her.

Vi ved det jo ikke konkret

Nu ved vi – jeg – jo ikke fordan det helt konkret er foregået. Men det er helt sikker stærke kræfter der har stået sammen om at fastlægge dagsordenden- og skævnidringen den valgkamp. Ellers har det ikke kunne lade sig gøre for dem at lykkedes med det. Men at det er sket: at befolkningens valgtkamp er blevet stjålet med en forkert og falsk dagsorden kan der til gengæld ikke hærske tvivl om.

DF svigtede med en dagsorden – prisen er blevet betalt af DF selv. Og af os andre.

Jeg ved ikke om jeg har haft et dårligt valg. Det er meget vanskelige at være lokalliste. Jeg har skiftet listenavn til Danmark Først. Og listebogstav til L. Naturligvis havde vi håbet på noget mere. Vi havne regnet med at spektaklet i Venstre og DF havde givet stemmer til os ud over hvad der ville gå til NB. Men det er bare ikke sket i det omfang vi havne regnet med. der var noget galt i den dagsorden som medierne har sat. Og små lister som os har ikke med vores små midler kunne ændre en dagsorden på den måde. Og heller ikke NB har kunnet gøre det. DF har kunnet gøre det om villet. Men de har jo faldet helt fra. Og svigtet flygtningesager og den nationale sag fuldkommen.

Mærkeligt flygtninge ikke kom op i TV2

En af de teknikker der har været brugt fra TV2 er er at spørge vælgere i lokalsamfund hvad der har været vigtigt. Og her er flygtninge ikke kommet op i et eneste tilfælde ? Virkeligt ? Nej vel. Det kan jo slit ikke passe i en tid hvor flygtninge kommer op som noget af det første når to personer der ikke kender hinanden begynder at tale sammen. Men når TV2 aktivt søger viden om hvad folk ønsker debatteret i komanulvalget så er det ikke kommet op en eneste gang ?
Herefter er kandidaterne lignet op og TV2 har stillet spørgsmål ud fra emner de påstår er vittige. Som lokalpolitiker har man så valget mellem som en hest i en bås at svare på de udvalgte emner. Eller komme til at ligene en der ikke vil svare på hvad befolkningen vil have svar på. Politikerene er nu indrammet. TV2 har med denne simple taktik kunnet fastlægge hele debatten.
Vi er dog på det konkrete plant., inden for rammerne af hvad TV2 har ønsket debatteret i valgkampen, blevet behandlet godt af TV2. Det er den politisering TV2´s metode har medført den er galt med. Det er to forskelige ting. Man kan vil godt kalde TV2´s valgudsendelser for en honningfælde ?
Kan man kalde den journalistisk der har været ført i valgkampen for samfundsbevarende journalistik ?
Bor TV2 selv hvor problemerne er? “Dansk Folkeparti vil vide, hvor TV2-journalister bor” b.dk FREDAG D. 24. NOVEMBER 2017 KL. 14:25

DF´s rolle i valgkampen

Jeg kan ikke være enig i ordet total. Men det åbner i hvert fald en klar flanke for egentlige højreorienterede kræfter. Enten fra NB eller andre kommende kræfter der har politiske ambitioner på national plan. Muligvis lukkede DP sig selv ned en tand for tidligt. I og med at DF har klare politiske tendenser til samarbejde med RV og alternativet kan de stå overfor ikke at kunne forsvare sig mod angreb fra højre ud fra den platform de har opbygget. Samtidig viser udviklingen i udlandet at der er grobund for politisk magt på nationalistisk plan basseret på fundamentalistisk nationalisme der rodfæster sig i det europæiske menneske og europæisk kultur og tradition (Jf. Tulles nedtur total,  eb.dk Onsdag d. 22. nov. 2017 – kl. 08:00 ).

Hvad var det for en valgkamp vi fik og hvad var resultatet ?

når borgerne skal fortælles at det går fantastisk godt – skal der både dygtige konsulenter og journalister til at fortælle den løgn“, folkets.dk, Af KAREN WEST – fre, 24/11/2017 – 07:47

Den valgkam vi fik og tilhørrende resultat var et valgkamp og et resultat der hørre til et et samfund der befinder sig i virkelig og reel fremgang. Og det mener jeg ike er tilfældet når:

 • Små lokalsamfund i begstavligsete forstand ligger i landskabet og rådner væk. Husene og skønne landejendomme ligger i bogstavligsete forstand ruiner og rådener væk.
 • Kriminaliteten er så høj at den skal tages under hensyn af almindelige erhvervsdrivende. Der må møde på arbejde i skudsikker veste. Velvindende at politiet ikke på nogen måde gider hjælpe dem. Og at politiet ofte truer folk til ikke at anmelde kriminalitet.
 • Hvor politikerene helt bevist ødelægger lokalsamfund ved at fjerne børn og unge fra lokalsamfundene.

 

Denne model virkede ikke i nettop ikke i dette valg fordi der var blevet justeret på valgets kontekst

POLITIK 28.11.2017 KL. 13:47, http://jyllands-posten.dk

”DF’s kommunale nedtur giver valgforskerne hovedbrud

Forskningsmodel, der har virket i 20 år, blev snydt af DF’s tilbagegang. Men derudover duer modellen stadig.

TEMA: KOMMUNALVALG DANSK FOLKEPARTI

Kommunalvalget i sidste uge får ikke kun konsekvenser for de politikere, der har vundet eller tabt. Også valgforskningen bliver berørt, fortæller professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.”

 

Hvorfor politikere og medierne i Danmark opføre sig på den måde ? De ser sig selv som en del af den globale elite

Eliten i den vestlige verden er onde mennesker. Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte følgevirkninger deraf der så opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det værste med alle onde midler. For dem er samfundet; og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.

Hvad kan vi selv gøre

Det er at vi står så stærkt blandt hinanden og blandt os selv. Har fjernest overs opmærksomhed fra det udfarende og aggressive arbejde vi førhen lå i at påvirke medierne. Vi har opgivet de frelste omgivelser og dvæler i hinandens selskab.

jeg vil foreslå handlingroseneret og aggressiv udfarende arbejde.

 • Vi skal vende os udad og ikke indad med vores aktivisme.
 • Vi skal aktiv opsøge og påvirke den politiske dagsorden i medier der ikke er os.
 • Vi skal mødes og komme hinanden ved i kaffemøder og andet reellevandt fra tiden før DF.
 • Vi skal være missionerende folk der endnu ikke er os. Og være åbne for vores politiske fjender der nu går over til os. Det er en af vores største kilder til nye folk,
 • Vi skal med rene ord sige hvad vi står for. De andre skal nok give sig. Vi skal have et ondt opgør med – den ikke nationalistiske nationalist – som er fremelsket af borlige partier. Og finpudset af Dansk Folkparti. Og som har gjort så meget skade på Danmark og os. Og har vist sin pris i denne valgkamp. Vi er nationalister. Vi er i modsætning til liberale, borgerlige og socialister. Vores folk spørge ikke hvad vi kan gøre for dem og hvad de får ud af det. De spørger hvad de kan gøre for sagen og bevægelsen. Det vil vinde vores kamp.

 

 

Perspektivering

Eliten i den vestlige verden er onde mennesker

Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte følgevirkninger deraf der så opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det værste med alle onde midler. For dem er samfundet; og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.

 

Derfor må vi fortsætte kampen.

 

Der har også være andre ting. Dem vender jeg tilbage til. Denne artikel er ikke færdig.

Muligvis kan denne video være et tankevækkende punktum for den valgkamp vi lige har været igennem