Folkeskolen vil gøre danske børn til sexslaver – Folkeskolelærerne og politiet står bag, for det giver enorme fordele til systemet: Men hvorfor hemmeligholdes planen?

[ARTIKLEN ER UNDRE UDARBEJDELSE]

[Ring gerne selv til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 10 25 – og stil spørgsmål]

Folkeskolen vil gøre danske børn til sexslaver – Folkeskolelærerne og politiet står bag, for det giver enorme fordele til systemet: Men hvorfor hemmeligholdes planen?

Artiklen rejser uden tvivl flere spørgsmål end den besvarer:

  • Hvorfor hemmeligholdes det der sker i Rudersdal Kommune? Det samme med voldtægt og totur forekommer i mange kommuner. Hvorfor hemmeligholdes det?
  • Ledelsen i Rudersdal Kommune sætter advokater ind i en undersøgelse. Men hvad er der at undersøge når ansatte i kommunen udsætter danske børn for sextotur og forlanger at politiet, domstolene og myndighederne skal hemmeligholde forbrydelserne.
  • Hvorfor tvinges de danske børn der er udsat for sextotur i skolen i Rudersdal ind i samme skole uden at måtte forlade skolen. Endsige tale med andre om hvad de udsættes for. Det virker meget som om de skal trues til tavshed.
  • Nordsjællands politi deltager aktivt i truslerne mod elever og forældre. I tilsvarende sager i Jylland tager politiet aktivt ud og tæsker og terrorisere forældre i tilsvarende sager. Sker det også i denne sag på Sjælland?
  • Ledelsen i Rudersdal kommune forlanger advokat undersøgelse. Hvor meget kommer de advokater der tilsyneladende er personlige venner med borgmesteren til at tjene på den undersøgelse? Giver det advokaterne et incitament for at der kommer flere sager hvor kommunal ansatte voldtager danske elever.
  • Ledelsen på skolerne i Rudersdal har tilsyneladende støttet op om voldtægtsmanden. Hvor mange ledere og folkeskolelærere står bag voldtægtsforbryderen og ´har hjulpet ham med at truge og terroriserede de danske elever til tavshed?
  • Tilsvarende forhold eksisterer i Sydkorea og England – forfor eksistere disse forhold på internationalt plan? Er det et budskab til befolkningerne? I er slaver: og vi – systemet – kan voldtage jer og jeres børn – og i kan ikke gøre noget.

[ARTIKLEN ER UNDRE UDARBEJDELSE]

[Ring gerne selv til Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 10 25 – og stil spørgsmål]

Folkeskolen vil gøre danske børn til sexslaver – Folkeskolelærerne og politiet står bag, for det giver enorme fordele til systemet: Men hvorfor hemmeligholdes planen?

 

 

Hvorfor skal sagerne og sexterror i folkeskolerne hemmeligholdes?

Rudersdal kommune efterlyser hemmeligholdelse i sagen – Men hvorfor? Bør folkeskolelærernes overgreb ikke komme frem i lyset? Hvorfor ønsker Rudersdal Kommune at hemmeligholde planen om at gøre danske børn til sexslaver for flygtninge og folketingspolitikere.

Hvor du får du ikke forklaret hvorfor det er vigtigt for skolerne i Rudersdal at stille små danske børn til rådighed for kriminelle udlændinge og folketingsmedlemmer.

Folkeskolelærer er sigtet for voldtægt. Alligevel kæmper kommunen for at holde sagen hemmelig. Der kan kun være en af to muligheder: 1 ) den sigtede er kriminel udlægning som skolen helt og fuld bevist har ansat ind i skolesystemet for at gøre de kristne danske børn til sexslaver. Eller 2) voldtægtsmanden er medlem af et folketingsparti – f.eks. det konservative folkeparti (Eller som vi så i Korsør: navnebror til et medlem af det konservative folkeparti).

Mange frygtelige sager holdes skjult og forties

 

Folkeskolelærer at knække de danske børn med sexkrænkelser

Folkeskolelærerne ønsker fuldt og helt bevist de danske børn knækket sexuelt. Fordi det vil gøre de danske børn til slaver for folkeskolelærers syge politiske visioner. Og modne den danske befolkning for rollen som slaver for den internationale elite.

Klare paralleller til sexslaverne i slavetiden

Når vi ser på sexslavernes rolle i slavetiden og hvad der foregår i dag i skolerne, er det præcis det samme. Sexslaverne skulle finde sig i hvad som helt ellers blev de forfulgt af politi og myndigheder.

Det samme gør sig gældende i dag. Hvor politiet i Horsens og Århus har tæskehold stående klar hvis et barn eller dens familie ikke vil finde sig i hvad som helst fra folkeskolelærerne eller de på skolen forhåndenværende flygtninge og indvandre.

Politiet står klar med tæskehold – der skal tæske og terrorisere danske forædlere og bør der klager

En mor i Århus klagede f.eks. over ekstrem grov forfølgelse af sin datter i skolerne i Århus – hvor datteren blev forfulgt af infame flygtning. Herefter blev den pågældende mor tæsket og retsforfulgt af de psykopatiske svin i Århus politi.

I en anden sag i Århus terroriserede en flygtning en lille pige til at give sig blovjob hver dag efter skoletid. Naturligvis havde denne flytning fuld opbakning fra folkeskolelærerne.

Flygtningene er folketingspolitikerens pisk mod den danske befolkning – den danske befolkning skal gøres til sexslaver

Flytningens vold og sexovergreb mod den danske befolkning er et direkte ønske fra folketingspolitikerens side. Og har til formål at knække den danske befolkning og gøre dem til slaver og sexslaver.

Omfattende netværk understøtter den skoleansatte voldtægtsmand i Rudersdal Kommune

Manden må have et omfattende netværk i skolesystemet. Da han også har truget vidner.

” Manden er også sigtet for at have truet vidner. Der er nedlagt navneforbud i sagen.” Så det er klart en ressurcestærk person med stor opbakning blandt folkeskolelærere og politikere.

Bemærk især at Ann Sofie Orth er borgmester i kommunen. En person med tæt tilknytning til et parti styret af sexul perversitet og med tætte bånd til kammeradvokaten.

Og Ann Sofie Orth personlige venner blandt advokater kommer til at tjene tykt og fedt på denne her sag.

Søholmskolen, afdeling Bistrup

 

Hvorfor ønsker monstrene i Ruders Dal kommune at hemmeligholde sagen?

”Vi står med en meget ulykkelig og frygtelig sag om en tidligere medarbejder på Søholmskolen, afdeling Bistrup som vi på nuværende tidspunkt ikke kender det fulde omfang af. Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det begrænset, hvad vi kan sige offentligt, men for at sikre at enhver sten bliver vendt i denne sag, har vi allerede nu besluttet at oprette en hotline og sætte en ekstern advokatundersøgelse i gang. Jeg ved, at det er en sag, der har offentlighedens interesse, men jeg beder om hjælp til at værne om skolens elever og medarbejdere,” siger kommunaldirektør Birgitte Lundgren.

Sagerne spiller stor rolle for zionismen og de zionistiske folketingspartier

Der er stærke underliggende politiske kræfter bag ønsket om at gøre danske børn og den danske befolkning til sexslaver. I sager som denne her spiller de zionistiske partier som Nye Borligerlige, Dansk folkeparti og Danmarksdemokraterne en afgørende rolle. Politikerne fra disse partier har nemlig brug for de små danske børn som sexslaver i forbindelse med deres mange rejser til Israel. Hvor de medbringer små kristne og danske børn som gaver til deres venner: jøderne i Israel – der gerne voldtager og æder børnene, og drikker deres blod i de danske politikere påsyn.

 

Folkeskolelæreren har dog stor opbakning fra ansatte i skolesystemet der sætter ham i stand til at udstede generelle trusler:

” Hvis hun fortalte om det, ville han ifølge sigtelsen såre hendes familie eller sørge for, at hun blev voldtaget igen.”

TV2:

” Desuden fremgår det, at skolen stiller med ekstra bemanding den kommende tid for at værne eleverne mod interesse fra medierne. Eleverne i udskolingen må heller ikke forlade skolens matrikel fredag.

 

– Vi opfordrer alle til at respektere, at der er tale om en mistanke, som politiet efterforsker, og hvor det i sidste ende er anklagemyndighed og domstolene, der tager stilling til skyldsspørgsmålet, står der i beskeden på Aula.

 

Det understreges også over for forældrene, at den sigtede er beskyttet af navneforbud.”

 

——————————-

 

MØD FREM: Folketingets åbning tirsdag den 3. oktober 2023

Der er masser af gode grunde til at møde frem til folketingets åbning. Hele den selvbestaltede elite i styresystemet: Kongehuset, Regeringen, Folketinget og politiet er til stede i stort antal:

Der er mange relevante spørgsmål at stille:

Kongehuset kunne vi f.eks. spørge:

”Selvbestaltede dronning Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid: Kunne du tænke dig at blive holdt nede mod jorden af indvandrepiger der spytter dig op mellem dine majestætiske røvballerne og spytter dig op i din royale fisse og fylder din kongelige kæft med græs og jord så du ikke kan skrige eller råbe på hjælp? sådan at indvandredrenge kan komme til at knippe dig i røven og fissen med colaflasker? Samtidig tortureres du ved at indvandrerne brænder dig med cigaretter mens det hele videofilmes og lægges ud på internettet hvor folkeskolelærerne og politiet kan tilsvine dig og grine, vrænge og gøre nar af de danske børn det går ud over.  Når danske børn torteres på den måde ude i skolerne af indvandrerne – og forældrene til de danske børn smides i fængsel og forfølges af politiet hvis de klager over det? Hvorfor skal den lovgivning så ikke gælde for dig når du står bag?”

http://danmarkforst.dk/folketingets-aabning-tirsdag-den-3-oktober-2023/

 

——————————-