Det lyder da også mærkeligt at der ikke er råd til lønforhøjelser til dem der arbejder. Når mange af dem der er på bistandshjælp og pension får mere udbetalt efter skat end de der arbejder får udbetalt før skat.

Jeg var tilskuer ved et offentligt møde hos partiet Venstre. Her rejste den ene efter den anden sig og tilsvinende danske arbejdere. Arbejderne var forkælede, ville have for meget i løn og arbejdede sort efter fyraften. Lød det. Samtlige af de der udtalte sig på Venstremødet var selv på overførselsindkomst: pension, SU eller dagpenge. Så det er klar at sådanne paraister kan regne ud at jo mindre den der arbejder for føden skal have for sit arbejde. Jo mere bliver der til deling mellem parasitrene selv: Jo tak – Venstre ved du hvor du har.