Det eneste den artikel viser er at den politiske ledelse i Danmark, selv helt ned på lokal niveau, er komplet ude af trit med befolkningen. Alle folk i jylland er lede og kede af det togprojekt. Og ønsker det skottet hurtigst muligt.
Borgmestrene har naturligvis deres rødsprængte øjne stift rettet mod givtige bestyrelsesposter i forbindelse med projektet. Og som vi ser her stikker de derfor gerne befolkningen en kniv i ryggen.
Alle i Jylland bør stå sammen om at bekæmpe det projekt i sin helhed.