Den kriminelle voldtægtsfamilie nyder stor opbakning blandt eksperter og politisk offentligt ansatte – samt i regeringen.

Mens den kriminelle flygtninge- og indvandrerfamilie og dens unge nægter, at voldtægt har fundet sted, er ofret og hendes familie ikke i tvivl om, hvad der er sket.

Jeg synes, artiklen taler for sig selv, da den kriminelle flygtninge- og indvandrerfamilier i deres udtalelser alene tænker på sig selv og deres unge. Mens den danske familie trods den voldsomme og afskyelige kriminalitet møder flygtningeungen i sine udtalelser og eksempelvis ønsker hjælp til alle parter.

Efter min personlige opfattelse er den danske befolkning kommet alt for langt i sin forståelse af de tilkommendes kulturelle egenforståelse. Det kan efter min opfattelse ikke være rigtigt, at man skal sende sine små børn i skole, velvidende at de som danske skal stille sig til seksuel rådighed for flygtninge og indvandrere i form af voldtægt, tortur og afpresning.

Er vi virkelig som danskere kommet så langt, at vi accepterer dette?

Flygtningefamilien har mange – EKSPERTER – på sin side, såsom eksperten klinisk børnepsykolog Mimi Strange, eksperten Børns Vilkår samt eksperten Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet.

Desuden har flygtningefamilien massiv opbakning fra mange autoritære myndigheder, som Politiet (der ringer rundt og truer civilbefolkningen i Borup til at skulle holde med den kriminelle flygtningefamilie).

Flygtningefamilien kan også regne med massiv opbakning til voldtægt og tortur af små danske børn fra skolelærerne på Borup Skole, pædagogerne på Borup Skole, Skolebestyrelsen på Borup Skole samt politiske myndigheder som de politikansatte i Køge Kommune, Byrådet i Køge Kommune og borgmesteren i Køge Kommune.

Alle disse personer og myndigheder har velvilligt holdt deres mund om pigens lidelser og voldtægter samt holdt hånden over voldtægtsforbryderen, kun fordi de i kraft af deres politiske positioner samt stillinger i den offentlige sektor har ønsket pigen og hendes familie alt ondt.

Bemærk, hvordan folketingsmedlemmer og regeringsmedlemmer ikke udtaler sig i artiklen: det kan de ikke. For de har aflagt ed til bestemte holdninger – i bytte for de poster, de har – så de kan nemlig ikke gøre noget for os. De er alle ansatte og udpeget af højere organer – som de har aflagt ed til.

Således udtaler en person, der påstås at være ”dansk” minister: ”Mattias Tesfaye udelukker ikke, at der skal strammes op på ordensreglerne. Men den konkrete sag blander han sig ikke i.”

Det vil sige, at han i bedste fald vil stramme generelle regler, der skal gælde for alle børn. Regler, der slet ikke er nødvendige for de danske børn.

Denne Mattias Tesfaye vil ikke udtale sig om den konkrete sag. Hvor en udtalelse nemlig nemt kunne ramme dem, han i virkeligheden støtter: de kriminelle udlændinge.

Forældre til udskældt barn på Borup Skole ‘Det var ikke voldtægt’

FRANZISKA WEISS LAURITZEN ANDREAS ØSTERGAARD SEBASTIAN BJERRING JENSEN, 16. feb. 2024 – 20:48, BT DK