Hvem er danernes stamme

Hvem er danernes stamme (1 time og 55 minutter inde i udsendelsen) Har udsendelsen ret i at danernes stamme i virkeligheden er den jødiske blodlinje der hviler i det danske og britiske kongehus? Og at det dermed i virkeligheden er det danske kongehus der står bag...

Who is the tribe of the Danes

Who is the tribe of the Danes (1 hour and 55 minutes into the broadcast) Is the broadcast right that the tribe of the Danes is in fact the Jewish bloodline that rests in the Danish and British royal houses? And that it is therefore in reality the Danish royal house...