1,45 milioner i løn om året. Så bliver det nok ikke så vanskeligt at finde en afløser om Hummelmose frygter – og mon ikke det vil være muligt for VKO flertallet i byrådet også til denne post at finde en Venstremand. Overalt i kommunen har Teknisk Forvaltnings og Byrådets politik skabt splid og had. Kæmpemæssige kulturværdier er smadret og ødelagt. Under anderledes forhold ville sådanne ødelæggelser have medført en krigsforbryderdomstol – som desvære her afløses af en fed pensionsordning. Med den stigende nationale bevisthed skal en retrospektiv retssag dog ikke kunne afvises inden for en overskuelig årrække. Vejle By er de seneste år blevet forvandlet fra en af Nordeuropas smukkeste perler til en by der omtales som arkitektonisk losseplads. Selv USA og England skånede Heidelberg og andre kulturperler under anden verdenskrig. Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune og Vejle Byråd har ikke skånet Vejle By og Vejle Kommune.