Det er jo de internationale storbanker der finansierede begge sider af den krig. Så det er vist på tide at se tyskerne som de største ofre i den sag. Før WW2 finansierede samme kræfter den russiske revolution – samt truede med at udløse samme uroligheder og revolution i alle lande der forsøgte at komme rusland til undsætning. Samt startede første verdenskrig ved at opkøbe medier i USA og sætte dem ind i en indædt og satanistik hadkampange mod Tyskland. På det tidspunkt var USA så fortysket at første verdenskrig basalt set var en tysk borgerkrig – ligesom England og Tyskland så hinanden som broderfolk: hvad de jo også er. Så de der – – bankfolk – – er væsner der virklig forstår at skabe splid og had. Før anden verdenskrig var tyskland kendt som landet af musik og poesi. Efter afslutningen af anden verdenskrig dræbte de allierede styrker over 10.000.000 tysker. Mens KZ lejerene i østeuropa og polen blev bygget og udvidet efter afslutningen af ww2 med henblik på at dræbe, voldtage og tortere hvide europæiske mennesker. Mange milioner slaver og germaner blev dræbt efter krigen i disse udryddelses lejre – noget der er forsvundet ned i hukommelsehulet. Det er forbundet med censur på FB af nævne de skyldige bankfolk eller deres organisationer ved navn. Men søg og du skal finde. Verdens er meget anderledes end du har læst i historietimerne. Formålet med ww1 og ww2 er helt anderledes end den officielle version. Ligesom ww3 er krævet for at nå det for væsenerne så væsentlige endelige mål.