Borgerne skal ikke tro de står alene med deres avasion mod Vejle Kommune. Jeg har ved fremmøde fulgt de fleste byrådsmøder de seneste par år. Og ved næsten alle møder har op til flere delegationer mødt frem fra kommunens lokalsamfund og beklaget sig over den skade som kommunen volder overalt i kommunen. Så borgerne skal vide de ikke står alene. Men mange i kommunen er utilfredse med byrådet og forvaltningen. En af Byrådets og Forvaltningens specialiteter er som vi ser her netop ødelæggelse af enestående naturområder. Med henblik på at skovle penge i kommunekassen der kan anvendes til aflønning af byråderne og de evigt pengetørstige personale i forvaltningen.