Størrelsen af den danske dommerstand

Størrelsen af den danske dommerstand   Af Karsten Holt Larsen   – (baseret på data fra telefoninterview med Domstolsstyrelsen – 8. januar 2002)   Antal dommere i alt: 339 – inklusive Danmark, Færøerne og Grønland (dommerstanden bevæger sig frit...

Domstolenes politisering

Domstolenes politisering   Af Karsten Holt Larsen, 27. februar 2002   Domstolene har ikke manglet fantasi, når sagerne om massevoldtægt har skullet fremstilles til fordel for voldsforbryderne på bekostning af voldsofrene og den almindelige retsfølelse i...