Størrelsen af den danske dommerstand

 

Af Karsten Holt Larsen

 

– (baseret på data fra telefoninterview med Domstolsstyrelsen – 8. januar 2002)

 

Antal dommere i alt: 339 – inklusive Danmark, Færøerne og Grønland (dommerstanden bevæger sig frit rundt mellem Danmark, Færøerne og Grønland) + 27 konstituerede dommere ved landsretterne + lægdommere.

 

(Som det ses har dommerstanden som en meget lille del af befolkningen jf. den øvrige debat tiltaget sig en meget stor magt.)

 

Karsten Holt Larsen – Størrelsen af den danske dommerstand – Massevoldtægt.dk – 8. januar 2002