Set på nettet

www.massevoldtaegt.dk

 

Problemet med etnisk betingede massevoldtægter er langt større end det normalt kommer frem i medierne. Det er den klare slutning man må drage efter at have læstpå Karsten Holt Larsens hjemmeside massevoldtaegt.dk, der samler alle væsentlige tråde om dette uhyggelige fænomen, som overalt i Vesten er eksploderet de seneste år i takt med masseindvandringen.

 

Hjemmesiden rummer en stor mængde uddrag af artikler samt links til danske og udenlandske sider om problemet. Ud fra dansk statistik kommer Holt Larsen (der er stud. scient. adm.) frem til, at 1767 danske kvinder pr. 1/1 2001 har været udsat for massevoldtægt – der så vist ikke er et gammelkendt fænomen hos os, som det uden grundlag i kilderne frækt er blevet hævdet.

 

Men de fuldbyrdede, dokumenterede massevoldtægter er kun toppen af isbjerget. Hundredvis af sagesløse danske kvinder og børn bliver dagligt mishandlet af kriminelle bander, men kun få af sagerne kommer til offentlighedens kendskab, for ofrene terroriseres til tavshed med modbydelige metoder. ”Grusomhederne er ganske enkelt så forfærdelige, at det kan være vanskeligt at forholde sig til dem, endsige tro på, at det virkelig finder sted her i Danmark”, skriver Holt Larsen, der med fyldig dokumentation om et utal af konkrete sager viser den såkaldte kulturberigelse fra dens mørkeste side. Ofrene er kvinder og børn, som banderne ganske enkelt indfanger på åben gade.

 

Offeret får fx stukket en tang i munden og valget mellem at få knust sine tænder med tangen eller holde sin kæft. Eller hun bliver spærret inde i en lejlighed og udsat for tortur og misbrugt i dagevis, til hun er terroriseret til tavshed. Misbruget kan også finde sted i en skov, hvor hun er blevet slæbt ud, og truslerne rettes mod forældre og søskende, hvis hun sladrer.

 

TV2 udsendte 10. september 2001 et chokerende program om massevoldtægterne. Heri hed det: ”Hvor mange voldtægter der ikke anmeldes er der ingen tal på. Men det kan konstateres at der begås mange voldtægter som ikke optræder i nogen statistikker.” En muhamedaner, Hussam Dabbas, blev interviewet. Han forklarede, at danske piger er man kun sammen med inden man bliver gift. Så finder man en pige fra egne rækker. ”En pige der ikke er beskidt”.

 

Desuden fortæller hjemmesidens klip fra avisartikler om piger, der føler sig til grin og ydmyget over den milde dom deres voldtægtsmænd får, og om familier der må flytte til en anden landsdel med en psykisk knust datter. Danskere som flygtninge i eget land under muhamedanernes huseren… Den offentlige mening i dagens Danmark er faktisk så betændt, at det ikke var uden grund, at en voldtaget pige og hendes familie kom med følgende råd til andre ofre: ”Tænk jer om to gange, hvis I påtænker at anmelde en voldtægt. Det er offeret der kommer på anklagebænken.” Det er ganske rigtigt danske kvinders frigjorthed, der igen og igen er under angreb – ikke muhamedanernes rituelle voldtægt af de vantros forhadte civilisation. Der er eksempler på, at ofre har begået selvmord efter kampagner i medierne, hvor journalister og jurister er gået sammen i en hetz mod offeret og en forherligelse af de stakkels voldsforbrydere.

 

Blandt de mange værdifulde afsnit på massevoldtaegt.dk kan nævnes tekster om voldsforbrydernes kvindesyn, om deres forsvarsadvokater, om domstolene, om vold i skolen, bandekriminalitet og om befolkningens holdning. Massevoldtægt som kulturelt fænomen og massevoldtægt som politisk kampmiddel er nye emner på siden, som hele tiden forøges.

 

Det er et imponerende og fortjenstfuldt pionerarbejde, Karsten Holt Larsen har kastet sig ud i. Han tør hvor medierne tier – eller i hvert fald hvor de viger tilbage fra de nødvendige konklusioner og fra de kritiske spørgsmål til det materiale, som de selvfølgelig har adgang til i mindst lige så vidt omfang som webredaktøren på massevoldtaegt.dk. Hvilket blot sætter de herskende opinionsdanneres svigt mht. at udpege den eneste faktor bag massevoldtægterne, nemlig muhamedanernes ”kultur”, i et endnu mere grelt lys.

P.N.B.

 

Billedtekst fra artiklen:

Nyrup tabte valgkampen, fordi han forsøgte at lægge låg på udlændingedebatten.

 

P.N.B. – Set på nettet www.massevoldtaegt.dk – DANSKEREN – NR. 1 – FEBRUAR 2002 – Side 14