Jeg må da nok sige jeg modtog en ordentlige røffel for, på mødet vedrørende Grejsdalens fremtid (Tirsdag den 29 maj 2012, Forsamlingslokalet i Guldkrogen i Vejle), at løfte debatten op i et mere generelt perspektiv: der af andre ting indeholdt en bredside til teknisk forvaltning i Vejle Kommune. Selv om min kritik var ydres afdæmpet i forholdt til hvad jeg ellers har hørt fra forskellig side og således ikke indeholdt personangreb – og heller ikke gen gav nogen af de ætsende rygter om teknisk direktør. Så må jeg nok sige at det udtalte fik formand for teknik udvalg Peder Hummelmose (V, Vejle Byråd) ud af busken.
Jeg skulle ikke komme her og angribe forvaltningen. Et af mine angrebspunkter var chikanen af det lokale erhvervsliv. Med følgende tab af arbejdspladser i kommunen. Den kritik blev taget ilde op. Naturligvis grundede jeg efterfølgende over min kritik. Var den rimelig? Havde jeg ydet retfærdighed? Min tvivl blev snart dæmpet igen. Det første og bedste “Vejle Amts Folkeblad” jeg fik fat på indeholdt en lignende kritik af kommunen fra to af LAs topfolk her i området – så jeg er altså ikke alene om at se de her ting. Og jeg er åbenbart heller ikke længere den eneste der tør sige fra.
Senere på dagen opsøgte jeg et mindre firma for at få udført service. Men firmaet kunne i dag ikke længere udføre servicen på grund af hvad jeg vil kalde en latterlig – grænsende til det utålelige, beslutning fra Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune. Bare i det ene firma var der af den grund nu en mand mindre. Den mand der kunne have hjulpet mig. Den oplysning fik mig til at fortælle den selvstændige om mine oplevelser fra dagen før.
Den selvstændige siger: “Nå så Peder Hummelmose blev sur?! Ja´ sandheden er ilde hørt!. Jeg kan godt fortælle dig at der er mange der er trætte af teknisk forvaltning. Over hele landet; i hele Danmark: er Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune kendte for at være særdeles vanskelige at have med at gøre. Der er mange der har flyttet deres firma til andre kommuner på grund af teknisk forvaltning. Der er rigtig mange der er trætte af den forvaltning der.”
Det var så bare mine oplevelser alene den dag. Men i lang tid bagud har jeg ikke hørt noget som helst godt om Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune fra nogen som helst selvstændig i Vejle Kommune. Alligevel kunne jeg på mødet for Grejsdalens fremtid slutte min tale med fortrøstning, Jeg har nemlig erfaret at ved det kommende kommunalvalg, stiller flere partier op som ønsker at se tingende ud fra borgernes synsvinkel frem for fra forvaltningens. Men også det fandt Peder Hummelmose helt latterligt. For næste kommunalvalg er jo først om “halvandet år” som han udtrykte det.
I den mellemliggende periode vil forvaltningen efter alt at dømme passe godt på det nuværende byråd med lækre middage og rigelige vederlag. Og formodentlig håbe på genvalg.
Med venlige hilsner
Karsten Holt Larsen