Så vild er censuren på Facebook. Merkel og ledelsen i Facebook samarbejder om at skærpe censuren.