(Læserbrev)
Jeg har netop overværet det hidtil værste politiske møde jeg nogensinde har været vildene til. Det drejer sig om regionsmødet i region Syddanmark mandag den 23 februar 2015 – Kl. 15.00 og frem. Her blev ikke sagt et eneste fornuftigt ord fra de fremmødte politikere fra de landsdækkende partier. Tvær i mod. Ævl og kævl i en eneste forsuret grød af grå fnidder og fnadder.
Jo for resten: LA´s Marianne Mørk Mathiesen foreslog at de kolossale summer der ofres på luxuiøse studieture til politikerne spares væk. Der skal nok en psykiater til at forklare den ætsende vrede og had hun herved udløste fra de øvrige fremmødte politikere i de landsdækkende partier. Politikerne ligefrem råbte og buede af hende. Så der er ikke noget at sige til at gamle og syge må leve af sur vakuumparket gammelt mad. Med sådanne udgifter til luksusrejser til politikerne bliver der ikke råd til andet for de gamle mennesker.
Der var ikke et øje tør da politikerne var færdig med at tilsvine Marianne Mørk Mathiesen for sit forslag. Rørstrømsk og grebet af stemningen tog Holger Gorm Petersen, tidligere DF, ordet med en sidste tårevædet tilsværtning af forslaget om besparelser på de luxuiøse rejser. Holger Gorm Petersen er nok den eneste politiker, eller i hvert fald en af meget få, der har forladt et landsdækkende parti for derved at få mulighed for at kunne skade almindelige mennesker endnu mere end der ellers er gode muligheder for som medlem af et landsdækkende parti. Situationen var helt grotesk og fuldstændig latterlig.
Efterfølgende var der forskelligartede tosseforslag fra venstreorienteret hold. Forskellige udenrigspolitiske forslag der ikke havde en skid med velbefindet hos befolkningen i Region Syddanmark at gøre. Men det blev der altså brugt lang tid på. Og ganske givet for at forslagsstillerne ikke skulle skabe sig for meget satte Carl Holst stabe af admininistrative medarbejdet i region Syddanmark til at efterforske hensigtsmæssigheden i den venstreorienterede tossesnak.
Der er der ganske givet også frigjort medarbejder til den slags. Da spørgetiden til regionsrådsmøderne foregår mere og mere afstumpet. Med beskidte svar til borgerne. Og derfor hurtigt er overstået.
Jeg selv stillede i spørgetiden forslag om at vi skal have opstillet et kunstværk der skal mindes de danske ofre for terrorisme. Det måtte regionsrådet slet ikke have en mening om oplyste Carl Holst. Til gengæld blev der ødslet tid og penge på EL´s ønske om at inddrage Region Syddanmark i Israel – Palæstina konflikten.
Politikerne tror at det de folk der med fingerende peger på politikerne der er skyld i politikerleden. Det er det ikke. Det er politikerne selv der er skyld i politikerleden. Hvad er det i den forbindelse politikerne fra de landsdækkende partier ikke forstår ?
De øvrige regionrådsmedlemers ætsende had til LA´s Marianne Mørk Mathiesen gik bl.a. ud på at hun med sin avation mod politikernes luxusiøse rejselyst bidrog til den stigende politikerlede. Enhver iagttager af mødet vil kunne forvisse sig om at det var mødet i sin helhed og de tilstedeværende politikere der i samlet flok der selv bidrog til politikerleden.
Den der mener at ovenstående er for hård en kritik kan jo bare selv gennemse mødet på de videoer der er lagt på nettet fra mødet.
Døm gerne selv.

Karsten Holt Larsen
Karsten Holt Larsen
Haraldsgade 13 – 2 tv
7100 Vejle
Denmark