Af Karsten Holt Larsen, 23. november 2001

 

Et massivt befolkningsflertal har længe ønsket stramninger i retspolitikken. Tilsyneladende er Folketinget nu kommet i overensstemmelse med befolkningens ønsker på dette punkt. Der er således opstået et pusterum i arbejdet med forbedring af retssikkerheden. Et pusterum der skal udnyttes med stor omtanke. En af de fortsat væsentlige opgaver er yderligere fremskaffelse af datagrundlag til belysning af de eksisterende retsforhold i Danmark. En anden central opgave bliver at belyse retstilstanden i vore nabolande. Eksempelvis i Norge og Sverige.

 

I Danmark har vi været heldige – en del af den danske medieverden har modsat sig regeringens ønsker og hjulpet med at få tingene frem i lyset. Det er eksempelvis ikke sket i Sverige. Svenskerne har derfor brug for hjælp til belysning af forholdene. I Sverige er det nu ganske normalt, at piger og børn overfaldes af bander, gene i skoler og på gymnasier. Men problemets omfang og karakter forties i de svenske medier. Som danske kan vi imidlertid bidrage til belysning af forholdene i Norge og Sverige – her venter en væsentlig opgave på os.

 

Som mennesker må vi hjælpe hinanden. Uanset om voldsofrene er norske, svenske eller danske.

 

Karsten Holt Larsen – Øget retssikkerhed for alle – Massevoldtægt.dk – 23. november 2001