Anbefalet video.

Denne video om nationalistisk tænkning i samfundsøkonomi, husholdninger og hos individer indeholder så stærke data at det ikke er til at komme uden om.

Eksempler:

– Det er sandt at 1 procent af befolkning er blevet ekstremt rige i forhold til den øvrige del af befolkningen. Men ikke ved at gøre andre fattigere. Og vigtigst: Det har ikke skadet mobiliteten mellem klasserne.

– 1 procent af befolkningen i USA betaler 60 procent af alle skatter og afgifter.

– Mange husholdninger er kommet til at fremstå som fattige. Men det skyldes at en usund samfundform har fremelsket en klasse af ekstrem fattige enlige mødre.

– Der importeres fattige immigranter. Der er så fattige at de fra dag 1 er berettigede til almisser fra værts-samfundet. Finnaseret ved skatte opkrævning i den europæiske del af befolkningen.