Mette Frederiksen og den vestlige verden er blevet knippet så hårdt i røven af Corona statikken

Coronavirus: Falsk statisk billede fra Sundhedsstyrelsen skal fastholde løgnagtigt billede i medierne

Karsen Holt Larsen, 19 april 2020

Selv om mere ædruelig statistik fra USA antyder en dødsrate på omkring 0.1 procent så italesætter Sundhedsstyrelsen forsat coronavirus som en sygdom med en dødsrate på 4,6 procent. Hvilket gengives ukritisk i medierne.

Helt ned til 0,1 procent – altså en ud af 1000 – så lav er dødsraten for coronavirus. Det viser uafhængige analyser fra USA. Mens Sundhedstyrelsen belægger sine ord på en måde der antyder en dødsrate på 4,6 procent.

Hvad skyldes forskellene i tallene?

Det skyldes at den kommunistiske ledede sundhedsstyrelse og medierne kører deres egen dagsorden: Hvis formål er at skabe rædsel i befolkningen som får folk til at afgive magt til eliten.

•                    Det lave tal formodes at være tallet for dødsraten i forhold til antal smittede.

•                    Det høje tal: Blandt dem der er smittede, er der en vis del der bliver så syge at de kræver behandling. Og det er i denne gruppe hvor dødsraten er omkring 4,6 procent.

Et helt bevist bedrag og kortslutning af den vestlige verden

Der er ingen tvivl om at der er ledelse og strategi bag den Corona hysteri der er skabt i den vestlige verden. Og hvem står så bag: det vil naturligt være interessant at se på hvem der tjener på krisen og hvem der ejer de meder er har pisket stemningen op. Også alternative medier og influensers har deltaget: og her vil det være naturligt at se på hvile efterretningstjenester de muligvis har tilknytning til.

Dette vil hurtig ses pile der peger på en lille tæt gruppe af personer omkring verdens største globale IT-selskaber. Folk der alle har erklæret sig for folkemord mod hvide mennesker. Og så også har tæt tilknytning til de globale pædofile netværk der kontrolleres af den israelske efterretningstjeneste.

Desuden er der gennem mange år via den amerikanske centralbank (Federal Reserve System) foregået en økonomisk udplyndring af USA. Noget der gennem de seneste måneder har accelereret til det ekstreme. Og derfor kommer Corona virakken ( – krisen – ) til at udgøre et bekvemt røgslør i form  af en såkaldt pandemi personkredsen bag svært tilpas.

Det er således den helt samme personkreds der ejer medierne, bankerne og dermed gennem den israelske efterretningstjeneste øver stor indflydelse på de alternative medier: som er den samme personkreds der også tage stort set hele fortjenesten på Corona krisen.

  • Jeg tror faktisk at det på nuværende tidspunkt er gået op for politikerne at de er blevet snydt og bedraget af medierne og efterretningstjenesterne. Men at de af frygt for befolkningens reaktion ikke tør indrømme det og bare åbne hele samfundet med det samme.

Hvor stiller de tal så politikerne?

Det nærmeste billede jeg lige kan komme i tanke om er den svækkelse som Japans sejr pådrog Zarstyret i Rusland i 1905.

Og i det lys er det jo også interessant at det i dag er kommunister der sidder på alle centrale poster i den vestlige verdens sundhedsstyrelser i de forskellige lande og hos FN. Som WHO og den danske sundhedsstyrelse. Ligesom det i tiden op til 1905 var kommunister fra de globale banker der finansierede den japanske oprustning der muliggjorde nederlaget for Rusland og dermed blødgjorde det eksisterede politiske system til fordel for den følgende kommunistiske revolution.

Sundhedskrisen vil svække politikerne

Det stiller ikke politikerne i Danmark og den øvrige vestlige verden særlig godt. Når folk vågner op og ser at de er blevet spæret inde i deres eget hjem i månedsvis og fået deres økonomi knust fuldstændig uden grund. Og at mange millioner af mennesker har fået smadret deres virksomheder og personlige økonomi fuldstændig uden grund. Så vil der opstå en virkelig og reel vrede i befolkningen.

Altså vil den nuværende situation i Europa og USA uundgåeligt føre til en betydelig svækkelse af den politiske stabilitet.

Hvilkedet er også stærke kræfter der har store interesser i – nemlig de interesser i medierne og efterretningstjenesterne der har fremkaldt det falske billede af coronavirus.

Den økonomiske og politiske elite tager hele fortjenesten – og ingen af ulemperne

Formålet med dette skræmmebillede er at fastholde befolkningen i Danmark, Europa og USA i en position hvor eliten kan gennemtrumfe sin dagsorden. Der f.eks. er at knuse middelklassen i den vestlige verden – og også gerne globalt, at udsætte befolkningen for giftige tvungne vacciner, samt at gennemtrumfe masseovervågning via 5G – der nu også kan installeres uden masseprotester – fordi folk ikke kan stime sammen og protestere.

Den politiske elites løgn og overgreb vækker millioner af mennesker

Politikerens voldsomme overgreb mod befolkningerne har imidlertid vækket millioner af mennesker til det faktum at den politiske elite i Danmark og den vestlige verden ikke er hvad den giver sig ud for at være.

Debatten er dog ved helt at forplumre grundet den omfattende løgn og i hele forløbet tiltagende løgn fra Sundhedsstyrelsen og dens kommunistiske ledelse. Der nu helt er ved at kuldsejle debatten og politikerens og myndighedernes troværdighed i befolkningen.

I stedet for en lægelig og medicins trussel tager udviklingen stadig mere retning af en militant mediebasseret angreb der har til formål at knuse og ødelægge middelklassen: især i den vestlige verden men også globalt.

Omfattende svindel med hjælp fra medierne

Her i Danmark var det helt frem til Statsminister Mette Frederiksens første tale (Onsdag den 11 marts) ikke til at få en fod til jorden vedrørende om coronavirus var farlig. Alle eksperter i formelle positioner i WHO, Sundhedsstyrelsen og øvrige offentlige myndigheder i Danmark nægtede at den skulle være farlig. Og flere anbefalede varmt at tage på rejser til inficerede zoner.

Efter statsministerens første tale om nedlukningen af Danmark her debatten til gængæld være hel i den anden grøft. Og det har for ædruelige stemmer i debatten ikke være til at få en fod til jorden over den dødsangst som medierne har fremkaldte i befolkningen.

Hvordan kunne debatten sådan løbe af sporet ?

Mit bedste bud er at medierne helt bevist har saboteret debatten. Med henblik på at kortslutte den offentlige meningsdannelse vedrørende coronavirus.

Det har nemlig vist sig at i alle alternative analyser at virussens virkninger er det de samme personer der igen og igen drager store fordele af at beslutninger bliver taget i blinde over frygt for virussen. Det drejer sig om globalister i ejerkredsen omkring de globale IT-selskaber, de internationale storbanker og den globale medicinalindustri. Det er de samme personer og deres forretningsforbinder der ejer stort set alle medier i den vestlige verden.

Ved at opretholde en frimodig og bekymringsløs tone i debatten; – og så pludselig fra det ene minut til det næste at svinge debatten over en rædselsfremkaldende tone i medierne kunne disse stærke kræfter få en enorm indflydelse på den politiske dagsorden i hele den vestlige verden. Og i Danmark.

Ved at slynge sådan rund med tonen og dagsordenen i medierne kunne befolkningerne bringes ud et amok løb uden fornuftig retning – som bissende kvæg -. Herefter har eliten nemt kunne installere sin dagsorden – i samfundet og i individets bevidsthed – og introducere ideer om tvangsvaccinationer og andre givtige tiltag betalt af alle andre end den politiske og økonomiske elite selv.

Ødelæggelsen af middelklassen

Det har altid været et stort ønske hos den globale elite – af bankfolk – at ødelægge, udrydde og dræbe den hvide middelklasse i Europa og USA.

Under og efter den russiske revolution dræbte eliten af bankfolk op mod 220.000.000 millioner hvide mennesker i Rusland – i en racebegrundet udryddelseskrig mod hvide mennesker. I årene efter anden verdenskrig dræbte den internationale globale elite omkring 30.000.000 millioner mennesker i Tyskland og Østeuropa

Med den nuværende falsk flag kampagne i medierne og blandt medløbere i den politiske elite og implantater af kommunistiske propagandister i sundhedsmyndighederne er det første gang eliten har været stærk nok til at gennemføre et totalangreb på nationalstaternes middelklasser på globalt plan. Det er hvad vi ser nu.

Befolkningernes modangreb

Det er ikke nemt at sige om eliten får succes med sine nuværende forbrydelser mod Europa og USA. Eliten har dog alt for stærke kort på hånden. Og har allerede opnået store resultater i denne krise som eliten selv har fremkaldt.

Lige nu er vi dog midt i en proces hvor eliten møder en hastig og stærk stigende modstand fra befolkningerne. På bagrund af at det hurtigt er ved at gå op for befolkningerne hvad det er der er ved at ske. Eliten er tilsyneladende ikke i stand til at operere uden at i hvert fald nogen af dem må træde frem med ansigt. Hvilke sætter disse væsner – og for nuværende: Bill Gates i skudlinjen for befolkningens vrede og opmærksomhed.

Eliten har lige nu overtaget

Udviklingen er nu drevet så vidt at selve – sundhedskrisen; – i det omfang den overhovedet er reelle og eksisterede – efterhånden kun er en lille del af den samlede krise. I USA har politikerne således travlt med at destruere fødevare – som der ellers er hård mangel på blandt almindelige mennesker i USA. Ligesom det omfattende økonomiske krise som den amerikanske centralbanks ejerkreds har skabt i alvorlig og traumatiserende grad privatiseres ned omkring den enkelte amerikaner med arbejdsløshed, sult og hjemløshed: og heraf følgende traumatisering.

Det er interessant fordi – traumatisering – på baggrund af sult, hungersnød og frygt er et af de våben som eliten anvender mod befolkningerne. Det så vi tydeligt i Ukraine under den russiske revolution. Og i dag er det også de samme vampyriske blodlinjer der står bag det vi udsættes for. Det er netop det som stadig flere mennesker nu bider mærke i.

Så hvis vi ved hvad der foregik under den russiske revolution – så ved vi også hvad vi nu har i vente hvis ikke vi få bekæmpet eliten.

Noter:

Du kan finde de forskellige udsendelser på internettet.

————————–

Kritisk statistik om coronavirus ?

Tucker: What is the actual death rate of COVID-19?

————————–

Locked Down: COVID-19, Manufacturing Consent, April 16th, 2020, Mimir’s Council

————————–

Corona Grab: Who Benefits?, Apr 23, 2020, redice.tv

————————–

No-Go Zone: French Migrant Areas Explode Into Violence, Lockdown “Frustrations”, redice.tv Apr 22, 2020

————————–

ekstrabladet.dk, Søndag d. 19. apr. 2020 – kl. 20:42 283, Dagmar raser over testmetode: Både forkert og farlig. I denne artikel fortælles det at test på en meget lemfældig og utryk måde udføres at frivillige.

————————–

Stanford professor claims coronavirus death rate ‘likely orders of magnitude lower’ than first thought

————————–

I 2018 døde 29 børn i dansk epidemi: Intet blev lukket ned SØREN KJELLBERG ISHØY, bt.dk 22 april 2020

————————–

Nu sker det som flere havde regnet med: Nemlig at folk der er kritiske overfor politikerne og medierne begynder at dø, jf.:

Bt.dk 23 april 2020 Mand udtalte, at covid-19 var en politisk plan: Nu er han død PATRICIA HVIDT

————————–

Fødevaremanglen i USA er 100 procent kunstig. Politikerne i USA har givet ordre til destruktion af store mængder fødevare

Mens priserne stiger og udbuddet falder fremkalder politikerne nu kunstig mangel på fødevare – ved at gennemføre massive bølger at destruktioner af forskellige fødevare ude i producentledet:

22 Apr 2020, ALERT!!!FOOD SHORTAGE 2020!!!, ZOMBIE FARMER

————————–

Bankerne skal I hvert fald have og have og have

Blå profiler tordner mod ministers kritik af Danske Bank: »Fuldstændig forfejlet, plat og populistisk«

————————–

Så omfattende er den statistiske svindel og alt hvad folk selv kan gøre må de ikke. Hvem er personerne i eliten og sundhedsvæsnet der spinder guld på det her

Coronavirus Lockdown Hysteria: How Did We Get Here?, Apr 21, 2020, redice.tv

————————–

Studie fra USA viser at Corona på ingen måde er mere dødelig end almindelig influenza. Alt andet er løgn og bedrag fra medierne og politikerne

Mellem 40 og 80 gange så mange er smuttede som det først ser ud til. Det betyder at sygdommen slet ikke er så dødelig som medierne og politikerne forsøger at bilde befolkningen ind.

Og for sminke statikken for coronavirus til politikerens fordel skal folk der dør af sult under indespærringen i eget hjem nu også tælles med i statistikken som døde af coronavirus.

Truth Hertz: The End of Their Endgame (4-21-20) – Renegade Broadcasting

————————–

De har stadig kommet ind over grænsen i hele nedluknings tiden. Uden kontrol eller test har de haft rig mulighed for at smitte familie og venner! Jf.

SAMFUND  22. apr. 2020 – 19.22, Indvandrere med coronavirus fylder hospital: Nu kræver overlæger klar besked, SØREN KJELLBERG ISHØY

————————–

David Icke – Sandheden bag coronavirus-pandemien: covid-19 militær- og politi undtagettilstand & den økonomiske krise

David slutter sig til os i dag for at tale om CORONAVIRUS PANDEMIC, den verdensomspændende COVID-19 LOCKDOWN, det truer den globale økonomi & hvorfor CORONAVIRUS tager et slag på lande som Kina, Italien og Spanien

DAVID ICKE – THE TRUTH BEHIND THE CORONAVIRUS PANDEMIC: COVID-19 LOCKDOWN & THE ECONOMIC CRASH, Premiered on 18 Mar 2020

————————–

Ron Paul: The Coronavirus Hoax

————————–

Blitz: You’re Not Allowed to Question the Holocoughs (3-26-20)

Kyle taler om den skræmmende COVID-19 (!), Og hvordan den fremrykker verden … ja, faktisk er det bare ZOG-regeringer og jødiske medier, der ødelægger folks liv.

————————–

Eliten i den vestlige verden er virkelig onde individer.

Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte følgevirkninger deraf som opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det værste med alle onde midler. For dem er samfundet og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.

————————–

Fødevaremanglen i USA er 100 procent kunstig. Politikerne i USA har givet ordre til destruktion af store mængder fødevare

Business-update: Kødmangel truer USA – kan løbe tør om to uger, Fredag 24.04.2020, berlingske.dk

Jf

ALERT!!!FOOD SHORTAGE 2020!!!, 22 Apr 2020, ZOMBIE FARMER

————————–

Jeg forstår udmærket hvis pigen går i en retssag. Vi kommer til at se stribevis af retssager når folk finder ud af hvordan de er blevet snydt og bedraget af sundhedsmyndighederne, politikerne og WHO.

16-årige Liva: – Vil hellere bo på en mark end hos mine forældre, Torsdag d. 23. apr. 2020 – kl. 22:55, ekstrabladet.dk

————————–

Et flertal af den amerikanske befolkning frygter at miste deres borgerlige rettigheder til Coronavirus

Food, Famine & Cerveza-Faux FEARS, The Prepared Mind, First published at 15:31 UTC on April 23rd, 2020.

————————–

Nu sker det som flere havde regnet med: Nemlig at folk der er kritiske overfor politikerne og medierne begynder at dø

UDLAND  23. apr. 2020 – 6.39

Mand udtalte, at covid-19 var en politisk plan: Nu er han død

PATRICIA HVIDT, bt.dk

————————–

Så omfattende er den statistiske svindel og alt hvad folk selv kan gøre må de ikke. Hvem er personerne i eliten og sundhedsvæsnet der spinder guld på det her

Coronavirus Lockdown Hysteria: How Did We Get Here?, Apr 21, 2020, redice.tv

————————–

Ny måling: Tilliden til regeringens håndtering af corona smuldrer, 180grader.dk Claes Kirkeby Theilgaard

————————–

For at pumpe Dødstallet op skal folk der dør af sult i deres hjem som følge af nedlukningen tælles med i statistikken over folk der er døde at coronavirus

Truth Hertz: Living in the Land of BS (4-20-20) – Renegade Broadcasting

————————–

Tucker: Some lockdown lawmakers want to stamp out dissent

————————–

Total kollaps i de officielle statistikker

No-Go Zone: “You Clap For Me Now”, Apr 15, 2020, redice.tv

————————–

Der samler sig lige nu en massiv folkelig vrede mod Bill Gates

Folk ønsker nemlig ikke at blive tvangsvaccineret med giftige vacciner

Truth Hertz: The Moshiach’s New World Order (4-13-20) renegadebroadcasting.com

————————–

Påske i karantæne og låst ned, med Jason Köhne – FF Ep71

Henrik er stærkt kritisk overfor de officielle statistikker om virusen.

Henrik får selskab med co-vært Jason Köhne AKA No White Guilt for at dække de seneste nyheder om Coronavirus og mere, da vi er i karantæne denne påske.

Easter Quarantined & Locked Down, With Jason Köhne – FF Ep71, Apr 11, 2020, redice.tv

————————–

Voldsom svindel med dødstal omkring coronavirus

Solar Storm: Won’t Get Fooled Again? (4-5-20)

Kyle gør sig mange frie tanker om den rette sammenhæng

Kyle taler om, hvordan verdens overherrer lyver for os i en massiv magtfanger, tager et opkald fra Julie, binder i Jeffrey Epstein og taler om militærets engagement.

Solar Storm: Won’t Get Fooled Again? (4-5-20), renegadebroadcasting.com

————————–

No-Go Zone: Covid Take Over, Globalism Strengthened, Apr 8, 2020, redice.tv

————————–

Den »hyggelige katastrofe« har sendt eliten i sommerhus – og regningen til arbejderne, berlingske.dk Torsdag d. 09. april 2020, kl. 20.00  Carolina Kamil

————————–

Danmark innfører sensur – slår til mot ytringsfriheten

Av Redaksjonen – 7. april 2020, frihetskamp.net

————————–

Medicinsk censur om coronavirus

Myndighederne har stort set fjernet al alternativ og uafhænig information om croronavirus fra Google, YouTube og Facebook. Sådan at der kun optræder resultater fra medierne selv, regeringerne, FN og WHO i søgeresultaterne.

Flere kilder er endda sorteret fuldkomment fra i søgeresultaterne i Google.

De organisationer du nu modtager informationer fra hos google og Facebook er så de samme organisationer som er skyld i at virussen er blevet spredt ud over hele verdenen og at mange er døde. Altså de sidste organisationer du bør stole på: regeringerne, medierne, FN og WHO.

————————————————————————–

Medicinsk undtagelsestilstand på Google

Alle søgeresultater om Coronavirus – COVID-19, der ikke er fra de officielle medier og regeringer, FN eller WHO er nu sorteret fra i Google. Google har nu vist sidt sande ansigt som det våbensystem det er. Dermed kan du i Google kun finde informationer fra de organisationer og regeringer der helt bevist – og under stor løgn og bedrag – har spredt virussen i Europa og USA.

————————————————————————–

To spor i fortællingen om coronavirusen

Karsen Holt Larsen, 12 marts 2020

Op til uge tid går det mere og mere op for mig at der er to spor i fortællingen om coronavirusen. To forskellige fortællinger.

De officielle medier og de alternative medier

Den ene fortælling promoveres af de officielle medier. Som de statsdrevne medier her i Danmark.

Det andet spor fortælles af de alternative medier. Og basere sig på data der tilsyneladende genereres af almindelige folk der er vidner til hvad der sker ude i de værst inficerede zoner.

Pudderdukke fortællingen og de dramatiske billeder

Historien i de officielle medier

De officielle medier fortæller en Pudderdukke fortælling. En sød historie om virussen der kun er en form for influenza. Det er som at Lotte og Anna dukkerne fra DR pludrer sød om virussen og sygdommen. Desuden udskammes de alternative medier som konspiration og rygtesmede.

Historierne i de officielle medier har mange dulmende eksempler der skal bringe folk håb og fortrøstning: Som at sygdommen ikke kan ramme børn. Og at sygdommen ikke kan gøre europæiske mennesker syge. Alt sammen noget der nu har vist sig at være helt igennem løgn og bedrag.

Historierne i de officielle medier viste sig at være forholds ens på tværs af alle officielle medier i Danmark. Og også på tværs af alle officielle medier på tværs af alle medier på internationalt plan.

Så der er i hvert fald et narrativ der som nogen eller – noget – har været stærkt interesserede i at promovere.

Historien fra de alternative medier

Her er historien noget mere dramatisk. der er masser af vidneudsagn og dramatiske billeder optaget førstehånds. Masser af fortællinger om hvad der sker og hvorfor. Det er noget mere spændende for den interesserede.

Historierne i de alternative medier har mange skrækindjagende eksempler. Men de bygger tilsyneladende alle på faktiske of forlæggende data og vidneudsagn fra førstehåndsviden.

Det grundlæggende narrativ hos de alternative medier virker dog til at være forholdsvis ens i alle alternative medier i alle lande.

Det virker dog mere usikker om der ligger planlægning bag narrativet. Det virker snarer som mere naturlige reaktioner fra folk der ser de her billeder og data. Og da datagrundlaget er ens og mennesker er mennesker så kan narrativet vel også ende med at blive ens ?

Perspektivering

Jeg mener imidlertid de seneste uger at have været vidne til to spor af informationer og viden.

Det enes fra de officielle medier ( folkeligt kaldet løgnemedierne eller løgnepressen ) har vist sig at op til denne uge at have været meget virkelighedsfjernt i forhold til den virkelighed vi nu står i.

Det andet spor er de alternative medier. Det billede der her blev stillet op virker meget realistisk i forhold til den situation vi nu står i.

Konklusion

De officielle medier er – også i forbindelse med det her – fulde af løgn.

Det billede der hele tiden er forelagt af de alternative medier viser sig at være mere realistisk i forhold til den situation vi nu står i frem for den historie omkring sygdommen der køre i de alternative medier.

De menensker der har fulgt udviklingen i de alternative meider har siddet inde med en virkelighedsnært datagrundlag som der burde have været lyttet til.

————————–

Stigende folkelig uro overfor folketingspolitikernes overgreb.

Karsten Holt Larsen, den 24 april 2020

Mens kendisser i aviserne og medierne nøje overvåger om almindelige mennesker køber ind til sig selv. Så opholder de selv samme kendte og rige politikere, bankfolk og berømte skuespillere sig i deres private luksussommerhuse og landslotte – med vinkældre proppet med tusindvis af flasker vin og mad til årevis. Herfra hisser kendisserne i medierne politiet og militæret til at holde skærpet øje med almindelige mennesker.

Nu er almindelige mennesker i Italien ved at have fået nok af politikernes løgne. Og oprør og uro er på vej. Noget der nemt kan brede sig til hele Europa og Danmark. Hvor folk også er trætte af politikerens løgne.

————————–

Mandag d. 6. apr. 2020 – kl. 14:55 I må ikke ta’ i sommerhus – det er kun eliten, der må det, ekstrabladet.dk

————————–

Landbrug i USA får nu ordre til at destruktion af landbrugsprodukter. Så folk ikke kan finde mad

DANGER!!!DON’T BE DECEIVED!!, 3 Apr 2020, ZOMBIE FARMER

————————–

Recession Is Coming. Adapt and Overcome, do not bow to authoritarian rule! Coronavirus & Covid-19, 4 Apr 2020, Bjorn Andreas Bull-Hansen

————————–

WHO direktøren er medlem af en international terror organisation og tidligere chef i en KZ lejr. Samtidig: Frygt for racisme forsinker indsats mod coronavirus

redice.tv  Quarantined & Economically Stimulated, With Plaid Army – FF Ep69 Mar 27, 2020

————————–

Økonomien i virussen. Hvor meget tjener de globale storbanker på virusen

Quarantined & Economically Stimulated, With Plaid Army – FF Ep69 redice.tv  Mar 27, 2020

————————–

Stadig flere YouTubeere går ud og filmer og viser hvor løgnagtige medierne er om coronavirus. Der er ingen patienter på hospitalerne og alt er stille og fredeligt

No-Go Zone: Coronahype, Is The Media Lying?  Apr 1, 2020  redice.tv

————————–

Lyver medierne om corona

No-Go Zone: Coronahype, Is The Media Lying? redice.tv  Apr 1, 2020

————————–

Særregler giver nu politikerne og hospitaler ret til at dræbe patienterne

Men i virkeligheden står hospitalerne tomme

Amazing Polly, First published at 05:55 UTC on April 3rd, 2020. REAL WORLD OR SIMULATION

————————–

Truth Hertz: We’re Being Raped of Our Rights! (3-30-20), renegadebroadcasting.com

————————–

Galningene i Dansk Folkeparti koster nu danske menneskeliv

Dansk Folkeparti stemmer for miliarttilskud til meiderne. Den venstreorentereterede kulturelite moter nu også miliarder. Desuden vil DF gennemtinge at volsomme srssurcer skal overføres fra det danske sundhedsvæsen til såkaldte lortelande.

9-årige Mads ødelagt af smerter: ‘Jeg er magtesløs – og vred over, de behandler ham sådan’, DANIEL NØJSEN FALLAH, NADIA GULDBÆK WELCH, SAMFUND  2. apr. 2020 – 7.39 bt.dk

————————–

Mette F. ville slå hårdt ned på COVID-19: Myndigheder manede til ro, Ritzau / Sten Brøgger, 29. mar 2020, kl. 07:01, tv2ostjylland.dk

I artiklen om coronavirus der de magtfulde globale pædofile netværk blevet nævnt. Her har du noget læsestof til vider selvstudie:

Pedrofile netværk kontrollere den vestlige verden

af Karsten Holt Larsen | 29. dec 2019 | holdninger |

– “Herhjemme er Ellemann-Jensen familien med individer som Uffe Ellemann-Jensen, Jakob Ellemann-Jensen og Karen Ellemann en blodlinje der arbejder for folkemord mod hvide mennesker. Og derfor understøttes af de pædofile netværk.” –

Det ser ud til at Israel har opnået kontrol over den vestlige verden ved at afpresse den politiske elite på baggrund af dennes færden i omfattende internationale pædofile netværk.

Der består af højtstående politikere, bankfolk, industrifolk. adel og kongelige familier.

Undersøgelse i børns forsvinden og overgreb på børn afbrydes når undersøgelserne kommer tæt på de magtfulde individer.

Jeffrey Epstein sagen ser ud til at kunne være en Mossad operation der har til formål at beskytte Donnald Trump.

Jeffrey Epstein sagen er således bare en af mange pædofile ringe. Andre er:

Marc Dutroux ringen fra Belgien

Franklin pedofile ring i USA.

Nexium sex cult

Pizzagate

Disse ringe ville kunne som dele af et endnu større netværk. Der giber ind i hinanden i et globalt net. Men undersøgelserne bliver altid afbrudt. Og dette er ikke nogen tilfældighed.

Israel bruger ganske enkelt sine ambassader til orgier af voldtægt mod små kistene børn. Her bliver berømtheder fra USA og Europa filmede mens de deltager – dette er så materiale til afpresning.

Herhjemme er der grund til at være på vagt overfor ledere af de falske nationalistiske partier – der i virkeligheden er zionister – og er interesserede i at fremme krig og had på baggrund af et intenst had til Danmark.

Og sandsynligvis er disse partier derfor også derfor er Mossad interface. Jeg vil mene især med det faresignal at de også højsynger personer som Winston Churchill – der i den politisk elite tilbedes for sine perverse folkemord og overgreb mod hvide mennesker – især overgreb og drab og iværksættelse af voldtægt mod hvide kvinder og børn. Det drejer sig. f.eks. om Dansk Folkeparti, NB og Stram Kurs.

Busch familien er en af de familier som Mossad skulle have fået kontrol over ved at have billeder af hvordan George H.W. Bush voldtager, tortere og dræber små børn.

Herhjemme er Ellemann-Jensen familien med individer som Uffe Ellemann-Jensen, Jakob Ellemann-Jensen og Karen Ellemann en blodlinje der arbejder for folkemord mod hvide mennesker. Og derfor understøttes af de pædofile netværk.

Årsagen til at du ikke hører om dette i medierne er at ledende mediefolk selv er med i de pågældende netværk – selv modtager børn fra netværkene.

Undersøg selv sagen ved at se udsendelserne i denne playliste fra Danmark Først TV.

Jeffrey Epstein – Mossad control over USA

Whitney Webb’s særdeles interessante analyse

Kyle Hunt har gjort et fantastisk arbejde med at indlæse Whitney Webb’s særdeles interessante analyse af Jeffrey Epstein sagen. Der trækker rødder tilbage til anden verdenskrig hvor CIA indledte sit samarbejde med organiseret kriminalitet i USA. Sexuel overvågning og afpresning sikrede i årene efter krigen de enheder i efterretningstjenesterne der blev beriget med organiseret kriminalitet en enestående og hastig stigende magtbase. En årsag til den hastig stigende magt er at CIA og organiseret kriminalitet med tilknytning til Israel stiller små børn til rådighed for politikere, embedsfolk og kulturpersonligheder. De kan frit benytte sig af børnene – sexuelt eller tortere og dræbe børnene. Alt dette bliver nøje optaget på film og billeder. Der er grundlag for afpresning som magtbase. Allerede først i 1960érne var enhederne urørlige for det politiske system i USA. Der herefter blev overtaget. Lyt selv til den interessante dokumentar og få indblik i hvordan de folk der leder os i virkeligheden er.

Alle afsnit kan findes på Renegade Broadcasting  – ( renegadebroadcasting.com )

Oplæsningen bygger på: ” Hidden in Plain Sight: The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case

Epstein is only the latest incarnation of a much older, more extensive and sophisticated operation that offers a frightening window into how deeply tied the U.S. government is to the modern-day equivalents of organized crime.

by Whitney Webb ( mintpressnews.com  )”

Del 1.:

Blitz: The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case (8-7-19)

Kyle reads the first part of Whitney Webb’s series of articles that puts the Epstein case in much greater context.

Del 2.:

Blitz: Government by Blackmail (8-14-19)

Part II of Whitney Webb’s series includes more discussion of Jeffrey Epstein, Trump’s Mentor and the Dark Secrets of the Reagan Era.

Del 3.:

Blitz: Mega Group, Maxwells and Mossad (8-21-19)

Kyle reads part III of Whitney Webb’s Jeffrey Epstein scandal series. The picture painted by the evidence is not a direct Epstein tie to a single intelligence agency but a web linking key members of the Mega Group, politicians, and officials in both the U.S. and Israel, and an organized-crime network with deep business and intelligence ties in both nations.

Del 4.:

Blitz: From “Spook Air” to the “Lolita Express” (8-28-19)

Kyle reads the last part of Whitney Webb’s expose, which covers The Genesis and Evolution of the Jeffrey Epstein-Bill Clinton Relationship.

Vi er befolkningen mod politikerne

Eliten i den vestlige verden er virkelig onde individer.

Det der er vanskelig at forklare folk at eliten i den vestlige verden – og i Danmark – er virkelig onde mennesker. Eliten er ikke bare psykopater der vil have vores penge; og så er der nogen afledte følgevirkninger deraf som opleves som ondskab. Eliten er virkelig onde individer. Der vil os det værste med alle onde midler. For dem er samfundet og det de gør. Og alt hvad de gør. Bare værktøjer til at gøre os ondt. Være onde mod os. Dræbe os. Og udrydde os.

I artiklen er der blevet trukket paralleller til Rusland og Ukraine under den russiske revolution. Her er et eksempel på hvad der bl.a. skete dengang:

————————–

Holocaustet er ond løgn og propaganda – den russiske revolution er sandhed

Holocaustet er ond løgn og propaganda og en falsk omskrivning af jødernes egne forbrydelser mod russiske mennesker under den russiske revolution. Det jøderne beskylder tyskerne for havde gjort mod jøderne er løgn: og noget som jøderne i virkeligheden selv har gjort mod russerne.

Den russiske revolution i 1917 var en jødisk racekrig mod det russiske folk.

Alle ledende figurer i den – russiske revolution – var jøder. De er opildnede af et had til russere og europæere. Som de ønsker at gøre til væsner af initiativløse, passive hvide negere – som jøderne selv udtrykker det. Ved at udrydde de dygtigste og smukkeste og stærkeste. Og alle de unge og stærkeste i det russiske folk.

Den russiske revolution var således aldrig en økonomisk politisk krig. Men en racekrig planlagt af jøder med det formål at erobre Rusland og udrydde den russiske befolkning og gøre russerne til hvide slaver ved at fysisk udrydde alle de bedste og fremmeste af Ruslands mennesker.

Hvordan opførte jøderne sig under og efter den Russiske revolution ?

Jøderne voldtog, torterede og dræbte i et væk hvide russiske mennesker. Tusinder af arbejdslejre og fangelejre blev oprette med det ene formål at mishandle hvide europæiske mennesker.

Jøderne udførte selv torturen fordi de ikke kunne få russiske mennesker til at behandle hinanden på den måde.

Jøderne bandt deres ofre ud på arme og ben og hældte kogende vand over deres hoveder.

Jøderne arresterede og henrettede børn på 8 år.

Jøderne satte ild i huse og smed levende børn og babyer ind i husene.

Jøderne bandt gravide kristne kvinder til træer og skar maven op og tog barnet ud.

Jøderne skærer huller i russiske menneske og trækker en indvold ud og binder det fast til en snor der fæstnes på et træ. De pisker derefter det russiske menneske til at løbe rundt om træet indtil indvoldene er trukket ud af kroppen og det russiske menneske falder dødt om.

Jøderne binder kønsdelene på et russisk menneske fast til en snor der bindes på et træ. De pisker derefter det russiske menneske til at løbe rundt om træet indtil kønsdelene er trukket ud af kroppen og det russiske menneske falder dødt om.

Jøderne begraver russiske kvinder levende sammen med forrådende lig. Efter en halv time graves den levende kvinde op igen. Alligevel forlanger de jødiske ledere at terroren mod russerne ikke er grusom nok og at terroren skal øges og styrkes.

Jøderne tvinger russiske mennesker til at æde hinanden levende.

Jøderne udrydder og dræber konsekvent alle antisemitter i Rusland. Så russerne er tvunget til i bitter tavshed at bevidne jødernes frygtelige grusomheder mod deres russiske medmennesker.

Det er så sygt og perverteret. Men det er jødens natur. Det siger sig selv at jøderne tænker helt anderledes end os hvide europæiske mennesker.

Hvad er der i vejen med Jøderne ?

Når man sætter sig ind i den russiske revolution og de grusomheder jøderne har begået står det mere og mere klart at jøderne er helt anderledes end os. Og at jøderne ikke er os. At jøderne er noget andet. Og er helt anderledes end os. De ser hvide ud og ligner umiddelbart os og taler som os og har poster i vores samfund som de udtaler sig fra. Men jøderne er ikke os og er ikke som os. De er ikke os og tænker fuldkommen anderledes end os hvide europæiske og russiske mennesker.

Hvordan forklarer man en sådan diabolsk ondskab ?

Nogle mener at den jødiske hjerne er befængt med en virus.

Nogle mener at den jødiske hjerne inficeret af en dæmon.

Nogle mener at jøderne bruger trolddom mod os ( At okkulte og religiøse kræfter er taget i brug ) og jøderne derfor også skal bekæmpes med blandt andet trolddom, shamanisme ( Og – ikke semitiske – religioner ).

Hvordan isolerede jøderne russerne og forhindre at omverden fik kendskab til forbrydelserne og dermed kunne komme Rusland til undsætning ?

Kontrol over kommunikation: Et af de våben jøderne brugte mod det russiske folk var differentiering af kommunikation på internationalt plan. Det blev bl.a. muliggjort af at jøderne kontrollerede medierne i flere lande og derved kunne fastlægge hvilke informationer der slap ud af Rusland og hvorledes informationerne blev formidlet og tolket i enkeltstående lande. Medierne er dermed våbensystemer i jødernes hænder.

Differentiering af kommunikation: Differentiering af kommunikation er et jødisk våben (Bassalt set løgn på et industrielt skala).

Kontrol over rådgivning: Jøderne besad alle centrale poster der sorterede den rådgivning der nåde frem til politikerne og beslutningstagerne i centrale lande. Det blev styrket af at i flere af disse lande havde jøderne også ved hjælp af korruption og afpresning også kontrol med politikerne. Jøder i rådgivende funktioner er jødisk kontrollerede våben. Korrupte politikere er jødiske våben.

Kontrol over militær vurdering og rådgivning: Der var tæt pakket med jødiske rådgivere i det amerikanske militær omkring ledelsen af de styrker der blev sendt Rusland til undsætning. Jøderne sikrede derved en fejlslagen militær kampagne. Og at de amerikanske styrker trak sig hjem med uforrettet sag. Militærstyrker under jødisk kontrol eller indflydelse er jødiske våben.

Fotografi og film er våbensystemer udviklet og udnyttet af jøderne. Og rettet mod os hvide europæiske og russiske mennesker. Fotografi og film er jødiske våbensystemer.

Anvendelsen af bland andet disse våben gav jøderne arbejdsro til at udføre de folkemord og den terror, totur og mishandling de ønskede af russiske mennesker i Rusland. Det er jo modbydeligt at tænke på.

Hvorfor hader jøderne os så ondt og grusomt ?

Hvad er drivkraften for jødernes had og ondskab mod hvide europæiske og russiske mennesker: Nogle mener at jødernes drivkraft mod os er misundelse. Jøderne ser på os og bliver misundelige. Nogle mener at dette er jødernes drivkraft. Misundelse. Der er derfor jøderne ikke bare stopper i ønsker om at besidde og eje det den anden har. Men også vil ødelægge det den anden har. Selv om det ikke er jødens. Den tankegang er fuldamental fremmed for den europæiske og russiske hjerne.

Jøderne har gjort de her ting. Og vi har spørgsmål. Og vi vil have svar.

Det her er sandt. Og ingen skal få mig til at holde kæft med den viden jeg har fundet ud af. Og som kun bliver bekræftet af alle data jeg indhenter.

Jeg vil opfordre alle til at søge viden om jøderne og deres løgn og forbrydelser mod os mennesker i forbindelse med den russiske revolution og anden verdenskrig.

Jøderne har løget os fladt op i vores flade ansigter om de her ting.

Russerne har ikke være det første folkeslag for jøderne. Og har heller ikke været det sidste.

– – – Vi har spørgsmål. Og vi vil have svar. – – –

Russisk ordsprog: – Jøderne beklager sig altid over at folk er efter dem. Men de fortælle aldrig hvorfor. –

Karsten Holt Larsen

Ønsker du at styrke din viden ?

Hør f.eks. denne udsendelse på YouTube:

 EUROPA – The Last Battle [Part 1] – The official channel of the groundbreaking documentary: EUROPA – The Last Battle by filmmaker Tobias Bratt.

Europeans, The Last Battle 1

Hør f.eks. også denne udsendelse på YouTube:

Trotskij-Lenin Jewish Bolshevik Red Terror (+18 )

Og denne udsendelse:

Aleksandr Solzhenitsyn’s “The Jews in the Soviet Union” Pt. 1 v/ Dave Bryson

Så vild bliver den fremtidige censur på YouTube. Indtil nu har man skulle skille sig ud på en negativ måde for at miste sine rettigheder på YT. Men fremover vil det være nok ikke at have meninger og holdninger der ens med de meninger og holdninger der fremsættes af regeringer og i de officielle medier. Alt andet end dette censureres og slættes.YoutTube vil bruge Ai mod folk enhver der på nogen måde modsiger WHO eller medier vedrørende coronavirus MGTOW-Susan Wojcicki is now mass deleting channels that question the WHO and the main stream mediaRed_Pill_On_steroidsFirst published at 23:00 UTC on April 21st, 2020.https://www.bitchute.com/video/LgyNgKDi2aQ/