ARBEJDSMARKEDSPOLITIK – ARBEJDSLØSE HELT TIL GRIN: LEDIGE STILLINGER FORDELES MELLEM EKSISTERENDE OFFENTLIGT ANSATTE
– BEMÆRK, AT I EKSEMPLET ER DET JOBCENTRET SELV, DER GÅR FORAN MED DENNE DISKRIMINERING AF PRIVATANSATTE –
Arbejdsløse helt til grin: ledige stillinger fordeles mellem eksisterende offentligt ansat-te
ARBEJDSNOTAT, 12/7-2011
Her er oplægget til en god historie for driftige journalister eller interesserede politike-re.
Her i vejle kommune slås alle stillinger i kommunen op internt i kommunen. Og kun hvis stillingen ikke kan besættes med det interne personale, slås den op eksternt.
Personligt synes jeg, det er enorm ulækkert at gå frem på den måde.
Veje og opland er f.eks. et meget industritungt område. Der er mange almindelige mennesker, der hver dag arbejder hårdt i industrien. Alligevel har de ikke ret til – på lige vilkår med eksisterende offentligt ansatte – at få del i stillinger i den offentlige sektor.
Hvis f.eks. en kvinde har arbejdet med benhårdt fabriksarbejde på Dan Cake eller Far-re Food i 30 år, så har en skolelærer, der har loppet rundt i Vejle Kommune på den må-de, forgang til en stilling som SFO i Vejle Kommune. – DET ER NOGET SVINERI!
For et par måneder siden tjekkede jeg, at der på jobnet.dk kun var 37 stillinger i hele postnummer 7100 (Vejle). En uge før havde en politiker fortalt mig, at der var 35 ledige stillinger indenfor vejle Kommune – men det er på de lister, der holdes internt.
HVIS staten og regionen arbejder på samme måde som vejle kommune, så ville der hver måned være flere hundrede ekstra stillinger at vælge imellem for de arbejdsløse – HVIS VEL AT MÆRKE STILLINGERNE BLEV SAT FRI FOR ALLE.
Argumentet med at det er normalt at slå stillinger op internt, holder ikke for den of-fentlige sektor – FOR VI ER ALLE MED TIL AT BETALE SKAT TIL DEN OFFENTLIGE SEK-TOR, OG BØR DERFOR OGSÅ HAVE RET TIL STILLINGER DER.
Endnu mere grotesk er det når der i selve jobannoncen, som det f.eks. fremgår af medsendte jobannonce, annonceres efter tidligere offentligt ansatte. Det vil sige, at hvis et jobopslag af uransagelige grunde når forbi de palisader, der skal sikre en jobfordel for eksisterende offentlig ansatte, så skrives det bare ind i annoncen, at ansøgeren skal væ-re tidligere offentlig ansat. Det er jo helt grotesk. Der er netop brug for åbenhed og ud-vikling i den offentlige sektor – ikke det modsatte (BEMÆRK HER AT DET ER JOBCENT-RET SELV, DER GÅR FORAN MED DENNE DISKRIMINERING AF PRIVATANSATTE).
Efter hvad jeg har hørt af rygter, forfordeles stillinger ikke blot blandt de ansatte in-terne i offentlige institutioner. Men også på tværs af kommuner og regioner og statslige institutioner.
– Ikke så sært at mange arbejdsløse føler sig til grin, når de har jobpraktik og løntil-skud i den offentlige sektor. – For besættelsen, af de stillinger de kunne have fået, er på forhånd aftalt besat til anden side – internt blandt de eksisterende offentlige ansatte.
Med venlige hilsner
Karsten Holt Larsen