Der er i forvejen for langt fra menneskenes lokale niveau ved eget hjem og til det politiske niveau. Så det er ikke et mål i sig selv for mig at regionerne nedlægges. Jeg ønsker dog en sammensmeltning mellem den politiske administrative geografi og de oprindelige danske folksetammer. På den måde er region Syddanmark jo en unaturlig politisk størrelse gennemtvungen af København på ordre fra EU. I de kommende år ser jeg en stigende Jysk nationalisme for mig. Flere af de øvrige kolonier har sagt fra overfor Københavns overgreb. Nogle er blevet befriet af stormagterne: f.eks. Island. Andre som Færøerne og Grønland har selv sagt fra. Mens imperiet skrumper stiger regningen til Jylland. Fordi det efterhånden er den eneste koloni der kan og vil betale til København. Det ser vi i Jylland som stadig mere udsultende landområder og lokalsamfund. Og der kommer ikke noget igen. Havde den kreative klasse der fordele pengenen mellem sig i København været værdifuld ville Danmark ikke være i frit fald på den internationalle rangliste over værdens rigeste lande. Men det er vi. Og vi i Jylland hverkan kan eller vil bidrage mere til den udvikling.