Hvordan vil storbankerne udplyndre befolkningerne i USA og Europa – Snart