Jeg mener ikke der er grundlæggene problemer ved vores lokalsamfund. Hvis folk lades i fred af statsmagten og det offentlige ville Danmark hele op. Som det ser ud nu fjernes der enorme ressourcer fra f.eks. lokalsamfund i Jylland. Tænk bare på DR. Alle de penge der suges ud i licens og førers over til København. Selv i en lille by med bare 350 husstande repræsenter dette en kolossal sum der hvert år kunne anvendes til at styrke lokalsamfundet. Men der er hundrede af organisationer som DR der i København finansieres ved at fjerne penge fra Jylland. Også de store detalkæder hvis hovedkvarter ligger i København. Hele overskuddet føres over og deles ud til højtlønnede i København.. Tænk hvis vi købte lokalt ved bønderne og at bønderne så kunne anvende alle pengene til forbedret fødevarekvalitet.
Ødelæggelsen af familielandbruget er en af folketingspolitikernes største forbydelser mod Danmark og det danske folk.
Det klogeste vi kan gøre her i Vejle Kommune er at modarbejde medlemmerne at Vejle Byråd der om nogen skader befolkningen i Vejle Komme og Jylland som helhed.

Karsten Holt, Kandidat for Lokallisten Jylland Først