Grundet de mange tilfælde af dyre-sex bør flygtninge screenes for rabies.