Her vil jeg belyse hvorledes de onde krapylet i Folketinget samarbejder med hinanden og politiet om at få den danske befolkning i fængsel hvis de er imod folketingspolitikerens pædofili og kriminalitet.

På baggrund af en række voldsomme voldsvideoer lagt ud på internettet i maj 2021 rettede jeg henvendelse til VKO-folketingsmedlemmer i Syddanmark. Resultatet blev dog ikke som jeg forventede. Da et af folketingsmedlemmerne:

Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen MF, K blev så fortørnet over henvendelsen at han kontaktede sine folketingskollega på Facebook og 15 minutter efter rettede henvendelse til Horsens Politi. Derved fik VKO politikerne mig smidt 30 dage i fængsel – selv om det er mig der er imod kriminalitet.

Sidst i maj 2020 kom der en række artikler frem om etnisk danske børn der af etnisk fremmede blev udsat for grov totur og vild mens det blev filmet og lagt ud på sociale medier. Det var artikler som disse:

 

 

 

15-årig overfaldet og filmet til sociale medier – gerningsmændene var 13 og 14 år, KRIMI  28. maj 2020 – 8:20, NADIA GULDBÆK WELCH

Danske Instagram-profiler poster overfald på børn og unge: ‘Det er ondsindet og modbydeligt’, SAMFUND  25. maj 2020 – 21:29, TRINA NIELSEN, bt.dk

Rigspolitiet reagerer på voldsomme videoer: ‘Meget krænkende for ofrene med de udtalelser’, KRIMI  26. maj 2020 – 22:47, JESPER VESTERGAARD LARSEN, NADIA GULDBÆK WELCH, TRINA NIELSEN, bt.dk

[ Som det fremgår af artiklen så ved politiet udmærket at deres samarbejde med Folketingspolitikerne om at begå vold og overgreb mod den etnisk danske befolkning er svinsk og terroristisk ]

Politisk aktivisme og politisk reaktion er en nødvendighed

Op til folketingsvalget 2001 var jeg meget aktiv for at få VKO partierne til magten. Blandt andet lavede jeg store kampagner vedrørende epidemien af massevoldtægt. Men allerede få måneder efter viste det sig at politikerne fra VKO-partierne ikke gjorde noget som helt for at rette op på den tiltagende kriminalitet.

Desuden var jeg meget optaget af den stigende narkokriminalitet i Danmark. Og den tilhørende eskalering af bander og kriminalitet.

Intet af dette gjorde VKO partierne noget ved.

Med de videoer der kom frem i maj 2020 bar bunden nået. Indtil da havde de evig og altid løgnagtige og usympatiske VKO-politikere altid kunnet komme igen med svar som: at problemet jo egentlig ikke findes og eller ikke er særlig stort på samfundsplan.

Men denne gang er der jo ikke mere at være i tvivl om. Kriminaliteten er stor, betyder noget på samfundsplan. Og de kriminelle er så hovmodige i deres kriminalitet at de selv optager kriminaliteten på video.

Det var derfor jeg gerne – søndag den 4 juni 2020 – ville rette henvendelse til VKO politikerne en sidste gang for at høre hvad de nu havde at sige til deres eget forsvar. Efter at de har spredt kriminalitet og uretfærdighed i Danske samfund.

Jeg var dog ikke klar over at VKO-folketingspolitikeren ikke har nogen moralsk bund i deres indre satanistiske sjæl. Og derfor er parate til at bruge alle midler for at få smidt mennesker der imod dem i fængsel.

Politi og Folketing gør dog forsat intet

Bestialerne i politiet og Folketinget har dog allerede vist deres sande – og onde – ansigter. Overfaldene på etnisk danske unge forsætter. Selv om dæmonerne i Folketinget og Politiet er vidende om dette.

Ydmygelser af børn på sociale medier fortsætter: ‘Åbn din mund’ og ‘slik min sko’, SAMFUND  15. nov. 2020 – 9:19, TRINA NIELSEN

Både i Danmark og udlandet er problemet med politikerne og deres allierede i de kriminelle bander stort og omfattende – og de anvender gerne politiet til at terrorisere og dræbe både kvinder og børn sår banderne – eller politikerne selv ikke kan overkomme det personligt

Her vil vi se på en række eksempler:

 

Sarah Everard blev blot et af ofrene for drabsmænd i politiet i England. Efter at en politimand havde dræbt Sarah Everard samlede befolkningen sig i store demonstrationer imod drabet. Men her mødte engelsk politi talstærkt frem og gennemtæskede og arrestere så mange deltagere som de kunne overkomme.

Dagen efter ville den engelske regering ikke tage afstand fra politiet. Den politiske klasse i England – såvel som i Danmark – samarbejder nemlig i globale pædofile netværk. Hvor også medlemmer af det engelske kongehus og medierne har fremtræde pladser.

Presset mod det engelske politi blev dog så stort at de til sidst blev nødt til at anholde den politimand der havde dræbt: Sarah Everard

Betjent anholdt i makaber sag – nu undersøges hans kolleger, af David Buch, 12. mar. 2021, 11:31, bt.dk

Justice for Ellie Williams

Ellie Williams er et andet ofre for politikerne og politiet i England. Længe blev Ellie Williams fragtet rundt af indvandrebander der tjente tykt og fedt på at stille hende til rådighed for politikere, mediefolk og politikere. Uanset hvor mange gange hende og andre piger – der blev udsat for det samme – kontaktede politiet blev de afvist af politiet. Til sidste blev Ellie Williams tæsket og torteret så voldsomt af banderne at hun ikke så anden udvej end at gennemfotografere sig selv og dele billederne på de sociale medier.

Dette blev dog for meget for politiet. Da den engelske befolkning opdagede hvad der var sket, stoppede de med at købe ind i de lokale pizza snasker der er egnede af indvand banderne. Det fik dæmonerne i engels politi at arrestere Ellie Williams.

Engelsk politi samarbejder i disse sager intenst med medierne for at undgå kritik af politikerne, medlemmer af kongehuset og ikke mindst politiet selv.

Også politifolk uden for Europa har interesse for politikerne og: politikernes samarbejdspartnere i politiet. Her berettes om en sag fra Tyskland for Irakiske politifolk importeres til at indfange og voldtage tyske kvinder.

Jagtede kvinder på gaden: Voldtægtsbande i retten, 10. apr. 2021 kl. 16:45, eb.dk

Karsten Holt Larsen fik en dom efter – vidneudsagn – fra folketingspolitikeren Niels Flemming Lærkeborg Hansen. Men gennem de seneste måneder har mange i Danmark fået en dom. Derfor vil jeg råde jer alle til ikke at tage kontakt med politikerne. I dagens Danmark har politikerne fået meget kraftige værktøjer i hånden til at tæske sig igennem overfor befolkningen.

Hilsen fra Karsten Holt Larsen

Niels Flemming Lærkeborg Hansen´s juridiske trusler mod Karsten Holt Larsen

 

I de sidste dage op til søndag den 4. juni 2020 ønskede jeg at tale med politikerne fra VKO om hvorfor den her form for kriminalitet forsætter i Danmark. Stærk grov kriminalitet. Som VKO-politikerne helt går ind for. Det kommer især bag på mig at VKO-politikerne går ind for den slags kriminalitet når de hele tiden til valgene står og lyver om at vil gøre noget ved det. I løbet af søndagen ringede jeg således til flere politikere fra VKO. Det var godt nok trætte af at jeg ringede – lød det til.

 

Jeg tog hele tiden udgangspunkt i følgende artikler:

 

“Danske Instagram-profiler poster overfald på børn og unge: ‘Det er ondsindet og modbydeligt’”, TRINA NIELSEN, bt.dk, SAMFUND 25. maj 2020 – 21:29

 

Unge bliver banket, filmet og lever med frygt: »Det har en mere alvorlig karakter end happy slapping«, Nadia Guldbæk Welch & Jesper Vestergaard Larsen, Søndag d. 31. maj 2020, kl. 12.15, berlingske.dk

 

Danske Instagram-profiler poster overfald på børn og unge: ‘Det er ondsindet og modbydeligt’, TRINA NIELSEN, SAMFUND 25. maj 2020 – 21:29, bt.dk

 

Mens jeg for min del et par dage senere blev ringet op at den betjent fra Vejle Politi der var meget ivrig efter at jeg skulle have truet en af folketingspolitikerne. Nej det kunne jeg jo kun afvise.

 

Jeg skulle dog snart finde ud aff at det derejede sig om den konservative politiker: Niels Flemming Lærkeborg Hansen.

 

Niels Flemming Lærkeborg Hansen fast holdt imidlertid følgende:

 

  • At jeg skulle have truet ham med fagforeningen 3F (En organisation som jeg ikke kender noget til)

 

  • At jeg skulle have været fuld (En påstand som tossen selv må har fundet på ud i den blå luft. Da jeg aldrig er fuld.).

 

  • Og at jeg skulle have truet ham med følgende ord: ”nu skulle Niels Flemming Lærkeborg Hansen passe på, at han ikke kom efter ham og hans familie, fordi der var ingen grænser for, hvilken skade han kunne gøre” (Det var vel det bedste han kunne brygge sammen – i sit samarbejde med Horsens Politi.)

 

I det følgende vil vi her se på hvordan domme for trusler mod folketingspolitikerne opstår.

 

Folketingsmedlem Niels Flemming Lærkeborg Hansen MF, K, fik smidt Karsten Holt Larsen 30 dage i fængsel

  • Hvad skete der? Hvorfor blev Karsen kastet i fængsel?
  • Hvad er de samfundsmæssige implikationer af dommen mod Karsten Holt Larsen?
  • Hvilken betydning har domfældelsen af Karsten Holt Larsen for den tiltagende politikerlede i samfundet?

Umiddelbart betyder dommen mod Karsten Holt Larsen er kraftig svækkelse af retssikkerheden for den danske befolkning. Konsekvensen er at tilfældige og løse påstande fra folketingspolitikere kan få kastet almindelige mennesker i fængsel i op til 8 år. Uden mulighed for at blive ydet retfærdighed i retssystemet. Eneste måde borgerne i fremtidens Danmark kan undgå fængselsstraf er helt at undgå enhver kommunikation med ethvert medlem af folketinget.

Og hvis det er helt umuligt at undgå politikerne så må det på det kraftigt anbefales at borgeren sikre sin retsstilling ved at bære aflytningsudstyr til optagelse af lyd og også gerne video. For at beskytte sig mod falske påstande fra politikken.

Denne her sag kunne nemt have gået endnu mere galt for mig. Under retssagen påstod politikken at episoden var foregået dagen før grundlovsdag. Og at politiet derfor var fulgt med ham rundt til sine taler på grundlovsdag.

Karsten Holt Larsen har førhen med stor glæde tager til grundlovsmøder (Blandt andet hos Det Konservative Folkeparti, Vejle). En af de få dage hvor alle politisk aktive glædes over hinandens samvær og samtaler – trods vid uenighed; men det er slut nu. Tænk hvordan det kunne være blevet fortolk hvis Karsten Holt Larsen dette år (2020) var mødt frem til et grundlovsmøde.

Karsten Holt Larsen vil derfor opfordre enhver der kærres sig om sit eget ve og vel til ikke fremover at komme til grundlovsmøder og for så vidt det overhovedet er muligt at undgå enhver omgang med enhver politiker.

Der er naturligvis al mulig grund til at tro at den valgte linje fra folketingspolitikerne – der i stadig højere grad bygger på had mod befolkningen – kun vil styrke den hastigt stigende politikerlede. Og også vil puste til det i forvejen ulmende had i befolkningen til politikerne.

Folketingspolitikerne har med dommen mod Karsten Holt Larsen lagt en klar linje mod befolkningen i Danmark – en linje der bygger på had og kontrol. Had og kontrol der understøttes af stenhårde langvarige fængselsstraffe i umenneskelige fængsler og i medicinske koncentrationslejre.

Her er bare nogle få eksempler på den skærpede lovgivning der skal sikre folketingspolitikerens muligheder at bedrive had og ondskab mod befolkningen:

  • Op til 8 års fængsel for ikke at være enig med en folketingspolitiker.
  • Op til 12 års fængsel for kritik af NATO.
  • Op til 12 års fængsel for at kritisere regeringen i tiden op til et folketingsvalg.

Sagens bagrund

I tiden op til den 4 juni 2020 optråtte flere artikler i de danske aviser. Artiklerne omhandlede hvorledes at etnisk danske børn og unge overfaldes af Folketingspolitikerenes gæster i Danmark. Længe før dette havde politikeren Rasmus Paludan været i sverige og var kommet hjem og fortælle hvorledes dette var et modefænomen bland politikerenes gæster i Sverige. Noget der på det tidspunkt ikke tænkte kom til at ramme os her i Danmark. Men det skulle hurtigt ændre sig.

Få munneder snere sukkede de her vidioer ogås op her i Danmark.

Jeg havde altid været utilfreds med VKO (Venstre, Konservatives og Dansk Folkepartis) politikerenes vrede mod Danmark. Med det samme de kom til magten i 2001 havde de straks vist at de emner med massevoldtægt og narkokriminalitet de var kommet til magten på slet ikke var noget med virkeligheden at gøre – ikke vr noget de ville gøre noget ved.

Men nu var der der så kommet den her form for tvangskriminalitet. Hvor etnisk danske unge bliver overfaldet og tæsket. Så her tænkte jeg at det ville jeg gerne høre mere om. Jeg kan ikke fordrage VKO politikerene. Men hvorfor skulle de ikke holdes op mod deres forbrydelser. Hvordan kan VKO politikerenes gæster komme til Danmark og opføre sig på den måde ? Bør de uhyggelige og utaknemmelige politikere fra VKO politikerene ikek holdes op på hvad de siger og gør ?

I den har sag var der hvad der altid havde maglet i alle de øvrige sager: at det der foregår på videoen også er det som VKO politikerene skal holdes op på. Derfor bestemte jeg mig for at ringe til dem. Og høre hvorledes de vil forsvare sig i den her sag. Det vil jo være oplagt når alle politikerene i VKO partierne står sammen om ikke at gøre noget når de har mulighed for dette. Syndes jeg.

I løbet af søndag den 4 juni og muligvis også lørdag den 3 juni 2021 ringer jeg så til flere telefonnumre der tilhøre politikerene fra – det borgerlige danmark -. Jeg har faktisk altid været vred på dem over at de ikke har gjort hvad de kunne for at stoppe den kriminalitet som massevoldtægt og narkokriminalitet som de så ofte er blvet valgt til at gøre noget ved – ved hjælp af alt deres løgn og bedrag.

Det var nu ikke mange politikere jeg talte med. Kun et par stykke – som jeg husker det. Det fleste ville vel ikke tale når jeg ringede med hemmelig nummer. Eller de var ikke hjemme mv.

Men jeg lå tydelig mærke til en en: Niels Flemming Lærkeborg Hansen. Han var nemlig medlem af det konstervarive forlkeparti. Et parti der om noget andet står bag den voldsomme kriminalitet med narkotika og anden indvandrebasseret kriminalitet i Danmark.

 

Modbydelige overfald på etnisk danske børn og unge

En af de artikler der i tiden var fremme omhandler hvrledes etnisk danske unge overfaldes og terroriseres af folketingets gæster i Danmark. De globale IT giganter i Danmark som f.eks. Instergram hjælper folketingepolitikerene med at få den slags ing frem i Danmark.

I artiklen skrives bl.a. at:

Her kan man blandt andet se en pige ligge på jorden og skrige, mens flere drenge sparker hende. I en anden video filmet på en togstation får en dreng sat en kniv op til halsen, mens overfaldsmanden bag kameraet siger, at han skal sige ‘fuck Ishøj’.

I artiklen fremfgår blandt andet at politiet “Vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at man ikke var gjort opmærksom på overfaldsvideoerne før.

Facebook der ejer Instaragram udtaler i artiklen:

‘Sociale medier har en vigtig berettigelse, når det kommer til at give folk en stemme. Det gælder også muligheden for at skabe opmærksomhed omkring situationer og hændelser, der måske kan være ubehagelige, men som er vigtige at få belyst og derfor tjener et legitimt formål.

Det var bare en af de artikler som fik mig til at ringe rundt til medlemmer af Folketinget på vegne af VKO partierne.

“Danske Instagram-profiler poster overfald på børn og unge: ‘Det er ondsindet og modbydeligt'”

TRINA NIELSEN

bt.dk

SAMFUND  25. maj 2020 – 21:29

Mens de ansatte i domstolene, folketinget og i politiet kan leve deres trygge og rolige tilværelse så må almindelige mennesker se deres omgivelser forvandlet til et samfund af rygende ruinhob af kriminalitet.

Unge bliver banket, filmet og lever med frygt: »Det har en mere alvorlig karakter end happy slapping«

Nadia Guldbæk Welch & Jesper Vestergaard Larsen, Søndag d. 31. maj 2020, kl. 12.15, berlingske.dk

 

Artiklen beskriver hvorledes almindelige menneskernes børn udsættes for usædvanligt svineri af vold, totur og overfald mens uhyrerne i folketinget grinene ser til.

KRIMI  26. maj 2020 – 19:30

Politikere chokerede – danske Instagram-profiler poster overfald på børn og unge

JEPPE ELKJÆR ANDERSEN

Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt

Den lovgivende magt

Den udøvende magt

Den dømmende magt

Perspektiver på den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt

Perspektiver på den lovgivende magt

Perspektiver på den udøvende magt

I denne video oplever vi hvorledes Horsens politi opsøger en borger i dennes lejlighed og forlanger at han skal tage afstand fra sit opslag på Facebook – han må heller ikke optage dem på video. Men i virkeligheden må politiet senere frafalde sigtelsen.

Horsens Politi anholder ulovligt og grundløst – Anklagemyndigheden dropper sigtelsen

25 Mar 2020, Lars Andersen

Justice for Eleanor Williams

England er også et af de lande hvor der evig og altid er spektakel og problemer med politiet. Politiet i England hjælper bl.a. kriminelle indvandrebander med at skaffe unge kristne piger som politikerene i England kan mishandle og voldtage.

En af de piger der undslap, er Eleanor Williams (known to the public as Ellie). Her kan du høre om Eleanor Williams historie.

Her kan du læse om hvorledes politiet i Danmark helt og aldeles har sluppet taget i kriminelle indvandrebander. Indvandrerne har nu fri ret til at angribe etnisk danske voldsofre. Det er simpelthen en hjerteskærende historie. Men det rører ikke ansatte i politiet eller bestialerne folketinget.

Det lovløse Danmark: …”politiet de kunne ik gøre mere end at skrive det ned”

   

I denne udsende kan du høre hvorledes særlige – voldtægtsenheder – i svensk politi jagter kvinder der er imod massevoldtægterne af kvinderne i Sverige. Folk med magtfulde stillinger i det svenske samfund har ret til at blive beskyttede af disse – voldtægtsenheder – i svensk politi. Og kan udkommandere politifolkene til at kidnappe modstandere af regimet og udsætte dem for grov sexuelle krænkelser.

Wanted to Help Gang Rape Victims: Targeted by Taxpayer Funded Far-Left Pressure Group & Harassed by Swedish Police

Oct 22, 2019, redice.tv

Det er supermoderne for indvandrebander i Sverige at indfange svenske unge og udsætte dem for al mulig beskidt svineri, filme det hele og lægge det på nettet.

No-Go Zone: Sweden’s Violent No-Go Zones & Young Swedes Targeted For “Humiliation Crime”

Feb 19, 2020, redice.tv

Dansk politi er også under observation fra udlandet. I denne dokumentar viser Red Ice hvorledes at politiet i Danmark ønsker at samarbejde med ANTIFA i Danmark om at knuse al dansk modstand.

Antifa Chaos in Copenhagen, Danish Police Concede

Oct 17, 2019, redice.tv

Perspektiver på den dømmende magt