For Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune er glas og beton hvad bomber og kugler er for landets fjender. Man behøver ikke tale med særlig gamle vejlensere før minderne om et forhenværende og bedre Vejle centrum træder frem. Den svundne bykerne erindres: hvor byen stadig var præget af smukke gamle køb-mandsgårde i bindingsværk. Det sluttede med 68ernes indtog i de offentlige forvaltninger. For dem: 68erne – skolet i marxisme, ogmed den kinesiske kulturrevolution som forbillede, drejer det sig kun om en ting: at smadre og ødelægge så meget som muligt af Danmarks oprindelige kultur. Og hvad kan være mere oplagt for sådanne mennesker end at smadre og ødelægge Danmarks smukke gamle arkitektur. Der jo vidner om danskerne som et kulturfolk med virkelyst og skabertrang. Kort sagt vidner om alt hvad 68erne foragter.
Trods Vejle usædvanlige gode udgangspunkt med de mange smukke gamle bygninger og den skønne natur er der på den måde lykkedes Teknisk Forvaltning i Vejle Kommune og Vejle Byråd at smadre den gamle bykerne og lade de smukke game huse afløses af den ene glas og beton øjebæ efter den anden. Bygninger der i dag kun lovprises af de der tjente penge på opførelsen og de politikere og offentligt ansatte der tager del i returkommissionerne. Befolkningen tages der ikke hensyn til.
Vejle Kommunes forslag til forbedring af Give centrum er også nærmere en forbrydelse frem for en forbedring. Også denne plan bygger på at smadre hvad der er smukt og godt i en by. At sætte bulldozerne ind mod byens smukke gamle huse og pladser. Og, uden yderligger hensyn, overdynge centrum af byen med lejeka-serner i glas og beton. Hvad skal det hjælpe? Allerede i dag er det et problem at afsætte udlejningslejlighe-der i Give. Også i Give centrum er der mange græmme betonklodser. Men det er ikke kun dem der skal væltes. Det er alt der skal smadres og ødelægges.
Det nytilkommende bliver derved ikke en plan der skal forbedre de gode linjer, som vi kender dem i Give bybillede – med et luftigt centrum med plads til lys og grønt. Men derimod er Vejle Kommunes oplæg en kværn der skal knuse og ødelægge Give som vi kender den. Der er ikke gjort ulejlighed med at spørge hvad der får folk til at vælge en by at bo i. Og så planlægge ud fra det. Det er alene taget udgangspunkt i indu-striens behov for kontrakter – og medfølgende returkommissioner. Hvorfor egentlig ikke modsat? Hvorfor ikke tage udgangspunkt i hvad der får folk til at vælge en by at bo i og så planlægge ud fra det?
Karsten Holt Larsen