Dansk Folkeparti tager i stadig højere grad form af en terrororganisation rettet mod Danmark, Den danske befolkning – og især mod befolkningen i Jylland.

– Dansk Folkeparti får politiet til at forfølge mennesker der er imod at gøre Jylland til atomlosseplads.

– Dansk Folkeparti stjæler penge og ressourcer i Jylland som tildeles Danmarks Radio. Samtidig lyver Dansk Folkeparti om at ville foretage besparelser på DR. Men i virkeligheden er der omfattende sexuelle aktiviteter mellem DR og DF. Og i private sammenhænge lover medlemmer af DF til medarbejdere i DR at der ikke kommer til at ske noget med de landsskadelige projekter i DR.

– Togplanen er stil stor skade for alle almindelige mennesker i Danmark. Aliegevel går Dansk folkeparti ind for togplanen. Fordi det giver medlemmer af Dansk Folkeparti optimale muligheder for at snylte og nasse via højtlønnede bestyrelsesposter i togplanen. Togplanen er meget destruktiv for Danmark. Fordi den smadre og ødelægger vores smukkeste natur. Og iver politikere og offentligt ansatte mulighed for at komme rundt og snylte og nasse på befolkningen via hurtigtog der kun betjener de største byer.

  • Medlemmer af Dansk Folkeparti har i mange tilfælde stemt for ødelæggelser af vore historiske og kulturelle væredier. Sådan at ting i Danmark af stor historisk værdi er blevet ødelagt.Dansk Folkeparti er derfor landsskadelig. Og en uhyggelig forræder mod danmark.