“Byrådsmødet var på flere måder sjovt og interessant grundet dets groteskhed, direkte funderet i de enkelte aktive byråders manglende format.”

Resume af Byrådsmødet i Vejle Kommune
Vejle onsdag den 2. oktober 2013

Byrådsmødet var på flere måder sjovt og interessant grundet dets groteskhed, direkte funderet i de enkelte aktive byråders manglende format.

Skabelsen af et øgenavn
Byrådsmødets sjoveste indslag var dog da det konservative medlem den let genkendelige men dog ikke særligt kendte Dan Arnløv Jørgensen fandt på et nyt øgenavn til Gadbjerg kendissen den radikale Torben Elsig-Pedersen: Der kom til at hede Skralle (Ja som i affaldsskrald).
Øgenavnet fremsprang da Torben Elsig-Pedersen (Nu Skralle) utrættelig skulle sejtrække det øvrige byråd med sine abnorme fantasterier vedrørende affaldssortering. En holdning Skralle tilsyneladende kun deler med anomale elementer på Venstrefløjen og i det efterhånden forhadte socialdemokrati.

Mode og Økonomi i SF og Kommunekassen
Det trods alt mest groteske indslag blev præsteret af SF. Der med sit forslag om alternativ budget demonstrere en fuldkommende uansvarlige mangel på økonomisk indsigt. Bl.a. skulle kommunens små økonomiske reserver beslaglægges til anvendelse for SF´s økonomiske fantasibilleder for det kommende år. Og heriblandt at skolelærerne skal forgyldes på befolkningens bekostning.
Baggrunden er i sig selv sær nok. På de seneste har den yngre kvinde Lone Myrhøj udtrykt undren over at flere store københavnske konsulenthuse (Ganske givet mod rigelig betaling fra kommunekassen.) har udråbt Vejle Kommune til en af landets mest veldrevne kommuner. Hvortil den ældre mand: Vejles agtværdige borgmester; den tidligere skolelærere Arne Sigtenbjerggaard kunne belære den unge kvinde om at årsagen var at et samlet byråd havde stemt for samtlige budgetter. En pointe der dog lige tog et par byrådsmøder om at synke ind i den unge kvinde.
Modemæssigt er det dog lykkedes for Lone Myrhøj (SF) at sætte baren højt med sin Baby doll look alike fashion style. En fænomen der hidtil kun har været kendt fra langbenede ukrainske og russiske luxuskvinder (Se f.eks. Youtube). Som Alfa-hun og en af byens førende kvinder vil Lone Myrhøj ganske givet sætte trend blandt byens damer. Så inden længe har Vejle sikkert flere levende babydukker trippende rundt i gågaden. Noget Vejle handelsstandsforening ganske givet vil sætte pris på. Da bondebefolkningen fra oplandet sansynligvis vil drage ind i Vejles Gågade for at se fænomenet. Og i den forbindelse nok også vil gøre et par indkøb.
Lone Myrhøj har dermed i løbet af et eneste byrådsmøde demonstreret to af kvindens største kendetegn: en eklatant mangel på økonomisk sans. Og et stensikkert instinkt for dramatik og mode.

Godt begyndt… Men manglende debat om kommunalt ansatte
Nu har jeg som skribent af denne artikel været så forgabt i det sjove og groteske at jeg helt har sprunget begyndelsen over. Den var dog i sig selv et fremmøde værd. I det rådhusets maleriske hovedindgang var omkranset af talstærke skolelære der var utilfredse med udvidet arbejdstid. Selv om kommunes privatansatte som fabriksarbejdere og andre er fornøjet med en arbejdstid på 37 timer om ugen var skolelærerne vrede over at skulle arbejde op til 28 timer om ugen.
Det talstærke fremmøde gav mig dog god mulighed for at omdele en A4 blandt de fremmødte. Skolelærerne tog glade mod min A4 med politiske budskaber fra Lokallisten: “Vejle Kommune Først” i det de formodede der var tale om en sang. Glæden blev dog til hånlatter da skolelærerne fandt ud af at “Vejle Kommune Først” vil arbejde for at privatansatte og skatteborgerne også skal behandles ordentligt.
Interessant nok kom jeg efter endt omdeling i tale med en tilfældig forbipasserende udlændig. Udlændingen sagde at han aldrig havde set noget lignende som her i Danmark hvor store dele af befolkningen skulle finansieres af staten ved at brandskatte den arbejdende del af befolkning. Mens den arbejdsfrie del af befolkningen for dens vedkommende kunne fornøje sig med kriminalitet og stoffer. Den herboende og arbejde udlænding var stærkt forarget.
Oppe i selve byrådsmødet førte denne forudgående tumult til at Dansk Folkeparties gruppeformand Holger Gorm Petersen gjorde et drastisk udfald mod lærerne ved at anråbe skoleområdet som forkælet og at visse grupper af kommunalt ansatte ikke fortjente deres stillinger. Og det måtte der ses på.
Se det er en interessant diskussion. Som mange mennesker i Vejle Kommune godt kunne tænke sig.
Men det undre vel ikke at vejles, officielt; Venstreborgmester, men dog reelt socialdemokrat, Arne Sigtenbjerggaard straks greb ind og forhindrede denne interessante, væsentlige og vigtige diskussion. Hermed svigtede Arne Sigtenbjerggaard sin væsentligste pligt som borgmester. Nemlig tilvejebringelsen af en løbende og fundamental politisk debat vedrørende kommunens ordning.
Den altid politisk korrekte Skralle (Torben Elsig-Pedersen), der dog stemte for øget arbejdstid til lærerne, virkede rystet over Holger Gorm Petersen´s udfald.

Kulturhuse er venstreorienterede meningsdiktaturfæstninger i lokalsamfundene mens landbefolkningens kultur udryddes

Igen på dette møde forsatte kulturhus rablerierne. Mens stolte forsamlingshuse i vores landområder lukker på grund af varmeregninger på Sølle 12.000,00 kr. (Dette er til stor, virkelig og reel skade for landbefolkningen). Planlægger byrådet adskillige kulturpaladser i millionklassen.
Og som vi jo allerede ved fra de eksisterende: med en stab af socialdemokratiske kommunalt ansatte til drift og vedligehold (Og det er nok nærmest derfor de blive bygget. Fordi at de kommunalt ansatte skaber stillinger til hinanden). Det ærgrede dog byrådsmedlemmerne med den socialdemokratiske Leif Skov i spidsen at de ikke med det samme kunne skovle endnu flere millioner ind i disse ideologiske venstreorienterede fæstningsværker i lokalområderne. Ja borgmester Arne Sigtenbjerggaard en sandelig socialdemokratisk forræder.
De befolkningsfjendtlige kulturhuse skaber dog også politisk kærlighed. Her møder Skralle og Dan Arnløv Jørgensen nemlig hinanden i enighed. I det kulturhuse og udgifter til kultur bare er sagen. Og man kan nok sætte spørgsmål ved hvor kompetente de to Herrer egentligt er. En vælger fortalte mig at Dan Arnløv Jørgensen boede i ungdomsbolig (Hvor gammel er den mand egentlig?) og hans mor kom og kørte rundt med ham i sin bil… Tak. Tak.
En dag havde borgeren beklaget sig til Dan Arnløv Jørgensen over skæve fortovsfliser på vejen. 14 dage efter var fliserne rettet. Så nogen politisk gennemslagskraft har den konservative kæmpe Dan Arnløv Jørgensen da.

Hovedproblemet ved det hele er imidlertid en fuldkommen mangel på overordnede visioner. tingene og planlægningen tumler bare af sted. Efterhånden som den altid pengetørstige forvaltning får skrabet nogen penge til sig her- og der fra.

Det værste eksempel er Jelling hvor hele processen har være skuder mudder fra ende til anden baseret på at byrådet og teknisk har fået grabset nogle penge til sig. Forvaltningens mål er dog klar nok: At skabe horder af nye stillinger til kommunalt ansatte socialdemokrater. Der så fremover med sin dødvægt yderliger kan tynge den arbejdende, skabende og skattebetalende del af befolkningen.

Det der er behov for er en vision hvor befolkningen er med og kan se sig selv og kommunen i et langsigtet perspektiv. Og hvor der først og fremmest er respekt for befolkningen: Det tilbyder Lokallisten: “Vejle Kommune Først.”

Når enden er god
Afslutningen på byrådsmødet blev dog ikke mindst for mit vedkommende ikke mindre dramatisk end det foregående. Da jeg tilfældigt løb ind i et af de affaldsskraldinteresserede byrådsmedlemmer og spurte vedkommende om ikke det var irriterende for borgerne med alt det sortering. Svarede byråden vrissent: “Nej”. Og i det samme var en rådhusbetjent oppe i hovedet på mig: at nu skulle jeg ud for han (Borgmester Arne Sigtenbjerggaard) ville i gang igen (med det lukkede byrådsmøde) hurtigst muligt.
Ja. vejle Byråd er virkelig isoleret fra befolkningen.

Men som det er fremgået: intet under at byrådet har afskaffet borgernes spørgetid til byrådsmøderne her op til kommunalvalget. For der er ellers nok af relevante ting af stille spørgsmål om.

Med venlig hilsen
Karsten Holt Larsen