Bliv medlem af Facebookgruppen: Okkult Nationalism

What you do not see means more than you think.

Was Sie nicht sehen, Dinge mehr, als Sie denken.

Det du ikke ser betyder mere end du tror.