Konstitueringen afspejler jo ganske udmærket valgresultatet. Og det som jeg fornemmer folk ønsker i Vejle Kommune.
Men stemmeafgivelsen afspejler ikke den frustration som jeg i forbindelse med valgkampen har følt i befolkningen. Derfor kan man håbe at DF står ved sit ønske i valgkampen om større lydhørhed overfor befolkningen. Mens Venstre må forudses forsat at ville trække i modsat retning: og samarbejde med småkriminelle bankfolk, ejendomsmæglere og advokater fra København om ødelæggelsen af Vejle Kommune og vores kulturarv. Lad os se hvad DF nu siger til det.
En af de mere interessante udviklinger i valgkampen er i VT2Syd`s debat fra Kongernes Jelling; her var jeg den eneste der betegnede Vejle Centrum som en rusten skråtbunke. Mens både Holger og flere andre nogle dage after sagde noget lignende på den store afsluttende debat i Vejle Musikteater. Hvor selv LA`s kandidat åbnede for muligheden for bevarelse af den gamle godsbanegård. Hvilke må ses som et betydeliget afbigt til befolkningen i forhold til den hidtidige kurs.
Og også i TV2Syds debat blev flere grupper som lokallisterne tog fat på som ældre og andre pludselig taget ind under de landsdækkende partiers vinger.
Dette har bestemt taget stemmer fra de hårdt tiltrængte lokallister. Men viser samtidig at lokallisternes synspunkter er brugbare i politik.
Dermed har lokallisterne haft indflydelse i lokalvalget i Vejle Kommune.

I nærværende valg har vi set mange lokallister. Og rigtig mange har brugt nærværende valgkamp til opbygning af viden om valgkamp. Den viden vil blive sat ind i valgkampen for næstkommende kommunalvalg og regionsvalg.

Med venlige hilsner
Karsten Holt Larsen, november 2013